Vypadá to, že máte ZAKÁZANÝ javascript. Prosíme o povolení javascriptu k zajištění správné funkčnosti tohoto webu.

Vesmír ... NECHTE SE INSPIROVAT!
Vesmír ...
NECHTE SE INSPIROVAT!

Hodnotitelé

Všechny příspěvky budou posouzeny národním panelem porotců, který je složen z velmi zkušených hodnotitelů. Každý národní panel porotců se skládá z učitelů vědy, expertů na výzkum vesmíru a z profesionálních odborníků ze středních škol, vysokých škol a univerzit, nebo z dalších vzdělávacích institucí a programů se zaměřením na vědu.

Porotci v regionálním semifinále budou taktéž dobrovolníci se zkušenostmi ve výzkumu vesmíru, inženýrství nebo vzdělávání. Jejich cestovní náklady pro účast na regionálním semifinále a celoevropském finále budou uhrazeny projektem Odysseus II.

Mezinárodní vědecká komise se bude skládat z expertů na výzkum vesmíru a z profesionálů ve vzdělávání se zkušenostmi s vědou. Vedoucí týmů registrovaných v soutěži Odysseus nemůžou být současně porotci.