It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Hodnotitelé

Všechny příspěvky budou posouzeny národním panelem porotců, který je složen z velmi zkušených hodnotitelů. Každý národní panel porotců se skládá z učitelů vědy, expertů na výzkum vesmíru a z profesionálních odborníků ze středních škol, vysokých škol a univerzit, nebo z dalších vzdělávacích institucí a programů se zaměřením na vědu.

Porotci v regionálním semifinále budou taktéž dobrovolníci se zkušenostmi ve výzkumu vesmíru, inženýrství nebo vzdělávání. Jejich cestovní náklady pro účast na regionálním semifinále a celoevropském finále budou uhrazeny projektem Odysseus II.

Mezinárodní vědecká komise se bude skládat z expertů na výzkum vesmíru a z profesionálů ve vzdělávání se zkušenostmi s vědou. Vedoucí týmů registrovaných v soutěži Odysseus nemůžou být současně porotci.