It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Síť mentorů

Jak to funguje

Za účelem poskytnutí nejlepší podpory a poradenství pro Pioneers a Explorers, organizátoři soutěže Odysseus vytvoří a zprovozní síť dobrovolných mentorů. Soutěžící můžou požádat o pomoc mentory z této sítě, ale není problém, pokud by účastník chtěl pracovat s mentorem, který v této síti nebude, může si najít svého mentora. Počet spolupracujících týmů/soutěžících pro jednoho Mentora není omezen.

Co může mentor nabídnout?

Mentor by měl poskytnout podporu pro soutěžící ve formě technických a vědeckých rad. Mentoři můžou vymezit hranice vhodného projektu nebo problému pro zkoumání soutěžících. Neměli by vytvářet jakoukoli část projektu, který se pak následně odevzdá k hodnocení.

Kdo jsou mentoři?

Mentoři jsou lidé s vědeckou odborností a znalostí (tj. učitelé, vědci, profesoři, technici) a obvykle pracují, nebo pracovali, ve vesmírném průmyslu, nebo jako výzkumnící, učitelé nebo popularizátoři vědy. Mentoři zahrnuti v síti budou profesionálně ověřeni organizátory soutěže Odysseus.

Jak kontaktovat mentora?

Níže můžeš najít mapu s informacemi o lokacích mentorů. Pokud klikneš na značku,objeví se jméno a kontaktní informace mentora. Mentora je možné kontaktovat poslaním e-mailu.

Registrace dobrovolných mentorů

Pokud byste se rád registroval jako dobrovolný mentor, prosím klikněte na registrační box a prostudujte instrukce. Jsme potěšeni, že Vás můžeme přivítat v soutěži Odysseus.

0/252