It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Odysseus II-Projektet

Konkurrencen Odysseus II sigter mod at inspirere unge fra hele Europa og engagere dem i udforskning af rummet gennem en serie af undervisningsaktiviteter, som kombinerer videnskabelig læring med praktiske erfaringer. Via en uddannelseskonkurrence med sjovt islæt, som bliver organiseret i flere runder, og som vil rette sig imod alle elever og studerende i Europa, uanset hvor de bor, deres kulturelle baggrund, og det sprog de taler, har projektet til formål at fremme udviklingen af kvalificerede forskere, ingeniører og teknikere inden for områder af relevans for de væsentligste dele af EU’s rumfartspolitik.

Odysseus II-konkurrencen ønsker at bygge videre på resultaterne fra Odysseus-projektet og skabe indlæringsmuligheder indenfor rumfart og teknologi til unge i Europa. Inden for rammerne af de to perioder, som konkurrencen rækker over (undervisningsår 2015-2016 og 2016-2017) ønsker Odysseus II-projektet at tiltrække interesse fra titusindvis af elever og studerende fra hele Europa og internationalt.

Odysseus II-projektet har fået støtte fra EU’s HORIZON 2020-program for forskning og innovation under bevilling nr. 640218. Det er finansieret med næsten to millioner euro af Europa-Kommissionen inden for rammerne af EU HORIZON 2020 med start fra 1. januar 2015 og frem til 31. december 2017. Et stærkt konsortium af 14 partnere og fire støtteorganisationer fra 11 europæiske lande vil arbejde sammen for at skabe indlæringsmuligheder inden for rumfart og teknologi til Europas ungdom.