Du har blokkeret for javascript. Venligst lad javascript køre i din browser således at denne webside kan fungere ordentligt.

Explorers

Odysseus II konkurrencen for Explorers giver studerende mellem 17 og 22 års alderen mulighed for at fremvise deres kreativitet og faglighed ved at udforske en bred vifte af videnskabelige og teknologiske rumudfordringer. Følg linksene til højre for at læse vigtige informationer om konkurrencen.

Er du klar til at tage udfordringen op?...
Slut dig til Explorers!
Regler
 • Konkurrencen er åben for studerende mellem 17 og 22 år. Det vedrører studerende, der er født på eller mellem 1. april 1994 og 31. marts 2000.
 • Explorers skal være optaget på et studie i det akademiske år 2016-2017.
 • Explorers konkurrerer enkeltvis eller i par og kan vælge at få rådgivning af en mentor omkring videnskabelige og tekniske dele af deres projektbidrag.
 • Alle deltagere skal indsende et originalt rumrelateret projekt baseret på temaer og udfordringer, der er stillet til kategorien Explorers.
 • Deltagere i kategorien Explorers kan indsende et bidrag digitalt mellem den 1. september 2016 og den 31. marts 2017.
 • Alle bidrag skal være deltagernes eget arbejde og udført særligt til denne konkurrence.
 • Projekter blandt “Explorers” vil blive bedømt på tre niveauer:
  • Nationalt af et dommerpanel fra deltagernes eget land, baseret på de digitale bidrag. Dette finder sted umiddelbart lige efter deadline for tilmelding. Nationale vindere vil blive offentliggjort  I april 2017. Bidrag fra ikke-EU lande vil af arrangørerne blive fordelt på dommerpaneler, afhængig af det sprog, som deltagerne har valgt.
  • Regionalt af et udvalg af dommerne fra den foregående runde, valgt fra alle deltagende lande i regionen. Bedømmelse finder sted ved semifinaler i hver region, hvor nationale vindere inden for regionen mødes. Deltagere, der når i semifinalen, vil præsentere deres bidrag live for dommerne. Præcise datoer pr. region vil blive offentliggjort på Odysseus-hjemmesiden.
  • Internationalt af et panel af fremtrædende rumforskere, undervisere og videnskabelige personligheder. Vinderne af de regionale finaler vil mødes i Bruxelles eller Toulouse for at præsentere deres projekter for dommerne. Den internationale finale finder sted i juli 2017.
 • Ved bedømmelsen på nationalt plan vil antallet af vindere, der går videre til næste runde, blive afgjort af den relative befolkningsstørrelse i de deltagende lande og antallet af bidrag pr. tema. Odysseus-konkurrencens arrangører vil meddele alle vindere på nationalt og regionalt niveau på Odysseus-hjemmesiden.
 • Ved udvælgelsen af de bedste projekter på europæisk niveau bliver præmier uddelt uden hensyn til finalisters statsborgerskab eller bopæl, dvs. der er ingen fastsatte kvoter ud fra befolkning eller omfang af deltagelse i konkurrencen.
 • Dommere vil give projekterne point efter følgende kriterier: (De præcise procentdele, der gives til hvert kriterie, vil blive oplyst på hjemmesiden inden tilmelding åbner):
  • Akademisk kunnen (nøjagtighed, sværhedsgrad)
  • Relevans for det valgte tema
  • Evne til problemløsning
  • Originalitet
  • Samfundsmæssig relevans
  • Præsentation
  • Tekniske og praktiske færdigheder
  • Bæredygtighed og miljøbevidsthed
 • Hver deltager vil få et sammendrag af dommernes vurdering af deres projekt ved bedømmelsen. Senere anmodninger om yderligere evaluering vil ikke blive imødekommet.
 • Dommerne vil også uddele en række særlige udmærkelser til ikke-vindende hold på hvert niveau, for eksempel:
  • Mest iøjnefaldende grafik
  • Mest originale problem
  • Mest professionelle præsentation
  • Mest kunstneriske indlæg
  • Bedste brug af musik i et videnskabeligt projekt
  • Mest nyskabende tilgang til det angivne tema
  • Mest miljøbevidste projekt
  • Mest innovative løsning på problemet
  • Bedste brug af grundlæggende viden om rummet
 • Hvert par af Explorers, eller enkeltperson, vil modtage et diplom som bevis på, at de deltog i Odysseus-konkurrencen.
 • Alle vindende projekter vil blive fremvist i Hall of Fame-området på Odysseus II-hjemmesiden, og alle deltagere, der går til semifinalerne, vil modtage en vindermedaljon og en konkurrencesæt til minde om Odysseus-konkurrencen.
 • Det er gratis at deltage i konkurrencen, og rejseudgifter (flybilletter, overnatning, planlagte måltider og forsikring) for at deltage i regionale og europæiske finaler bliver dækket af Odysseus-konkurrencens arrangører, inden for rimelige grænser.
 • Ved både de regionale og internationale finaler vil finalisterne deltage i et antal rumbaserede aktiviteter, begivenheder og ture, som er arrangeret og betalt af konkurrencens arrangører.
 • Deltagere i kategorien Explorers kan søge hjælp hos en mentor for at få teknisk og videnskabelig rådgivning.
Kalender
 • Åbning for tilmeldning
  1. september 2016
 • Deadline for indsendelse af bidrag
  31. marts 2017
 • Regionalt event
  april 2017
 • Finale
  juli 2017
Vejledning

01

Trin 1

Tilmeld dig konkurrencen ved at udfylde tilmeldingsformularen og acceptere reglerne!

02

Trin 2

Næste skridt for deltagerne er at vælge emne for deres projekt.

Det overordnede tema for dysten er udnyttelsen af rummet, og indsendte bidrag kan have fokus på missioner som Galileo, Copernicus, Rosetta og Gaia, der støttes af EU, ESA og rumfartsindustrien og baner vej for tjenesteydelser af afgørende betydning for vort moderne liv eller baner vej til ny viden om universet. Studerende fra alle

studieområder kan deltage i kategorien Opdagelsesrejsende, og derfor kan besvarelserne på de stillede emner og eksempler indehold bidrag ikke bare fra studerende inden for ingeniørvidenskab, teknologi og naturvidenskab, men også fra socialvidenskab og humaniora.

Inden for denne ramme kan deltagere vælge et emne blandt fra nedenstående liste:

Galileo: daglige fordele fra rumbaserede tjenesteydelser

Galileo er Europas fætter til GPS. Det er bedre, hurtigere og har et bedre navn. Det skaber job og andre fordele og vil føre til større europæisk uafhængighed. Hvordan vil det påvirke vores liv? Hvordan ændrer rumprogrammer vores liv og hvilke fordele har vi nu?

 • Optimering af transport
 • Hurtig reaktion på kriser
 • Hjælpe områder til at få viden og informationsydelser
 • Øget effektivitet inden for landbrug og fiskeri
 • Beskytte miljøet og imøde klimaforandringer
 • Øget sikkerhed
 • Bedre sundhed for borgerne
 • Observere Jorden
 • Bedre og hurtigere kommunikation

Copernicus: Jordobservationer

I det 16. århundrede så Nicolai Copernicus op på himlen. Nu ser ESAs Copernicus-projekt den modsatte vej, idet det ser fra himlen ned på Jorden. Hvordan kan vi observere Jorden? Hvordan kan vi bruge data fra jordobservationer?

 • Beskytte miljøet og imøde klimaforandringer.
 • Hurtig reaktion på kriser.
 • Øget effektivitet inden for landbrug og fiskeri.
 • Øget sikkerhed.
 • Lysforurening set fra rummet og fra Jorden.

Rosetta-missionen: Udforskning af rummet

Det første skridt på Månen var et stort skridt for menneskeheden. Endnu et skridt i udforskningen af rummet blev gjort, da man fik Philae til at lande på en komet. Hvad vil blive det næste store skridt inden for udforskning af rummet? Hvad kan vi finde i universet og hvordan kan vi udforske det yderligere?

 • Raketsystemer – et koncept for de mest nyttige og lovende systemer til fremtiden;
 • Europa er landet på en komet og på Titan. Hvilke videnskabelige fordele giver det?
 • Udforskning af asteroider – en plan for at udnytte deres naturlige ressourcer;
 • Udforskning af terrestriske planeter – hvad kan vi lære for Jorden?
 • Bemandet rumfart – din personlige mening om perspektivet for fremtidige missioner;
 • Et koncept for en permanent og selvforsynende base på Månen

Gaia-missionen: At kigge på stjernerne

I løbet af sine fem års observationer vil Gaia kigge ud i universet. Hvad vil den finde der og hvordan kan vi hjælpe missionen?

 • Hvordan Gaia-missionen viil ændre vores opfattelse af vores galakse i nærheden af Solen og af vores egen planet.
 • Søgen efter en anden Jord – Europas indsats inden for forskning i exoplaneter;
 • Giv argumenter for at lede efter fremmede civilisationer i rummet og foreslå, hvorfor myndigheder og rumfartsorganisationer skulle have interesse i at drive denne forskning (i essay-form).
 • Store rumteleskoper – hvorfor er rummet et godt sted til at observere universet?
 • Observer objekter fra Gaias alert-liste.
 • Diskuter hvad liv er, ud fra et antal af forskellige typer af liv.

Mere generelt: Skab forbindelse mellem jordbaserede data og satellitdata

 • Meteorologiske data på marken
 • Data om landbrug (Jordfugtighed, udvikling af vegetation, afgrøders sundhedstilstand..)
 • Forslag om kortlægning af udvikling af myg..
 • Forslag om kort over influenza eller andre sygdomme – og forbind med meteorologi
 • Forslag om markdata over vandløb, floders niveau, jordbund..
 • Observation af himlen: meteoritter, skyer, storme..

Denne liste er ikke udtømmende, og enhver anden ideudvikling inden for rammerne af de valgte temaer kan udføres, baseret på deltagernes fantasi.

Deltagerne skal væge den type af projekt, som de ønsker at arbejde på. Dette kan være et eksperiment, en video, en prototype, en præsentation eller andet. (Se begrænsninger[1])

Kig på skabelonen for et bidrag, som arrangørerne lægger frem. Den er ikke obligatorisk, men anbefalet og kan findes her.

[1] Elektroniske filer, der bliver uploadet for at dokumentere det enkelte projekt kan indeholde: illustreret essay, PowerPoint-præsentationer, plakater, links til videoer, links til særlige projekthjemmesider samt lydfiler.

Tilladte filformater er:

    Documenter; .doc .docx, .pdf, .txt  .ps  .ppt, .pptx, .pps,  .ppsx

 • Billeder: *.png, *.jpg *.bmp, *.gif
 • Video: Alle videoer skal lægges op i Youtube eller Vimeo og link skal fremsendes.
 • Lydformat: *.mp3
 • Komprimeringsformat: .tar .gz .zip .7z

Maksimal størrelse på ikke-komprimerede filer er for hvert bidrag 20 MB.

Hvert projekt må ikke anvende for mere end 300 euro i materialer.

03

Trin 3

Deltagerne skal udføre research, der fokuserer på temaet for deres projekt og opbygning af løsning eller produktion af det endelige produkt. I denne fase opfordres deltagere til at kontakte en mentor om, hvorvidt deres idé kan gennemføres og har videnskabelig gyldighed.

Deltagerne bør desuden udvikle deres projekt i overenstemmelse med kravene i Odysseus-konkurrencen for at sikre, at de ikke anvender plagieret materiale og at de skaffer alle nødvendige henvisninger i deres projekt.

04

Trin 4

Sidste skridt er at indlevere projektet via Odysseus-hjemmesiden. Deltagere kan udvikle og aflevere deres projekt på et hvilket som helst af de 24 officielle EU-sprog.

Præmier Tag del i rumeventyret og vind flotte præmier!

Grand Prize

Rejse til Guiana Space Centre i Sydamerika (inkl. flybillet, hotelophold, forplejning, forsikring, deltagelse i aktiviteter, besøg og guidede ture til rumcenteret og andre attraktioner)

“European Youth Space Ambassador” diplom.

Additional Prize

Mulighed for praktikforløb hos ESA eller en europæisk aero-space industri*. Praktikforløbet kan vare fra 3 til 6 måneder. Rejseudgifter, sygesikring samt et månedligt beløb, der dækker opholds udgifter, er inkluderet i præmien.

*     Den valgte deltager skal opfylde den pågældende organisations krav til praktikanter for at få tildelt ekstra præmien. 

Finalists’ Prize

Et højkvalitets elektronisk teleskop til hver deltager på det vindende hold ved de regionale semifinaler.

Derudover vinder de deltagelse i, samt rejse til den internationale finale (inkl. rejseudgifter, hotelophold, forplejning, forsikring, besøg og deltagelse i events).

National winners

De nationale vindere får deltagelse i, samt rejse til den regionale semifinale, der afholdes i Sorø (inkl. rejseudgifter, hotelophold, forplejning, forplejning, besøg og deltagelse i events).

Vinder medalje.

Alle deltagere vil modtage et certifikat som bevis på, at de har deltaget i Odysseus II konkurrencen.

Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter.

Bedømmelseskriterier

Indsendte bidrag vil først blive bedømt på nationalt niveau. Dette vil ske umiddelbart lige efter tilmeldingen lukker, I april 2017. Hvis projekter udvælges til at deltage på det regionale niveau, vil deltagerne blive inviteret til at deltage i semifinalerne sammen med de øvrige nationale vindere i deres region. De regionale semifinaler finder sted mellem den 30. april og den 30. juni 2017. Vinderne af de regionale finaler vil derefter mødes i Bruxelles eller Toulouse til den internationale finale, hvor de vil præsentere deres projekt for et panel af internationale dommere. Denne finale finder sted i juli 2017.

Projekter vil blive tildelt point ud fra følgende kriterier:

 • Faglig fortræffelighed (vægtning 20%)

Et bidrag med faglig fortræffelighed har veldokumenteret argumentation og bruger videnskabelige metoder, der er troværdige og kan efterprøves. Bidraget inkluderer citater og bruger kritisk videnskabelige kilder og undervisningskapaciteter. Projektet fremhæver deltagernes nye viden indenfor emnets særlige sammenhæng og viser deres forståelse af de grundlæggende begreber der er relevante for projektet.

 • Sammenhæng med det valgte tema (vægtning 10%)

Dette kriterium måler projektets relevans for det valgte tema og emnets omfang indenfor dette tema. Den relevante teori og videnskabelige kilder skal bruges tilstrækkeligt.

 • Problemløsningsevner (vægtning 15%)

Dette kriterium måler deltagernes mentale processer der bruges i deres håndtering af bidragets problematik, beskrivelsen af problemet, bestemmelse af hvilken slags data og oplysninger der skal samles ind. Det skal vises hvordan projektet blev planlagt og udført og hvordan mulige løsninger blev valgt og bedømt.

 • Originalitet (vægtning 20%)

Bundkriteriet for at projektet kan betegnes som originalt, er at det er holdets egne produkter og idéer og at bidraget er enestående, nytænkende eller innovativt. Selv hvis projektet bygger på andres idéer kan det stadig betegnes som originalt hvis holdet udfolder en ny idé, præsenterer problemet på en ny måde, bruger en ny metode eller implementerer det på en innovativ måde.

 • Samfundsnyttig sammenhæng (vægtning 10%)

Her bliver det målt i hvilken omfang bidraget kommer med løsninger og idéer der kan have langvarige, direkte eller indirekte, gavn for samfundet og på hvilken måde det henvender sig til de aktuelle globale udfordringer(f.eks. klimaforandringer, begrænsede ressourcer som energi, vand og mad).

 • Præsentation (vægtning 10%)

Dette kriterium vurderer projektets struktur og format, og måler hvorvidt dets mål, metoder og resultater fremstilles klart og overskueligt. Projektets logiske sammenhæng, organisation og sammenkædning af idéer, klarhed og brug af understøttende materialer og teknologi bedømmes også her (f.eks. billeder, tegninger, slides, lydfiler, videoer osv.).

 • Teknisk niveau og praktiske færdigheder (vægtning 10%)

Bidraget udviser et godt teknisk niveau når det fremstiller en klar teoretisk ramme der forankrer projektet i baggrundsviden og fører til godt design og nøgleparametre i arbejdet. Dommerne vil bedømme holdets praktiske færdigheder såsom observationer, præcision, formidling, indsamling og fremvisning af data, brugen af teknologiske værktøj og manuelle færdigheder såsom lodning, formning og sløjd.

 • Bæredygtighed og miljøbevidsthed (vægtning 5%)

Dette kriterium måler hvor vidt miljøproblemer bliver integreret i projektet, f.eks. ved at drøfte idéens bæredygtighed eller at bruge miljøvenlige materialer og metoder til selve projektet eller til præsentationen.

Endvidere vil dommerne give et antal særlige udmærkelser til ikke-vindende projekter på hvert niveau, heriblandt: mest iøjnefaldende grafik, mest originale problem, mest professionelle præsentation, mest kunstneriske bidrag, bedste brug af musik i et videnskabeligt projekt eller mest miljøbevidste projekt.

Hver deltager eller deltagerpar vil få en sammenfatning af dommernes vurdering af deres projekt i forbindelse med bedømmelsen.

Tips til success
 • Forstå konkurrencen. Læs den generelle beskrivelse samt de enkelte dele grundigt.
 • Fokuser på at leve op til de særlige bedømmelseskriterier. Den videnskabelige komité består af professionelle videnskabsfolk, forskere og undervisere. De bedømmer hvert bidrag i forhold til de særlige kriterier, der gælder for den konkurrence. Indhold, herunder videnskabelig nøjagtighed og udmærkelse, vil være afgørende for deres vurdering. Forsøg at være specifik og skriv ikke noget, som du ikke på forhånd har sikret dig er korrekt og – endnu vigtigere – skriv ikke noget du ikke forstår. Forsøg at holde en sammenhæng og spred ikke projekter for vidt. Fokuserede projekter har større chance for succes, fordi de bliver mere grundige og tydelige. Forsøg at organisere dit projekt, så det får en logisk rækkefølge og struktur. Forsøg desuden at skabe et flot layout.
 • Arbejd med det grundlæggende. Den fysiske fremtoning i et bidrag er ofte et tegn på de studerendes grundighed. Et pænt, velredigeret og læsbart bidrag uden stavefejl gør dit bidrag stærkere i konkurrencen. Hvis dit bidrag er et essay, anbefales det, at du får en anden til at læse korrektur.
 • Søg hjælp hos en mentor. Se Odysseus-konkurrencens hjemmeside for at finde en mentor fra dit land
 • Planlæg fremad. Lav en skitse over dit projekt, hvor du optegner din væsentligste vej frem. Hold styr på din tid, så din arbejdsplan giver tid til at efterse og ændre i dit bidrag.
 • Brug den skabelon, der bliver lagt frem af arrangørerne, til at støtte og dokumentere dit projekt.
 • Vælg et tema og emne, der giver mening for dig. Det vil gøre det lettere at holde fokus og bruge tid på projektet.
 • Find frem til et forskningsspørgsmål, der vil hjælpe dig til at definere hvad dit bidrag skal finde svar på. Spørg dig selv om forholdet mellem fokus i dit projekt og det resultat, som du ønsker at opnå. Tænk på det som dit projektmål eller hypotese formet som et spørgsmål.
 • Tegn diagrammer eller flow-charts for at organisere den information du får indsamlet om rumfart og især om dit emne og for at hjælpe dig med at udtænke, hvordan du kan oversætte denne information til noget meningsfuldt.
 • Læs om og studer demoprojekterne på Odysseus II-hjemmesiden og Ofte Stillede Spørgsmål (FAQ).
 • Stil opklarende spørgsmål til arragørerne ved hjælp af den relevante kontaktformular.
 • Organiser redskaber, materialer og ekstraudstyr til konkurrencen.
 • Find nyttige hjemmesider om rummet og kilder til relevant materiale om dit projekt, men hold dig til anerkendte og troværdige kilder (for eksempel ESAs eller NASAs hjemmesider og web-sites med .edu som endelse).
 • Brug meget tid på at indsamle baggrundsinformation om dit emne.
 • Vær sikker på, at alle fakta, som du anvender i din argumentation, kan efterprøves hos troværdige kilder, inden du accepterer, at de er gyldige.
 • Gå i dybden med din research. Forsøg at lære videnskabelige tankesæt og vær så detaljeret som mulig.
 • Tab ikke modet, hvis du løber ind i problemer undervejs. Rom blev ikke bygget på en dag.
 • Hav det sjovt! Nyd din tur i rummet!

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Odysseus II?

Odysseus II er et europæisk projekt, finansieret af EU-Kommissionen. Dets primære mål er at afholde en pan-europæisk konkurrence for elever og studerende i alderen syv (7) til toogtyve (22) år om rumfart og rumforskning. Selv om det er en fælleseuropæisk konkurrence, kan elever og studerende fra ikke-EU-lande også deltage.

Jeg ønsker at tilmelde et hold til konkurrencen – Hvordan tilmelder jeg mig Odysseus II?

Du kan TILMELDE DIG ved at sende din e-mail og dit valgte password på den relevante del af Odysseus-konkurrencens hjemmeside og ved at vælge kategorien Opdagelsesrejsende (Explorers) og godkende reglerne i konkurrencen. Du skal bekræfte din konto ved at klikke på det link, som du automatisk vil modtage på e-mail. Derefter skal du logge ind på din konto og udfylde detaljer om dig (og hvis I er et par om din makker) i tilmeldingsformularen.

Hvor gammel skal jeg være for at være med i Odysses II-konkurrencen?

Deltagerne skal være mellem 17 og 22 år gamle (født mellem 1. april 1994 og 31. marts 2000 og skal være optaget på en videregående uddannelse i skoleåret 2016-2017.

På hvilket sprog skal vi aflevere vores bidrag?

Du kan aflevere i et af følgende sprog: Bulgarsk, tjekkisk, kroatisk, dansk, hollandsk, engelsk, estisk, finsk, fransk, tysk, græsk, ungarsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk og svensk. Hold fra lande uden for EU skal aflevere projektet i et af de ovenstående officielle EU-sprog. Hvis bidraget kommer frem til finalen, skal holdet levere en fuld oversættelse til engelsk, såfremt bidraget oprindelig er skabt i et andet sprog.

Har I nogle oplysninger om hvordan man laver et bidrag?

Du kan frit vælge dit eget emne relateret til et af temaerne for konkurrencen (se også vejledning på siden for Opdagelsesrejsende). Du kan selv vælge form og opbygning af dit bidrag (tekst, Powerpoint-præsentation, video, prototype, multimedia, eksperimenter osv. ), men det anbefales at inkludere en oversigt over projektet i den skabelon, der stilles til rådighed, hvor du beskriver tankerne bag dit projekt. Du har lov til at vedlægge så mange understøttende dele i projektet, som du finder nødvendigt.

Hvordan indsender jeg et bidrag?

Du skal uploade dit bidrag sammen med dets sammenfatning (i den fremlagte formular) ved at klikke på linket Indsend dit bidrag (Submit your Entry) og derefter følge vejledningen.

Kan jeg indsende mere end et bidrag?

Nej. Hver deltager kan kun indsende et bidrag til Odysseus-konkurrencen.

Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer mit password til Odysseus-platformen?

Der er et “Glemt adgangskode”-link (Forgot Your Password) på login-siden. Klik på det, og en ny adgangskode vil blive sendt til din registrerede e-mail-adresse for Odysseus II-kontoen.

Hvornår skal jeg indsende mit bidrag?

Du skal indsende dit bidrag mellem den 1. september 2016 og indtil kl. 23:59:59 CET den 31. marts 2017. Odysseus-II arrangørerne anbefaler, at du indsender dit bidrag, når det er færdigt, og ikke venter til sidste deadline.

Kan jeg få hjælp til at indsende et bidrag på Odysseus-II-siden?

Ja, du skal følge vejledningen i linket Indsend dit bidrag (Submit your Entry). Hvis du har spørgsmål eller hvis du har brug for hjælp til at indsende et bidrag, skal du udfylde og indsende kontaktformularen, og så vil arrangørerne hjælpe dig med at sikre, at dit bidrag bliver uploadet korrekt.

Får vi nogen reaktion fra dommerne?

Alle deltagere vil modtage en sammenfatning af dommernes bedømmelse af deres projekt efter at bedømmelsesprocessen er afsluttet.

Hvilke kriterier bliver brugt i bedømmelsen?

For detaljer om bedømmelseskriterne henvises til afsnittet om Bedømmelseskriterier på Opdagelsesrejsende-siden.

Hvor mange deltagere går videre til regionale og internationale finaler?

Antallet af deltagere, der går videre til næste runde, vil blive afgjort af den relative befolkningsstørrelse i de deltagende lande og antallet af bidrag fra hvert land og i hver temakategori.Odysseus II-arrangørerne vil via den officielle hjemmeside meddele, hvor mange deltagere fra hvert land der vil deltage i semifinalerne. De 10 vindere eller vinderpar i de regionale semifinaler vil deltage i den internationale finale.

Kan jeg se de andre bidrag i konkurrencen?

Ja, alle bidrag kan ses på Odysseus II-hjemmesidens Galleri-side efter at tidsfristen for at indsende bidrag er udløbet.

Hvornår vil jeg vide, om jeg er gået videre til den regionale finale?

De nationale vindere i konkurrencen bliver meddelt den 20. april 2017.

Hvordan får jeg besked, hvis jeg vinder på det regionale niveau?

Vinderen i hver regionale semifinale bliver meddelt ved afslutning af begivenheden efter at dommerne er færdige med deres vurdering. Regionale vindere bliver også oplyst på Odysseus-konkurrencens hjemmeside den 30. april 2016.

Hvilke præmier er der?

For detaljer om præmier henvises til afsnittet Præmier på hjemmesiden.