It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Vejledning

01

Trin 1

Tilmeld dig konkurrencen ved at udfylde tilmeldingsformularen og acceptere reglerne!

02

Trin 2

Næste skridt for deltagerne er at vælge emne for deres projekt.

Det overordnede tema for dysten er udnyttelsen af rummet, og indsendte bidrag kan have fokus på missioner som Galileo, Copernicus, Rosetta og Gaia, der støttes af EU, ESA og rumfartsindustrien og baner vej for tjenesteydelser af afgørende betydning for vort moderne liv eller baner vej til ny viden om universet. Studerende fra alle

studieområder kan deltage i kategorien Opdagelsesrejsende, og derfor kan besvarelserne på de stillede emner og eksempler indehold bidrag ikke bare fra studerende inden for ingeniørvidenskab, teknologi og naturvidenskab, men også fra socialvidenskab og humaniora.

Inden for denne ramme kan deltagere vælge et emne blandt fra nedenstående liste:

Galileo: daglige fordele fra rumbaserede tjenesteydelser

Galileo er Europas fætter til GPS. Det er bedre, hurtigere og har et bedre navn. Det skaber job og andre fordele og vil føre til større europæisk uafhængighed. Hvordan vil det påvirke vores liv? Hvordan ændrer rumprogrammer vores liv og hvilke fordele har vi nu?

 • Optimering af transport
 • Hurtig reaktion på kriser
 • Hjælpe områder til at få viden og informationsydelser
 • Øget effektivitet inden for landbrug og fiskeri
 • Beskytte miljøet og imøde klimaforandringer
 • Øget sikkerhed
 • Bedre sundhed for borgerne
 • Observere Jorden
 • Bedre og hurtigere kommunikation

Copernicus: Jordobservationer

I det 16. århundrede så Nicolai Copernicus op på himlen. Nu ser ESAs Copernicus-projekt den modsatte vej, idet det ser fra himlen ned på Jorden. Hvordan kan vi observere Jorden? Hvordan kan vi bruge data fra jordobservationer?

 • Beskytte miljøet og imøde klimaforandringer.
 • Hurtig reaktion på kriser.
 • Øget effektivitet inden for landbrug og fiskeri.
 • Øget sikkerhed.
 • Lysforurening set fra rummet og fra Jorden.

Rosetta-missionen: Udforskning af rummet

Det første skridt på Månen var et stort skridt for menneskeheden. Endnu et skridt i udforskningen af rummet blev gjort, da man fik Philae til at lande på en komet. Hvad vil blive det næste store skridt inden for udforskning af rummet? Hvad kan vi finde i universet og hvordan kan vi udforske det yderligere?

 • Raketsystemer – et koncept for de mest nyttige og lovende systemer til fremtiden;
 • Europa er landet på en komet og på Titan. Hvilke videnskabelige fordele giver det?
 • Udforskning af asteroider – en plan for at udnytte deres naturlige ressourcer;
 • Udforskning af terrestriske planeter – hvad kan vi lære for Jorden?
 • Bemandet rumfart – din personlige mening om perspektivet for fremtidige missioner;
 • Et koncept for en permanent og selvforsynende base på Månen

Gaia-missionen: At kigge på stjernerne

I løbet af sine fem års observationer vil Gaia kigge ud i universet. Hvad vil den finde der og hvordan kan vi hjælpe missionen?

 • Hvordan Gaia-missionen viil ændre vores opfattelse af vores galakse i nærheden af Solen og af vores egen planet.
 • Søgen efter en anden Jord – Europas indsats inden for forskning i exoplaneter;
 • Giv argumenter for at lede efter fremmede civilisationer i rummet og foreslå, hvorfor myndigheder og rumfartsorganisationer skulle have interesse i at drive denne forskning (i essay-form).
 • Store rumteleskoper – hvorfor er rummet et godt sted til at observere universet?
 • Observer objekter fra Gaias alert-liste.
 • Diskuter hvad liv er, ud fra et antal af forskellige typer af liv.

Mere generelt: Skab forbindelse mellem jordbaserede data og satellitdata

 • Meteorologiske data på marken
 • Data om landbrug (Jordfugtighed, udvikling af vegetation, afgrøders sundhedstilstand..)
 • Forslag om kortlægning af udvikling af myg..
 • Forslag om kort over influenza eller andre sygdomme – og forbind med meteorologi
 • Forslag om markdata over vandløb, floders niveau, jordbund..
 • Observation af himlen: meteoritter, skyer, storme..

Denne liste er ikke udtømmende, og enhver anden ideudvikling inden for rammerne af de valgte temaer kan udføres, baseret på deltagernes fantasi.

Deltagerne skal væge den type af projekt, som de ønsker at arbejde på. Dette kan være et eksperiment, en video, en prototype, en præsentation eller andet. (Se begrænsninger[1])

Kig på skabelonen for et bidrag, som arrangørerne lægger frem. Den er ikke obligatorisk, men anbefalet og kan findes her.

[1] Elektroniske filer, der bliver uploadet for at dokumentere det enkelte projekt kan indeholde: illustreret essay, PowerPoint-præsentationer, plakater, links til videoer, links til særlige projekthjemmesider samt lydfiler.

Tilladte filformater er:

    Documenter; .doc .docx, .pdf, .txt  .ps  .ppt, .pptx, .pps,  .ppsx

 • Billeder: *.png, *.jpg *.bmp, *.gif
 • Video: Alle videoer skal lægges op i Youtube eller Vimeo og link skal fremsendes.
 • Lydformat: *.mp3
 • Komprimeringsformat: .tar .gz .zip .7z

Maksimal størrelse på ikke-komprimerede filer er for hvert bidrag 20 MB.

Hvert projekt må ikke anvende for mere end 300 euro i materialer.

03

Trin 3

Deltagerne skal udføre research, der fokuserer på temaet for deres projekt og opbygning af løsning eller produktion af det endelige produkt. I denne fase opfordres deltagere til at kontakte en mentor om, hvorvidt deres idé kan gennemføres og har videnskabelig gyldighed.

Deltagerne bør desuden udvikle deres projekt i overenstemmelse med kravene i Odysseus-konkurrencen for at sikre, at de ikke anvender plagieret materiale og at de skaffer alle nødvendige henvisninger i deres projekt.

04

Trin 4

Sidste skridt er at indlevere projektet via Odysseus-hjemmesiden. Deltagere kan udvikle og aflevere deres projekt på et hvilket som helst af de 24 officielle EU-sprog.