It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Dommere

Alle bidrag vil blive bedømt af deres respektive nationale dommerpanel, som består af meget erfarne dommere. Mere specifikt består hvert nationalt dommerpanel af undervisere i naturvidenskab, eksperter i rumforskning og professionelle undervisere fra gymnasie, universitet eller en anden uddannelse med en baggrund i naturvidenskab.

Dommere på det regionale niveau vil også være frivillige med baggrund i rumforskning, ingeniørarbejde og uddannelse. Deres rejseudgifter til semifinaler og finaler bliver betalt af Odysseus II-projektet.

Den internationale videnskabelige komité består også af eksperter i rumforskning og professionelle undervisere med en baggrund i naturvidenskab. Lærer-ledere for hold, der er tilmeldt Odysseus-konkurrencen, kan ikke deltage som dommere.