It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Pionererne

Elever fra 14 to 19 års alderen inviteres til at give udtryk for deres rum-inspirerede kreativitet og at have det sjovt ved at lave et projekt om rumvidenskab og –teknologi. Odysseus II konkurrencen for Pionerer giver eleverne mulighed for at bruge videnskabelige metoder og for at blive opmærksom på en helt ny verden på et højt fagligt niveau. Følg linksene til højre for at læse vigtige informationer om konkurrencen.

Ready to take the challenge?...
Join the Pioneers!
Regler
 • Konkurrencen er åben for elever fra de ældste alderstrin, gymasium eller lignende i alderen fra fjorten (14) til nitten (19) år. Det drejer sig om elever, der er født mellem 1. april 1997 og 31. marts 2003.
 • Pioneers arbejder i hold på 2-3 medlemmer, ledet af en lærer-leder. Elever på et hold kan komme fra forskellige skoler inden for samme land eller forskellige klasseværelser/alderstrin på den enkelte skole, så længe alderskriteriet er overholdt. Hvert hold kan også have en mentor til at guide dem teknisk eller videnskabeligt.
 • Hvert Pioneer-hold skal have en lærer-leder til at lede holdet og støtte med tilmelding og indsendelse af projekter, give vejledning i projektet og på rejser til semifinaler og finale.
 • Hvert hold kan kun indgive ét projekt, og hver deltager kan kun være med på ét hold.
 • Holdene skal vælge et unikt identificerende navn, der genspejler de uddannelsesmæssige, videnskabelige eller sociale mål med konkurrencen.
 • Alle deltagere og hold skal fremlægge et originalt projekt om rumforskning, baseret på temaer og krav i deres aldersgruppe.
 • Deltagerne i Pioneer-kategorien kan indsende bidrag digitalt mellem den 1. september 2016 og den 31. marts 2017.
 • Alle indsendte bidrag skal være deltagernes eget arbejde, udført specielt til denne konkurrence.
 • Pioneer-projekter bliver bedømt i tre faser:
  • Nationalt, af et panel af dommere fra deltagernes eget land, baseret på de online-indleverede bidrag. Dette finder sted umiddelbart lige efter sidste tilmeldingsfrist. Nationale vindere vil blive annonceret herefter. Bidrag fra ikke-EU-lande vil af arrangørerne blive placeret hos et af dommerpanelerne, afhængigt af det sprog, som deltagerne har valgt.
  • Regionalt, af udvalgte dommere fra den foregående runde, udvalgt fra alle deltagende lande i regionen. Bedømmelsen sker ved semifinaler i hver region, hvor alle nationale vindere i regionen deltager. De hold, der er gået til semifinalen, vil præsentere deres bidrag live for dommerne. Nøjagtige datoer pr. region bliver meddelt på Odysseus-hjemmesiden.
  • Internationalt, af et panel af fremtrædende rumforskere, undervisere og videnskabelige personligheder. Vinderne af de regionale finaler mødes i Bruxelles eller Toulouse for at præsentere deres projekter for dommerne. Den internationale finale finder sted i juli 2017.
 • Under bedømmelsen på nationalt niveau vil antallet af vindere, der går videre til det næste niveau, være bestemt af den relative befolkningsstørrelse i de konkurrerende lande og antallet af bidrag fra hver region og inden for hvert tema. Odysseus-konkurrencens arrangører vil via den officielle hjemmeside meddele, hvor mange vindere der går videre til semifinalerne. De ti vindende hold på regionalt niveau vil deltage i den internationale finale.
 • Ved udvælgelsen af de bedste projekter på europæisk niveau bliver præmier uddelt uden hensyn til finalisters statsborgerskab eller bopæl, dvs. der er ingen fastsatte kvoter ud fra befolkning eller omfang af deltagelse i konkurrencen.
 • Dommere vil give projekterne point efter følgende kriterier:
  • Akademisk kunnen (nøjagtighed, sværhedsgrad)
  • Relevans for det angivne tema
  • Evne til problemløsning
  • Originalitet
  • Samfundsmæssig relevans
  • Præsentation
  • Tekniske og praktiske færdigheder
  • Bæredygtighed og miljøbevidsthed
 • Hvert hold vil få et sammendrag af dommernes vurdering af deres projekt ved bedømmelsen. Senere anmodninger om yderligere evaluering vil ikke blive imødekommet.
 • Dommerne vil også uddele en række særlige udmærkelser til ikke-vindende hold på hvert niveau, for eksempel:
  • Mest iøjnefaldende grafik
  • Mest originale proble
  • Mest professionelle præsentation
  • Mest kunstneriske indlæg
  • Bedste brug af musik i et videnskabeligt projekt
  • Mest nyskabende tilgang til det angivne tema
  • Mest miljøbevidste projekt
  • Mest innovative løsning på et problem
  • Bedste brug af grundlæggende viden om rummet
 • Hvert pionerhold vil modtage et diplom som bevis på, at de deltog i Odysseus-konkurrencen. Det samme vil lærer-ledere i hvert team.
 • Alle vindende projekter vil blive fremvist i Hall of Fame-området på Odysseus II-hjemmesiden, og holdets medlemmer vil modtage en vindermedaljon.
 • Det er gratis at deltage i konkurrencen, og rejseudgifter (fly- og togbilletter, overnatning, måltider og forsikring) for at deltage i regionale og europæiske finaler bliver dækket af Odysseus-konkurrencens arrangører, inden for rimelige grænser. Betalte ture til den regionale og internationale finaler gælder én lærer-leder og højst tre deltagere.
 • Både ved de regionale og internationale finaler vil finalisterne deltage i et antal rumbaserede aktiviteter, arrangementer og ture, arrangeret og betalt af Odysseus-konkurrencens arrangører.
 • Det påhviler holdets lærer-leder at give fuldstændige og korrekte oplysninger om hver enkelt deltager i teamet via tilmeldingsformularen på Odysseus-konkurrencens hjemmeside.
 • Hver deltager under 18 år skal aflevere en underskrevet tilladelse fra forældrene til at deltage i konkurrencen.
 • Forældre skal give tilladelse til rejse og deltagelse i de regionale og europæiske finaler til hver finaledeltager under 18 år.
 • Det påhviler holdets lærer-leder at indlevere til arrangørerne en underskrevet tilladelse fra forældre for alle deres deltagere.
 • Hver lærer-leder må have ansvar for op til fire hold i konkurrencen.
Kalender
 • Åbning for tilmeldning:

1. september 2016.

 • Deadline for indsendelse af bidrag:

31. marts 2017.

 • Bedømmelsesperiode og offentliggørelse af nationale vindere:

primo april 2017.

 • Regionalt event:

april 2017.

 • Finale:

juli 2017.

Vejledning

01

Trin 1

Tilmeld dig Odysseus-konkurrencen, udfyld tilmeldingsformularen og godkend reglerne for konkurrencen!

02

Trin 2

Næste skridt for teamet er at vælge emne og type af projekt.

Hvert bidrag skal behandle et bestemt emne. Men deltagerne kan vælge det fagområde, som de vil bruge til at løse opgaven: elektronik, fysik, kemi, kunst, design, arkitektur, psykologi osv. kan alle bruges til at belyse et aspekt af det valgte emne.

Deltagerne kan vælge et emne fra listen nedenfor:

Solsystemet og rumforskning

 • Raketsystemer – hvorfor og hvordan flyver en raket?;
 • Udforskning af de terrestriske planeter – hvad kan vi lære til os på Jorden?;
 • Bemandede ekspeditioner – hvordan føler man, når man er flere tusinde kilometer fra Jorden?;
 • Planen om en permanent base på Månen – hvordan overlever man på Månen?
 • Store teleskoper i rummet – hvorfor er rummet et godt sted at observere himlen fra?

Europa i rummet

 • Rummmissioner – er de nyttige for menneskeheden?;
 • Europa er landet på en komet og på Titan, hvilke videnskabelige fordele giver det?
 • Et år på en komet (beskriv i science fiction, hvad der kunne ske for en person der boede der);
 • At søge efter en anden Jord – Europas indsats i exoplanet-forskning;
 • Europa i samarbejde med andre lande – hvad er fordelen ved fælles missioner?

Mennesker på Mars

 • Udforskning af Mars, hvorfor er den røde planet så fascinerende?
 • Sammenlign det at leve et år på Jorden og et år på Mars.
 • Hvordan opbygger man en selvstændig rumstation på Mars?
 • Fremtidige Mars-byer – arkitektur.
 • At føle sig ensom og kede sig på en et år lang mission til Mars – psykologiske aspekter.

Astrobiologi – Søgen efter liv i universet

 • Hvad er liv? Hvad gør en planet beboelig?
 • Skriv en science fiction-historie om en flyvning til en exoplanet med et rumskib, der rejser med ca. 90% af lysets hastighed.
 • Vi har opdaget aliens – hvordan kan vi tale med dem, i hvilket sprog?

Denne liste er ikke udtømmende, og enhver anden ideudvikling inden for rammerne af de valgte temaer kan udføres, baseret på deltagernes fantasi.

Holdet bør vælge den type af projekt, som de ønsker at arbejde med. Det kan være et eksperiment, en video, en prototype, en præsentation eller enhver anden opsætning (se begrænsninger [1])

Kig på model for et bidrag, som arrangørerne har lagt frem. Den er ikke obligatorisk, men anbefalet og kan findes her.

[1] Elektroniske filer, der bliver uploadet for at dokumentere det enkelte projekt kan indeholde: illustreret essay, PowerPoint-præsentationer, plakater, links til videoer, links til særlige projekthjemmesider samt lydfiler.

Tilladte filformater er:

 • Documenter; .doc .docx, .pdf, .txt  .ps  .ppt, .pptx, .pps,  .ppsx
 • Billeder: *.png, *.jpg *.bmp, *.gif
 • Video: Alle videoer skal lægges op i Youtube eller Vimeo og link skal fremsendes.
 • Lydformat: *.mp3
 • Komprimeringsformat: .tar .gz .zip .7z

Maksimal størrelse på ikke-komprimerede filer er for hvert bidrag 20 MB.

Hvert projekt må ikke anvende for mere end 300 euro i materialer.

03

Trin 3

Holdet skal gennemføre research i det valgte emne (research på biblioteker og online, observationer og eksperimenter, interviews osv. ) og designe løsningen eller det endelige produkt. Holdet bør rådføre sig med deres lærer-leder og eventuelt også deres mentor om, hvorvidt deres idé kan gennemføres og har videnskabelig kvalitet, og derefter dele arbejdet mellem de forskellige teammedlemmer.

Teamet kan derefter gå videre med udviklingen af projektet. Det anbefales stærkt, at deltagerne udvikler deres projekt i overensstemmelse med kravene i Odysseus II-konkurrencen for at sikre, at de undgår plagieret materiale og at de leverer alle de nødvendige referencer i deres projekt. Holdene skal også dokumentere, at deres projekt er nyskabende og relevant for det emne de har valgt.

Holdene skal desuden anvende de oplysninger og data, som de har indsamlet via interviews, forsøg, observationer samt research på biblioteket eller online.

04

Trin 4

Det sidste trin er at indlevere projektet til Odysseus II-hjemmesiden. Deltagerne kan udvikle og aflevere deres projekt på ethvert af de fireogtyve (24) officielle EU-sprog.

Præmier Take the Space Challenge & Win Awesome Prizes!

Grand Prize

Rejse til Guiana Space Centre i Sydamerika (inkl. flybilletter, hotelophold, forplejning, forsikring, deltagelse i aktiviteter, besøg og guidede ture til rumcenteret og andre attraktioner for alle holdmedlemmer/deltagere og deres ledsagende lærer). Man får også et “European Youth Space Ambassador” diplom.

Finalisternes præmier

Hver deltager på de vindende hold i de regionale semifinaler (elever/studerende) modtager et højkvalitets elektronisk teleskop.

Desuden vinder de deltagelse i og rejse til den internationale finale (inkl. rejseomkostninger, overnatning, forplejning, forsikring, besøg og deltagelse i events for alle deltagere på et hold samt deres ledsagende lærer).

Nationale vindere

De nationale vindere får deltagelse i den regionale semifinale (inkl. rejseomkostninger, overnatning, forplejning, forsikring og deltagelse i alle events og besøg for alle holdets medlemmer/deltagere samt deres ledsagende lærer). De får desuden en deltager-/vindermedalje og et diplom i form af  et certifikat, der viser, de har deltaget i Odysseus II-dysten.

Præmierne kan ikke ombyttes til kontante beløb.

Bedømmelseskriterier

Indsendte bidrag vil først blive bedømt på nationalt niveau. Dette vil ske umiddelbart efter tilmeldingen lukker, I april 2017. Hvis projekter udvælges til at deltage på det regionale niveau, vil deltagerne blive inviteret til at deltage i semifinalerne sammen med de øvrige nationale vindere i deres region. I semifinalerne vil de nationale vindere præsentere deres projekt for et dommerpanel. De regionale semifinaler finder sted mellem den 30. april og den 30. juni 2017. Vinderne af de regionale finaler vil derefter mødes i Bruxelles eller Toulouse til den internationale finale, hvor de vil præsentere deres projekt for et panel af internationale dommere. Denne finale finder sted I juli 2017.

Projekter vil blive tildelt point ud fra følgende kriterier:

 • Faglig fortræffelighed (vægtning 20%)

Et bidrag med faglig fortræffelighed har veldokumenteret argumentation og bruger videnskabelige metoder, der er troværdige og kan efterprøves. Bidraget inkluderer citater og bruger kritisk videnskabelige kilder og undervisningskapaciteter. Projektet fremhæver deltagernes nye viden indenfor emnets særlige sammenhæng og viser deres forståelse af de grundlæggende begreber der er relevante for projektet.

 • Sammenhæng med det valgte tema (vægtning 10%)

Dette kriterium måler projektets relevans for det valgte tema og emnets omfang indenfor dette tema. Den relevante teori og videnskabelige kilder skal bruges tilstrækkeligt.

 • Problemløsningsevner (vægtning 15%)

Dette kriterium måler deltagernes mentale processer der bruges i deres håndtering af bidragets problematik, beskrivelsen af problemet, bestemmelse af hvilken slags data og oplysninger der skal samles ind. Det skal vises hvordan projektet blev planlagt og udført og hvordan mulige løsninger blev valgt og bedømt.

 • Originalitet (vægtning 20%)

Bundkriteriet for at projektet kan betegnes som originalt, er at det er holdets egne produkter og idéer og at bidraget er enestående, nytænkende eller innovativt. Selv hvis projektet bygger på andres idéer kan det stadig betegnes som originalt hvis holdet udfolder en ny idé, præsenterer problemet på en ny måde, bruger en ny metode eller implementerer det på en innovativ måde.

 • Samfundsnyttig sammenhæng (vægtning 10%)

Her bliver det målt i hvilken omfang bidraget kommer med løsninger og idéer der kan have langvarige, direkte eller indirekte, gavn for samfundet og på hvilken måde det henvender sig til de aktuelle globale udfordringer(f.eks. klimaforandringer, begrænsede ressourcer som energi, vand og mad).

 • Præsentation (vægtning 10%)

Dette kriterium vurderer projektets struktur og format, og måler hvorvidt dets mål, metoder og resultater fremstilles klart og overskueligt. Projektets logiske sammenhæng, organisation og sammenkædning af idéer, klarhed og brug af understøttende materialer og teknologi bedømmes også her (f.eks. billeder, tegninger, slides, lydfiler, videoer osv.).

 • Teknisk niveau og praktiske færdigheder (vægtning 10%)

Bidraget udviser et godt teknisk niveau når det fremstiller en klar teoretisk ramme der forankrer projektet i baggrundsviden og fører til godt design og nøgleparametre i arbejdet. Dommerne vil bedømme holdets praktiske færdigheder såsom observationer, præcision, formidling, indsamling og fremvisning af data, brugen af teknologiske værktøj og manuelle færdigheder såsom lodning, formning og sløjd.

 • Bæredygtighed og miljøbevidsthed (vægtning 5%)

Dette kriterium måler hvor vidt miljøproblemer bliver integreret i projektet, f.eks. ved at drøfte idéens bæredygtighed eller at bruge miljøvenlige materialer og metoder til selve projektet eller til præsentationen.

Endvidere vil dommerne give et antal særlige udmærkelser til ikke-vindende projekter på hvert niveau, heriblandt: mest iøjnefaldende grafik, mest originale problem, mest professionelle præsentation, mest kunstneriske bidrag, bedste brug af musik i et videnskabeligt projekt eller mest miljøbevidste projekt.

Hvert hold af deltagere vil få en sammenfatning af dommernes vurdering af deres projekt i forbindelse med bedømmelsen.

Tips til succes
 • Forstå konkurrencen. Læs den generelle beskrivelse samt de enkelte dele grundigt.
 • Fokuser på at leve op til de særlige bedømmelseskriterier. Den videnskabelige komité består af professionelle videnskabsfolk, forskere og undervisere. De bedømmer hvert bidrag i forhold til de særlige kriterier, der gælder for den konkurrence. Indhold, herunder videnskabelig nøjagtighed og udmærkelse, vil være afgørende for deres vurdering. Forsøg at være specifik og skriv ikke noget, som du ikke på forhånd har sikret dig er korrekt og – endnu vigtigere – skriv ikke noget du ikke forstår. Forsøg at holde en sammenhæng og spred ikke projekter for vidt. Fokuserede projekter har større chance for succes, fordi de bliver mere grundige og tydelige. Forsøg at organisere dit projekt, så det får en logisk rækkefølge og struktur. Forsøg desuden at skabe et flot layout.
 • Arbejd med det grundlæggende. Den fysiske fremtoning i et bidrag er ofte et tegn på de studerendes grundighed. Et pænt, velredigeret og læsbart bidrag uden stavefejl gør dit bidrag stærkere i konkurrencen. Hvis dit bidrag er et essay, anbefales det, at du får en anden til at læse korrektur.
 • Planlæg fremad. Lav en skitse over dit projekt, hvor du optegner din væsentligste vej frem. Hold styr på din tid, så din arbejdsplan giver tid til at efterse og ændre i dit bidrag.
 • Find en lærer-leder. En fordomsfri lærer-leder kan være en stor hjælp til at evaluere din bidragsidé, inden du går i gang med at udvikle selve projektet, vurdere dine eksperimenter, skriftlige arbejder, videoer, prototyper osv., og til at være den person, som du kan opsøge for spørgsmål og rådgivning. Din lærer-leder kan være din lærer i et naturvidenskabelig fag eller en lærer fra en anden skole, gymnasium eller universitet med erfaring inden for dit tema eller forskningsmetoder. Husk at det egentlige arbejde i projektet, herunder projektets opbygning og analyse af data, skal være dit eget arbejde. Hvis du ikke er flydende til engelsk og gerne vil indsende eller oversætte dit bidrag til engelsk og/eller gerne vil have hjælp til at bruge bøger og andre materialer på engelsk, bør du også spørge en engelsklærer om at hjælpe dit hold. Afhængigt af typen af dit projekt kan du udover naturvidenskabelige undervisere inddrage lærere inden for teknologi, kunst eller andre områder, som du mener kan hjælpe dig til at lave et succesfuldt projekt.
 • Sæt et hold sammen. Odysseus II-konkurrencen retter sig mod hold på 2-3 deltagere. Find andre, der kan skabe et godt hold, og fordel opgaverne mellem alle holdets medlemmer.
 • Søg støtte hos en mentor. Se Odysseus II-hjemmesiden for at finde en mentor fra dit land.
 • Lav en brainstorm over mulige emner sammen med dine holdkammerater, lærere eller familie og sæt navn på nogle emner for at finde temaer, der kan interessere dit hold.
 • Brug den skabelon, der bliver lagt frem af arrangørerne, til at støtte og dokumentere dit projekt.
 • Vælg et tema og emne, der giver mening for dig. Det vil gøre det lettere at holde fokus og bruge tid på projektet.
 • Find frem til et forskningsspørgsmål, der vil hjælpe dig til at definere hvad dit bidrag skal finde svar på. Spørg dig selv om forholdet mellem fokus i dit projekt og det resultat, som du ønsker at opnå. Tænk på det som dit projektmål eller hypotese formet som et spørgsmål.
 • Tegn diagrammer eller flow-charts for at organisere den information du får indsamlet om rumfart og især om dit emne og for at hjælpe dig med at udtænke, hvordan du kan oversætte denne information til noget meningsfuldt.
 • Stil opklarende spørgsmål til arragørerne ved hjælp af den relevante kontaktformular.
 • Organiser redskaber, materialer og ekstraudstyr til konkurrencen.
 • Find nyttige hjemmesider om rummet og kilder til relevant materiale om dit projekt, men hold dig til anerkendte og troværdige kilder (for eksempel ESAs eller NASAs hjemmesider og web-sites med .edu som endelse). Tjek Odysseus II-hjemmesiden Oplysninger.
 • Brug meget tid på at indsamle baggrundsinformation om dit emne.
 • Vær sikker på, at alle fakta, som du anvender i din argumentation, kan efterprøves hos troværdige kilder, inden du accepterer, at de er gyldige.
 • Gå i dybden med din research. Forsøg at lære videnskabelige tankesæt og vær så detaljeret som mulig.
 • Tab ikke modet, hvis du løber ind i problemer undervejs.
 • Hav det sjovt! Nyd din tur i rummet!
Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Odysseus II?

Odysseus II er et europæisk projekt, finansieret af EU-Kommissionen. Dets primære mål er at afholde en pan-europæisk konkurrence for elever og studerende i alderen syv (7) til toogtyve (22) år om rumfart og rumforskning. Selv om det er en fælleseuropæisk konkurrence, kan elever og studerende fra ikke-EU-lande også deltage.

Jeg ønsker at tilmelde et hold til konkurrencen – Hvordan tilmelder jeg mig Odysseus II?

A: Du kan TILMELDE dig ved at sende din e-mail og dit valgte password på den relevante del af Odysseus-konkurrencens hjemmeside og ved at vælge kategorien Pionerer (Pioneers) og godkende reglerne i konkurrencen.Du skal bekræfte din konto ved at klikke på det link, som du automatisk vil modtage på e-mail. Derefter skal du logge ind på din konto og udfylde detaljer om dit hold i tilmeldingsformularen. Hvert hold skal bestå af to eller tre deltagere med en lærer som leder. Bemærk: hvert hold bør have en lærer-leder til at hjælpe med tilmelding. (Se afsnit om regler).

Hvor gammel skal jeg være for at være med i Odysses II-konkurrencen?

Deltagerne skal være mellem 14 og 19 år gamle (født mellem 1. april 1997 og 31. marts 2003).

Skal jeg udfylde mere for at tilmelde mig Odysseus II-konkurrencen?

Ja, forældre eller værge skal underskrive og aflevere til lærer-leder et dokument om forældresamtykke, som giver dig lov til at deltage i Odysseus-II konkurrencen og accepterer reglerne for konkurrencen. For at komme med i konkurrencen skal holdet være tilmeldt inden den 31. marts 2017.

Kan I hjælpe mig med at skaffe et hold?

Du kan bruge Odysseus-konkurrencens blog til at tage kontakt til andre mulige deltagere eller fremlægge dine ønsker om holddeltagere eller særlige evner.

Kan holdmedlemmer komme fra forskellige skoler?

Ja, holdmedlemmer kan komme fra samme eller forskellige skoler i det samme land.

Kan vi sætte nye ind på holdet efter at vi har tilmeldt holdet?

a, lærer-leder kan tilføje deltagere indtil den 31. marts 2017, uden dog at komme over de tilladte max. tre deltagere pr. hold.

Kan jeg være med på mere end et hold?

Nej, hver deltager kan kun være med på et hold.

På hvilket sprog skal vi aflevere vores bidrag?

Du kan aflevere i et af følgende sprog: Bulgarsk, tjekkisk, kroatisk, dansk, hollandsk, engelsk, estisk, finsk, fransk, tysk, græsk, ungarsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk og svensk. Hold fra lande uden for EU skal aflevere projektet i et af de ovenstående officielle EU-sprog.

Hvis bidraget kommer frem til finalen, skal holdet levere en fuld oversættelse til engelsk, såfremt bidraget oprindelig er skabt i et andet sprog.

Har I nogle oplysninger om hvordan man laver et bidrag?

Du kan frit vælge dit eget emne relateret til et af temaerne for konkurrencen. Du kan selv vælge form og opbygning af dit bidrag (tekst, Powerpoint-præsentation, video, prototype, multimedia, eksperimenter osv. ), men det anbefales at inkludere en oversigt over projektet i den skabelon, der stilles til rådighed, hvor du beskriver tankerne bag dit projekt. Du har lov til at vedlægge så mange understøttende dele i projektet, som du finder nødvendigt. For at se korte  links til relevante kilder om rumfart, kan du kigge i Odysseus-biblioteket.

Hvordan indsender vi et bidrag?

Du skal uploade dit bidrag sammen med dets sammenfatning (i den fremlagte formular) ved at klikke på linket Indsend dit Bidrag (Submit your Entry) og derefter følge vejledningen.

Kan mit hold indsende mere end et bidrag?

Nej. Hvert hold kan kun indsende et bidrag til Odysseus-konkurrencen.

Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer mit password til Odysseus-platformen?

Der er et “Glemt adgangskode”-link (Forgot Your Password) på login-siden.Klik på det, og en ny adgangskode vil blive sendt til din registrerede e-mail-adresse for Odysseus II-kontoen.

Hvornår skal vi indsende vores bidrag?

I skal indsende jeres bidrag mellem den 1. september 2016 og indtil kl. 23:59:59 CET den 31. marts 2017. Odysseus-II arrangørerne anbefaler, at I indsender jeres bidrag, når det er færdigt, og ikke venter til sidste deadline.

Kan mit hold få hjælp til at indsende et bidrag på Odysseus-II-siden?

Ja, du skal følge vejledningen i linket Indsend dit bidrag (Submit your Entry). Hvis du har spørgsmål eller hvis du har brug for hjælp til at indsende et bidrag, skal du udfylde og indsende kontaktformularen, og så vil arrangørerne hjælpe dig med at sikre, at dit bidrag bliver uploadet korrekt.

Får vi nogen reaktion fra dommerne?

Alle hold vil modtage en sammenfatning af dommernes bedømmelse af deres projekt efter at bedømmelsesprocessen er afsluttet.

Hvilke kriterier bliver brugt i bedømmelsen?

For detaljer om bedømmelseskriterne henvises til afsnittet om Bedømmelseskriterier på pioner-siden.

Hvor mange hold går videre til regionale og internationale finaler?

Antallet af hold, der går videre til næste runde, vil blive afgjort af den relative befolkningsstørrelse i de deltagende lande og antallet af bidrag fra hvert land og i hver temakategori. Hvert EU-land får deltagelse i de regionale finaler af mindst et hold. Odysseus II-arrangørerne vil på den officielle hjemmeside meddele hvor mange vindere der skal findes i semifinalerne. De 10 vinderhold i de regionale finaler vil deltage i den internationale finale.

Kan jeg se de andre bidrag i konkurrencen?

Ja, alle bidrag kan ses på Odysseus II-hjemmesidens Galleri-side efter at tidsfristen for at indsende bidrag er udløbet.

Hvornår vil jeg vide, om mit hold er gået videre til den regionale finale?

De nationale vindere i konkurrencen bliver meddelt efter den 20.04.2017.

Hvordan får jeg besked, hvis mit hold vinder den regionale finale?

Det vindende hold i hver regional semifinale bliver meddelt ved afslutning af begivenheden efter at dommerne er færdige med deres vurdering. Finalisterne bliver også oplyst på Odysseus-konkurrencens hjemmeside den 30. april 2016.

Hvilke præmier er der?

For detaljer om præmier henvises til afsnittet Præmier på hjemmesiden.