Du har blokkeret for javascript. Venligst lad javascript køre i din browser således at denne webside kan fungere ordentligt.

Rummet ... BLIV INSPIRERET!
Rummet ...
BLIV INSPIRERET!

Bedømmelseskriterier

Indsendte bidrag vil først blive bedømt på nationalt niveau. Dette vil ske umiddelbart efter tilmeldingen lukker, I april 2017. Hvis projekter udvælges til at deltage på det regionale niveau, vil deltagerne blive inviteret til at deltage i semifinalerne sammen med de øvrige nationale vindere i deres region. I semifinalerne vil de nationale vindere præsentere deres projekt for et dommerpanel. De regionale semifinaler finder sted mellem den 30. april og den 30. juni 2017. Vinderne af de regionale finaler vil derefter mødes i Bruxelles eller Toulouse til den internationale finale, hvor de vil præsentere deres projekt for et panel af internationale dommere. Denne finale finder sted I juli 2017.

Projekter vil blive tildelt point ud fra følgende kriterier:

  • Faglig fortræffelighed (vægtning 20%)

Et bidrag med faglig fortræffelighed har veldokumenteret argumentation og bruger videnskabelige metoder, der er troværdige og kan efterprøves. Bidraget inkluderer citater og bruger kritisk videnskabelige kilder og undervisningskapaciteter. Projektet fremhæver deltagernes nye viden indenfor emnets særlige sammenhæng og viser deres forståelse af de grundlæggende begreber der er relevante for projektet.

  • Sammenhæng med det valgte tema (vægtning 10%)

Dette kriterium måler projektets relevans for det valgte tema og emnets omfang indenfor dette tema. Den relevante teori og videnskabelige kilder skal bruges tilstrækkeligt.

  • Problemløsningsevner (vægtning 15%)

Dette kriterium måler deltagernes mentale processer der bruges i deres håndtering af bidragets problematik, beskrivelsen af problemet, bestemmelse af hvilken slags data og oplysninger der skal samles ind. Det skal vises hvordan projektet blev planlagt og udført og hvordan mulige løsninger blev valgt og bedømt.

  • Originalitet (vægtning 20%)

Bundkriteriet for at projektet kan betegnes som originalt, er at det er holdets egne produkter og idéer og at bidraget er enestående, nytænkende eller innovativt. Selv hvis projektet bygger på andres idéer kan det stadig betegnes som originalt hvis holdet udfolder en ny idé, præsenterer problemet på en ny måde, bruger en ny metode eller implementerer det på en innovativ måde.

  • Samfundsnyttig sammenhæng (vægtning 10%)

Her bliver det målt i hvilken omfang bidraget kommer med løsninger og idéer der kan have langvarige, direkte eller indirekte, gavn for samfundet og på hvilken måde det henvender sig til de aktuelle globale udfordringer(f.eks. klimaforandringer, begrænsede ressourcer som energi, vand og mad).

  • Præsentation (vægtning 10%)

Dette kriterium vurderer projektets struktur og format, og måler hvorvidt dets mål, metoder og resultater fremstilles klart og overskueligt. Projektets logiske sammenhæng, organisation og sammenkædning af idéer, klarhed og brug af understøttende materialer og teknologi bedømmes også her (f.eks. billeder, tegninger, slides, lydfiler, videoer osv.).

  • Teknisk niveau og praktiske færdigheder (vægtning 10%)

Bidraget udviser et godt teknisk niveau når det fremstiller en klar teoretisk ramme der forankrer projektet i baggrundsviden og fører til godt design og nøgleparametre i arbejdet. Dommerne vil bedømme holdets praktiske færdigheder såsom observationer, præcision, formidling, indsamling og fremvisning af data, brugen af teknologiske værktøj og manuelle færdigheder såsom lodning, formning og sløjd.

  • Bæredygtighed og miljøbevidsthed (vægtning 5%)

Dette kriterium måler hvor vidt miljøproblemer bliver integreret i projektet, f.eks. ved at drøfte idéens bæredygtighed eller at bruge miljøvenlige materialer og metoder til selve projektet eller til præsentationen.

Endvidere vil dommerne give et antal særlige udmærkelser til ikke-vindende projekter på hvert niveau, heriblandt: mest iøjnefaldende grafik, mest originale problem, mest professionelle præsentation, mest kunstneriske bidrag, bedste brug af musik i et videnskabeligt projekt eller mest miljøbevidste projekt.

Hvert hold af deltagere vil få en sammenfatning af dommernes vurdering af deres projekt i forbindelse med bedømmelsen.