It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Regler

 • Konkurrencen er åben for elever fra de ældste alderstrin, gymasium eller lignende i alderen fra fjorten (14) til nitten (19) år. Det drejer sig om elever, der er født mellem 1. april 1997 og 31. marts 2003.
 • Pioneers arbejder i hold på 2-3 medlemmer, ledet af en lærer-leder. Elever på et hold kan komme fra forskellige skoler inden for samme land eller forskellige klasseværelser/alderstrin på den enkelte skole, så længe alderskriteriet er overholdt. Hvert hold kan også have en mentor til at guide dem teknisk eller videnskabeligt.
 • Hvert Pioneer-hold skal have en lærer-leder til at lede holdet og støtte med tilmelding og indsendelse af projekter, give vejledning i projektet og på rejser til semifinaler og finale.
 • Hvert hold kan kun indgive ét projekt, og hver deltager kan kun være med på ét hold.
 • Holdene skal vælge et unikt identificerende navn, der genspejler de uddannelsesmæssige, videnskabelige eller sociale mål med konkurrencen.
 • Alle deltagere og hold skal fremlægge et originalt projekt om rumforskning, baseret på temaer og krav i deres aldersgruppe.
 • Deltagerne i Pioneer-kategorien kan indsende bidrag digitalt mellem den 1. september 2016 og den 31. marts 2017.
 • Alle indsendte bidrag skal være deltagernes eget arbejde, udført specielt til denne konkurrence.
 • Pioneer-projekter bliver bedømt i tre faser:
  • Nationalt, af et panel af dommere fra deltagernes eget land, baseret på de online-indleverede bidrag. Dette finder sted umiddelbart lige efter sidste tilmeldingsfrist. Nationale vindere vil blive annonceret herefter. Bidrag fra ikke-EU-lande vil af arrangørerne blive placeret hos et af dommerpanelerne, afhængigt af det sprog, som deltagerne har valgt.
  • Regionalt, af udvalgte dommere fra den foregående runde, udvalgt fra alle deltagende lande i regionen. Bedømmelsen sker ved semifinaler i hver region, hvor alle nationale vindere i regionen deltager. De hold, der er gået til semifinalen, vil præsentere deres bidrag live for dommerne. Nøjagtige datoer pr. region bliver meddelt på Odysseus-hjemmesiden.
  • Internationalt, af et panel af fremtrædende rumforskere, undervisere og videnskabelige personligheder. Vinderne af de regionale finaler mødes i Bruxelles eller Toulouse for at præsentere deres projekter for dommerne. Den internationale finale finder sted i juli 2017.
 • Under bedømmelsen på nationalt niveau vil antallet af vindere, der går videre til det næste niveau, være bestemt af den relative befolkningsstørrelse i de konkurrerende lande og antallet af bidrag fra hver region og inden for hvert tema. Odysseus-konkurrencens arrangører vil via den officielle hjemmeside meddele, hvor mange vindere der går videre til semifinalerne. De ti vindende hold på regionalt niveau vil deltage i den internationale finale.
 • Ved udvælgelsen af de bedste projekter på europæisk niveau bliver præmier uddelt uden hensyn til finalisters statsborgerskab eller bopæl, dvs. der er ingen fastsatte kvoter ud fra befolkning eller omfang af deltagelse i konkurrencen.
 • Dommere vil give projekterne point efter følgende kriterier:
  • Akademisk kunnen (nøjagtighed, sværhedsgrad)
  • Relevans for det angivne tema
  • Evne til problemløsning
  • Originalitet
  • Samfundsmæssig relevans
  • Præsentation
  • Tekniske og praktiske færdigheder
  • Bæredygtighed og miljøbevidsthed
 • Hvert hold vil få et sammendrag af dommernes vurdering af deres projekt ved bedømmelsen. Senere anmodninger om yderligere evaluering vil ikke blive imødekommet.
 • Dommerne vil også uddele en række særlige udmærkelser til ikke-vindende hold på hvert niveau, for eksempel:
  • Mest iøjnefaldende grafik
  • Mest originale proble
  • Mest professionelle præsentation
  • Mest kunstneriske indlæg
  • Bedste brug af musik i et videnskabeligt projekt
  • Mest nyskabende tilgang til det angivne tema
  • Mest miljøbevidste projekt
  • Mest innovative løsning på et problem
  • Bedste brug af grundlæggende viden om rummet
 • Hvert pionerhold vil modtage et diplom som bevis på, at de deltog i Odysseus-konkurrencen. Det samme vil lærer-ledere i hvert team.
 • Alle vindende projekter vil blive fremvist i Hall of Fame-området på Odysseus II-hjemmesiden, og holdets medlemmer vil modtage en vindermedaljon.
 • Det er gratis at deltage i konkurrencen, og rejseudgifter (fly- og togbilletter, overnatning, måltider og forsikring) for at deltage i regionale og europæiske finaler bliver dækket af Odysseus-konkurrencens arrangører, inden for rimelige grænser. Betalte ture til den regionale og internationale finaler gælder én lærer-leder og højst tre deltagere.
 • Både ved de regionale og internationale finaler vil finalisterne deltage i et antal rumbaserede aktiviteter, arrangementer og ture, arrangeret og betalt af Odysseus-konkurrencens arrangører.
 • Det påhviler holdets lærer-leder at give fuldstændige og korrekte oplysninger om hver enkelt deltager i teamet via tilmeldingsformularen på Odysseus-konkurrencens hjemmeside.
 • Hver deltager under 18 år skal aflevere en underskrevet tilladelse fra forældrene til at deltage i konkurrencen.
 • Forældre skal give tilladelse til rejse og deltagelse i de regionale og europæiske finaler til hver finaledeltager under 18 år.
 • Det påhviler holdets lærer-leder at indlevere til arrangørerne en underskrevet tilladelse fra forældre for alle deres deltagere.
 • Hver lærer-leder må have ansvar for op til fire hold i konkurrencen.