It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Regler

Hold
 • Skywalkers indsender billeder, som de har lavet individuelt.
 • Pioneers arbejder i hold på 2-3 medlemmer, ledet af en lærer-leder. Elever på et hold kan komme fra forskellige skoler inden for det samme land eller forskellige klasser/alderstrin inden for den samme skole, så længe de overholder alderskravet. Hvert hold kan også have en mentor til at rådgive dem teknisk eller videnskabeligt (se også nedenfor angående mentorer).
 • Explorers dyster individuelt eller i par og vil ikke have en lærer-leder, men de kan vælge at blive rådgivet af en mentor (se nedenfor angående mentorer).
 • For yderligere oplysninger vedrørende hold, se Regler for Pionerer og Opdagelsesrejsende (vedlæg link).
Space.. be Inspired!
Online bidrag
 • Alle deltagere eller hold skal indsende et originalt rumforskningsbillede eller projekt baseret på de temaer og udfordringer, der er stillet til netop deres alderskategori.
 • Hold og individuelle deltagere kan indsende et bidrag digitalt mellem de datoer, der er fastsat for deres alderskategori:
  • Skyvandrere: 1. september 2016 til 31. marts 2017.
  • Pionerer og Opdagelsesrejsende: 1. september 2016 til 31. marts 2017.
 • Ingen bidrag vil blive modtaget efter midnat (23.59.59 CET) på den sidste dag, med mindre der har været et alvorligt teknisk problem med den tekniske platform, der skal modtage bidragene. Hvis online-værktøjet til at indsende bidrag online går ned i mere end to timer på den sidste dag for indsendelse af bidrag (31. marts 2017), vil arrangørerne stille værktøjet til rådighed for indsendelse af bidrag mellem kl. 08.00 og kl. 18.00 (CET) den efterfølgende dag (1. april 2017).
 • Hvis indsendte filer går tabt eller bliver slettet på grund af en fejl i Odysseus II-konkurrencens online-system, vil det berørte hold få lov til at genindsende deres bidrag, om nødvendigt efter sidste tidsfrist. Dette vil dog ikke blive tilladt, hvis deltagerne selv har slettet eller beskadiget filerne.
 • Bidrag til Odysseus II-hjemmesiden kan kun indsendes via Odysseus-konkurrencens hjemmeside. Inden et hold eller en deltager indsender et bidrag, skal de tilmeldes og godkendes af arrangørerne (se også Tilmelding).
 • Hvert bidrag skal rette sig mod et bestemt tema blandt dem, der er præsenteret af arrangørerne. Men deltagerne kan vælge det emneområde, som de vil anvende til at arbejde med temaet: elektronik, fysik, kemi, kunst, design, arkitektur, psykologi osv. kan alle bruges til at belyse et aspekt ved det valgte tema.
 • Elektroniske filer, der uploades for at dokumentere hvert projekt, kan indholde: illustrerede essays, Powerpoint-præsentationer, plakater, videoer, links til dedikerede projekthjemmesider og lydfiler.
 • Tilladte filformater er:
  • Dokumenter: .doc .docx, .pdf, .txt  .ps  .ppt, .pptx, .pps,  .ppsx
  • Fotos: *.png, *.jpg *.bmp, *.gif
  • Videoer:  Alle videoer skal lægges op i YouTube eller Vimeo og link skal fremsendes.
  • Lydformat: *.mp3
  • Komprimeringsformat: .tar .gz .zip .7z
 • Udtrykket “billede” kan dække billeder, der er skabt med ethvert medie enten manuelt (tegning, maleri, mosaik osv.) eller elektronisk (fotografier, tegninger ved hjælp af computerprogrammer, osv.). Billeder, der ikke er skabt elektronisk, skal scannes og uploades i et af de godkendte formater.
 • En skabelon til indsendelse af bidrag vil være tilgængelig på den officielle hjemmeside i løbet af indsendelsesperioden, så deltagere kan samle deres bidrag. Brug af denne skabelon er valgfri.
 • Den maksimale grænse for størrelsen på ukomprimerede filer for hvert bidrag er på 20MB. Deltagere kan samle flere filer i en samlet pakke til indsendelse. De kan også komprimere filerne til *gz eller *zip-format, så længe de ukomprimerede filer holder sig under grænsen på 20MB.
 • Hvert projekt må højest koste 300 euro i materialer at gennemføre.
 • Bidrag bør indeholde en side, hvor alle der har deltaget i projektet, herunder dem der måtte have støtte projektet økonomisk, bliver nævnt. Et sponsorlogo kan optræde på denne side. Ingen anden reklame for sponsorer eller produktplacering kan tillades i det indsendte materiale.
 • Det påhviler deltagerne at konvertere andre filformater til et passende filformat inden indsendelse af bidrag.
 • Deltagere er ansvarlige for indholdet i deres bidrag til konkurrencen. Hvis de afslører personlige oplysninger i det bidrag de indsender, gøres dette på egen risiko.
 • Arrangørerne er ikke ansvarlige for det indhold, der indsendes af deltagerne.
 • Deltagerne forpligter sig til ikke at indsende materiale der er: ærekrænkende, nedsættende, chikanerende, fornærmende eller truende over for en anden person; hadefuldt eller racistisk; vulgært, pornografisk eller seksuelt eksplicit; ulovligt (eller som fremmer ulovlig aktivitet).
Space.. be Inspired!
Rettigheder og beskyttelse af mindreårige
 • Det påhviler holdes lærer-leder at levere fuldstændige og korrekte oplysninger om hver deltager på holdet via tilmeldingsformularen på Odysseus II-hjemmesiden.
 • Hver deltager under 18 år skal fremvise et underskrevet samtykke fra forældre for at deltage i konkurrencen. Et forældresamtykke for rejse til og deltagelse i regionale og europæiske finaler skal leveres for hver deltager under 18 år, som deltager i finalerne.
 • Det påhviler holdets lærer-leder at indlevere underskrevne forældresamtykker for alle deres deltagere til arrangørerne.
 • Alle konkurrencevindere på hvert niveau af bedømmelse vil blive omfattet af gruppefotografier og må indvilge i at få billeder af deres ansigt offentliggjort på Odysseus-konkurrencens hjemmeside og andre kommunikationsrettede hjemmesider og på trykt kommunikationsmateriale i forbindelse med konkurrencen.
Space.. be Inspired!
Berettiget til deltagelse
 • Konkurrencen er åben for fuldtids elever og studerende i alderen mellem 7 og 22 år. For at være berettiget til at konkurrere skal deltagere ligge inden for den angivne aldersgruppe på den sidste dag for indsendelse af bidrag:
  • Skywalkers: 7 til 13 år (skoleelever født på eller mellem 1. april 2003 and 31. marts 2010).
  • Pioneers: 14 til 19 år (gymnasieelever el. lign., født på eller mellem 1. april 1997 og 31. marts 2003).
  • Explorers: 17 til 22 år (optaget på videregående uddannelse, født på eller mellem 1. april 1994 og 31. marts 2000).
 • Det er gratis at deltage i konkurrencen, og rejse- og opholdsudgifter (fly- og togbilletter, overnatning, forplejning og forsikring) for at deltage i regionale og europæiske finaler vil blive dækket af Odysseus-konkurrencen inden for rimelige grænser. Udgifter til supplerende rejsefæller, lommepenge osv. skal dækkes af deltagerne eller deres sponsorer. Deltagere fra ikke-EU-lande i regionale semifinaler skal selv dække rejseudgifter til og fra stedet for semifinalen.
 • Elever og studerende er berettiget til at deltage i konkurrencen, hvis de er bosiddende i et land, der er medlem af EU i løbet af skoleåret 2016-2017, nemlig: Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og Storbritannien.
 • Elever og studerende fra lande uden for EU er også berettiget til at deltage (f.eks. Albanien, Armenien, Hviderusland, Georgien, Island, Israel, Liechtenstein, Moldova, Montenegro, Norge, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Rusland, Serbien, Schweiz, Monaco, San Marino,Tyrkiet og Ukraine), men skal indsende alt deres materiale på et af de 24 officielle EU-sprog. NB: Listen her er ikke udtømmende, og deltagere fra andre lande er velkomne til at deltage, så længe de opfylder de øvrige betingelser for at være berettigede til at deltage.
 • Medlemmer af familien til arrangører er ikke berettiget til at deltage i Odysseus II-konkurrencen.
Space.. be Inspired!
Sprog og regioner
 • Bidrag til Odysseus II-konkurrencen kan fremstå i ethvert af de 24 officielle sprog i EU for hold og deltagere fra EU-lande.
 • EU-landene vil blive delt op i 10 regioner i anden runde af bedømmelsen. Disse regioner omfatter nogle tilstødende tredjelande. Ikke-EU-lande vil blive fordelt på en af de 10 regioner af arrangørerne, når bidragene er indsendt.
 • For præsentation af deres bidrag i de regionale semifinaler vil alle hold fra EU have adgang til oversættere/tolke, som leveres af de lokale arrangører af Odysseus-konkurrencen. Det vil være nyttigt, hvis hvert hold har en engelsk-talende lærer-leder, men ikke påkrævet.
 • Hvis bidraget når til finalerunden, skal deltagerne levere en fuld oversættelse til engelsk til bedømmelse, såfremt bidraget oprindelig blev fremsendt i et andet sprog.
 • Ingen oversætter eller tolk vil blive stillet til rådighed af Odysseus-konkurrencen for hold, der ikke kommer fra EU-området. Disse hold må præsentere deres arbejde, skriftligt og mundtligt, på engelsk eller i et af sprogene fra de EU-lande, der deltager i de regionale semifinaler.
Space.. be Inspired!
Tilmelding
 • Tilmelding til Odysseus II-konkurrencen kan kun ske via den officielle hjemmeside for Odysseus II-konkurrencen: www.odysseus-contest.eu
 • Tilmeldingsperioden er frem til 31. marts 2017.
 • Når man tilmelder sig til at deltage på Odysseus-konkurrencens hjemmeside, godkender alle deltagere og lærere-ledere konkurrencens regler, som de er præsenteret i dette dokument og på Odysseus-konkurrencens hjemmeside.
 • Deltagere i Odysseus II-konkurrencen eller lærere-ledere skal udlevere visse oplysninger i forbindelse med tilmelding til arrangørerne af konkurrencen, sådan som det fremgår af online-tilmeldingsformularen, når de tilmelder et hold eller en elev til at deltage i Odysseus II-konkurrencen.
 • Arrangørerne vil godkende hold og oprette en sikker konto for hver Skyvandrer-deltager, Pioner-hold, Opdagelsesrejsende-deltager eller deltagerpar. Derefter vil hver elev, studerende eller hold få et unikt brugernavn og password, som giver adgang til deres konto (dvs. der vil være en samlet konto for hvert indsendt billede eller projekt).
 • Lærer-leder for hver elev eller hold skal have myndighed til at bekræfte og sikre, at alle personlige oplysninger er korrekte, og give samtykke til, at arrangørerne må bruge de fremsendte oplysninger til at bekræfte denne myndighed. Samme ansvar påhviler studerende ved en videregående uddannelse, som selv tilmelder sig konkurrencen.
 • Arrangørerne kan lukke en konto for en elev, hold eller studerende og blokere adgang til Odysseus II-hjemmesiden, hvis deres tilmelding er ufuldstændig; hvis oplysninger der er leveret er (eller hvis arrangørerne mener de er) usande, ukorrekte, ikke aktuelle, ufuldstændige; eller arrangørerne er ude af stand til at bekræfte oplysningerne i et holds tilmelding.
 • Deltagerne og lærer-leder er ansvarlige for at holde deres konto sikker og for alle aktiviteter, der bliver foretaget på deres konto. Holdets lærer-leder skal øjeblikkeligt informere arrangørerne om enhver uautoriseret brug af deres elevs eller holds konto eller enhver mistanke om brud på kontoens sikkerhed
Space.. be Inspired!
Originalitet
 • Alle indsendte bidrag skal være deltagernes eget arbejde, foretaget specifikt til denne konkurrence. Før indsendelse må deltagerne ikke have søgt at offentliggøre deres bidrag, eller vundet eller været nr. to i nogen andre konkurrencer for studerende med det samme projekt eller arbejde, som indsendes til Odysseus II-konkurrencen.
 • Det indsendte arbejde i alle kategorier skal indeholde originalt kunstnerisk arbejde, data, undersøgelse, produktion, modeller eller eksperimenter foretaget af deltagerne
 • Deltagere forpligter sig til ikke i deres bidrag at inkludere materiale, der angriber eller overtræder en tredjepersons intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder, men ikke begrænset til, ophavsret eller varemærkerettigheder eller rettigheder vedrørende hemmeligholdelse eller offentliggørelse.
 • Materiale fra en tredjepart må anvendes i begrænset omfang med korrekt henvisning.
 • Enhver type af plagiat er stærkt forbudt og vil føre til diskvalifikation af deltagerne; gentagelse af en anden persons idéer eller arbejde er tilladt, men der skal i så fald henvises til vedkommende.
Space.. be Inspired!
Bedømmelse

I Skywalkers-billedkategorien vil alle bidrag blive bedømt ved en online-afstemning blandt deltagerne selv. Pioneers- og Explorers’ projekter vil blive bedømt på tre niveauer: nationalt, regionalt og internationalt. For mere information om bedømmelsesprocessen, se Reglerne på siderne for Skywalkers, Pioneers og Explorers.

Space.. be Inspired!
Præmier
 • Præmierne til vindere og andenpræmier i Odysseus II-konkurrencen kan ikke ændres og ikke overføres. Præmierne kan ikke byttes til et kontant beløb.
 • Arrangørerne forbeholder sig ret til at kræve en præmie returneret inden for et halvt år efter at den er tildelt, hvis et hold eller en individuel Explorer-deltager findes at have brudt reglerne i dette dokument.
Space.. be Inspired!
Offentliggørelse og reklame
 • Bidragsmateriale vil ikke blive returneret og kan som Odysseus II-projektets ejendom blive brugt til reklame, offentlige udstillinger, kommunikationsarbejde og andre non-profit formål.
 • Efter sidste frist for indlevering af bidrag vil alle bidrag blive gjort tilgængelige for offentligheden via Odysseus II-konkurrencens webportal.
 • Når et hold tilmelder sig, får Odysseus II-konkurrencen ret til at offentliggøre navn, alder og nationalitet på medlemmerne af det vindende hold på Odysseus II-hjemmesiden.
 • Arrangørerne af konkurrencen kan anmode et hold om at sende fysiske objekter i forbindelse med deres bidrag til Bruxelles i forbindelse med en udstilling. Omkostninger ved at sende disse objekter dækkes af arrangørerne.
 • Medlemmerne af de vindende hold ved de europæiske finaler vil fungere som europæiske ungdomsambassadører for rummet og vil deltage i pr-aktiviteter umiddelbart efter finalen. Dette vil inkludere interviews og historier til Odysseus II-konkurrencens hjemmeside samt andre EU-aktiviteter i forbindelse med offentlig omtale.
Space.. be Inspired!
Diskvalifikation og uenighed
 • Forsinkede bidrag, der indsendes efter midnat (CET) på den fastsatte sidste dag for indsendelse af bidrag til Odysseus II-konkurrencen, og bidrag, der ikke overholder konkurrencens regler, juridiske betingelser og retningslinier som det fremgår af konkurrencens hjemmeside vil blive diskvalificeret i henhold til arrangørernes suveræne afgørelse.
 • Afgørelser fra dommerpaneler og dommere er endegyldige og ingen appel eller forhandling vli blive ført med deltagende hold, deres lærer-leder eller mentor.
 • Hold, der findes at bryde de her fastsatte regler, vil blive diskvalificeret fra Odysseus II-konkurrencen.
 • Upassende opførsel under rejser til de regionale semifinaler eller den europæiske finale kan føre til diskvalifikation og tidlig hjemsendelse på beslutning af arrangørerne af den berørte finale.
Space.. be Inspired!
Lærer-ledere og mentorer
 • Lærere-ledere for hold samt deltagende studerende forventes at gøre sig bekendt med konkurrencens regler, herunder også de finere detaljer.
 • Hvert Pioneer-hold skal have en lærer-leder og hver Skywalker-deltager bør have en lærer, et familiemedlem eller en ungdomsleder til at hjælpe sig.
 • Mentorer giver udelukkende teknisk og videnskabelig rådgivning til Pioneer- og Explorer-deltagere, og der er ingen grænse for, hvor mange bidrag de kan være rådgiver på.
 • For yderligere information se også Pioneer-siden (for lærer-ledere) og sektionen Mentorer og Dommere (vedlæg hyperlinks til de relevante dele af hjemmesiden).
Space.. be Inspired!
Arrangører
 • Odysseus II-konkurrencen er arrangeret af et internationalt konsortium af institutioner fra 10 EU-lande, finansieret af Europa-Kommissionen og styret af konsulentfirmaet Signosis, Bruxelles. En komplet liste over konsortiets medlemmer offentliggøres på Odysseus II-konkurrencens hjemmeside og via andre kommunikationskanaler og sociale medier efter valg af arrangørerne.
 • Arrangørerne stiller den web-baserede infrastruktur til rådighed, som deltagerne benytter til at tilmelde sig og indsende bidrag til bedømmelse. Afstemning om det bedste billede i Skywalker-kategorien vil også ske via Odysseus II-konkurrencens website.
 • De lokale arrangører i hvert EU-land vil danne et mentornetværk som en ressource for deltagere i kategorierne Pioneers og Explorers.
 • Arrangørerne vil udbede sig information om deltagernes køn og nationalitet, men disse oplysninger vil kun blive anvendt til statistisk brug, ikke som kriterier i forhold til deltagelse eller bedømmelse.
 • Arrangørerne vil på hjemmesiden også offentliggøre information om omfanget af deltagelse fordelt på land, alder og køn.
 • Arrangørerne forbeholder sig ret til at ændre eller justere i præmier, regler, betingelser og vilkår for konkurrencen på ethvert tidspunkt, hvis de kan fremvise en gyldig årsag.
Space.. be Inspired!