It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Berettiget til deltagelse

 • Konkurrencen er åben for fuldtids elever og studerende i alderen mellem 7 og 22 år. For at være berettiget til at konkurrere skal deltagere ligge inden for den angivne aldersgruppe på den sidste dag for indsendelse af bidrag:
  • Skywalkers: 7 til 13 år (skoleelever født på eller mellem 1. april 2003 and 31. marts 2010).
  • Pioneers: 14 til 19 år (gymnasieelever el. lign., født på eller mellem 1. april 1997 og 31. marts 2003).
  • Explorers: 17 til 22 år (optaget på videregående uddannelse, født på eller mellem 1. april 1994 og 31. marts 2000).
 • Det er gratis at deltage i konkurrencen, og rejse- og opholdsudgifter (fly- og togbilletter, overnatning, forplejning og forsikring) for at deltage i regionale og europæiske finaler vil blive dækket af Odysseus-konkurrencen inden for rimelige grænser. Udgifter til supplerende rejsefæller, lommepenge osv. skal dækkes af deltagerne eller deres sponsorer. Deltagere fra ikke-EU-lande i regionale semifinaler skal selv dække rejseudgifter til og fra stedet for semifinalen.
 • Elever og studerende er berettiget til at deltage i konkurrencen, hvis de er bosiddende i et land, der er medlem af EU i løbet af skoleåret 2016-2017, nemlig: Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige og Storbritannien.
 • Elever og studerende fra lande uden for EU er også berettiget til at deltage (f.eks. Albanien, Armenien, Hviderusland, Georgien, Island, Israel, Liechtenstein, Moldova, Montenegro, Norge, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Rusland, Serbien, Schweiz, Monaco, San Marino,Tyrkiet og Ukraine), men skal indsende alt deres materiale på et af de 24 officielle EU-sprog. NB: Listen her er ikke udtømmende, og deltagere fra andre lande er velkomne til at deltage, så længe de opfylder de øvrige betingelser for at være berettigede til at deltage.
 • Medlemmer af familien til arrangører er ikke berettiget til at deltage i Odysseus II-konkurrencen.