It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Arrangører

  • Odysseus II-konkurrencen er arrangeret af et internationalt konsortium af institutioner fra 10 EU-lande, finansieret af Europa-Kommissionen og styret af konsulentfirmaet Signosis, Bruxelles. En komplet liste over konsortiets medlemmer offentliggøres på Odysseus II-konkurrencens hjemmeside og via andre kommunikationskanaler og sociale medier efter valg af arrangørerne.
  • Arrangørerne stiller den web-baserede infrastruktur til rådighed, som deltagerne benytter til at tilmelde sig og indsende bidrag til bedømmelse. Afstemning om det bedste billede i Skywalker-kategorien vil også ske via Odysseus II-konkurrencens website.
  • De lokale arrangører i hvert EU-land vil danne et mentornetværk som en ressource for deltagere i kategorierne Pioneers og Explorers.
  • Arrangørerne vil udbede sig information om deltagernes køn og nationalitet, men disse oplysninger vil kun blive anvendt til statistisk brug, ikke som kriterier i forhold til deltagelse eller bedømmelse.
  • Arrangørerne vil på hjemmesiden også offentliggøre information om omfanget af deltagelse fordelt på land, alder og køn.
  • Arrangørerne forbeholder sig ret til at ændre eller justere i præmier, regler, betingelser og vilkår for konkurrencen på ethvert tidspunkt, hvis de kan fremvise en gyldig årsag.