It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Bedømmelse

I Skywalkers-billedkategorien vil alle bidrag blive bedømt ved en online-afstemning blandt deltagerne selv. Pioneers- og Explorers’ projekter vil blive bedømt på tre niveauer: nationalt, regionalt og internationalt. For mere information om bedømmelsesprocessen, se Reglerne på siderne for Skywalkers, Pioneers og Explorers.