It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Originalitet

  • Alle indsendte bidrag skal være deltagernes eget arbejde, foretaget specifikt til denne konkurrence. Før indsendelse må deltagerne ikke have søgt at offentliggøre deres bidrag, eller vundet eller været nr. to i nogen andre konkurrencer for studerende med det samme projekt eller arbejde, som indsendes til Odysseus II-konkurrencen.
  • Det indsendte arbejde i alle kategorier skal indeholde originalt kunstnerisk arbejde, data, undersøgelse, produktion, modeller eller eksperimenter foretaget af deltagerne
  • Deltagere forpligter sig til ikke i deres bidrag at inkludere materiale, der angriber eller overtræder en tredjepersons intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder, men ikke begrænset til, ophavsret eller varemærkerettigheder eller rettigheder vedrørende hemmeligholdelse eller offentliggørelse.
  • Materiale fra en tredjepart må anvendes i begrænset omfang med korrekt henvisning.
  • Enhver type af plagiat er stærkt forbudt og vil føre til diskvalifikation af deltagerne; gentagelse af en anden persons idéer eller arbejde er tilladt, men der skal i så fald henvises til vedkommende.