It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Præmier

  • Præmierne til vindere og andenpræmier i Odysseus II-konkurrencen kan ikke ændres og ikke overføres. Præmierne kan ikke byttes til et kontant beløb.
  • Arrangørerne forbeholder sig ret til at kræve en præmie returneret inden for et halvt år efter at den er tildelt, hvis et hold eller en individuel Explorer-deltager findes at have brudt reglerne i dette dokument.