Du har blokkeret for javascript. Venligst lad javascript køre i din browser således at denne webside kan fungere ordentligt.

Rummet ... BLIV INSPIRERET!
Rummet ...
BLIV INSPIRERET!

Tilmelding

  • Tilmelding til Odysseus II-konkurrencen kan kun ske via den officielle hjemmeside for Odysseus II-konkurrencen: www.odysseus-contest.eu
  • Tilmeldingsperioden er frem til 31. marts 2017.
  • Når man tilmelder sig til at deltage på Odysseus-konkurrencens hjemmeside, godkender alle deltagere og lærere-ledere konkurrencens regler, som de er præsenteret i dette dokument og på Odysseus-konkurrencens hjemmeside.
  • Deltagere i Odysseus II-konkurrencen eller lærere-ledere skal udlevere visse oplysninger i forbindelse med tilmelding til arrangørerne af konkurrencen, sådan som det fremgår af online-tilmeldingsformularen, når de tilmelder et hold eller en elev til at deltage i Odysseus II-konkurrencen.
  • Arrangørerne vil godkende hold og oprette en sikker konto for hver Skyvandrer-deltager, Pioner-hold, Opdagelsesrejsende-deltager eller deltagerpar. Derefter vil hver elev, studerende eller hold få et unikt brugernavn og password, som giver adgang til deres konto (dvs. der vil være en samlet konto for hvert indsendt billede eller projekt).
  • Lærer-leder for hver elev eller hold skal have myndighed til at bekræfte og sikre, at alle personlige oplysninger er korrekte, og give samtykke til, at arrangørerne må bruge de fremsendte oplysninger til at bekræfte denne myndighed. Samme ansvar påhviler studerende ved en videregående uddannelse, som selv tilmelder sig konkurrencen.
  • Arrangørerne kan lukke en konto for en elev, hold eller studerende og blokere adgang til Odysseus II-hjemmesiden, hvis deres tilmelding er ufuldstændig; hvis oplysninger der er leveret er (eller hvis arrangørerne mener de er) usande, ukorrekte, ikke aktuelle, ufuldstændige; eller arrangørerne er ude af stand til at bekræfte oplysningerne i et holds tilmelding.
  • Deltagerne og lærer-leder er ansvarlige for at holde deres konto sikker og for alle aktiviteter, der bliver foretaget på deres konto. Holdets lærer-leder skal øjeblikkeligt informere arrangørerne om enhver uautoriseret brug af deres elevs eller holds konto eller enhver mistanke om brud på kontoens sikkerhed