Φαίνεται ότι έχετε απενεργοποιήσει το javascript. Παρακαλώ να ενεργοποιήσετε το javascript για αυτή την ιστοσελίδα, ώστε να λειτουργεί κανονικά.

Κανόνες

Υποβολή μέσω διαδικτύου
 • Όλοι οι συμμετέχοντες ή ομάδες πρέπει να υποβάλλουν μια πρωτότυπη εικόνα ή εργασία με θέμα την επιστήμη του διαστήματος με βάση τα θέματα και τις προκλήσεις που καθορίζονται για την ηλικιακή τους ομάδα.
 • Οι ομάδες και οι μεμονωμένοι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακά τη συμμετοχή τους μεταξύ των ημερομηνιών που καθορίζονται για την ηλικιακή τους ομάδα:
  • Skywalkers: 1 Σεπτεμβρίου 2016 έως 31 Μαρτίου 2017
  • Pioneers και Explorers: 1 Σεπτεμβρίου 2016 έως 31 Μαρτίου 2017
 • Καμία υποβολή δεν θα γίνει δεκτή μετά τα μεσάνυχτα (23:59:59 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της τελικής ημερομηνίας υποβολής, εκτός εάν έχει υπάρξει κάποιο σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής. Εάν το εργαλείο ηλεκτρονικής υποβολής δεν λειτουργεί για περισσότερο από δύο ώρες κατά την τελευταία ημερομηνία υποβολής (31 Μαρτίου 2017), οι διοργανωτές θα διαθέσουν το εργαλείο για υποβολή μεταξύ 8:00 και 18:00 (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) την επόμενη της τελικής προθεσμίας υποβολής (Επομένως, στις 1 Απριλίου 2017).
 • Εάν τα υποβληθέντα αρχεία χαθούν ή διαγραφούν, εξαιτίας προβλήματος στο διαδικτυακό σύστημα του διαγωνισμού Odysseus ΙΙ, η εμπλεκόμενη ομάδα θα μπορεί να υποβάλλει εκ νέου τη συμμετοχή της, ακόμα και μετά την τελική προθεσμία υποβολής εάν καταστεί αναγκαίο. Ωστόσο, αυτό δεν θα ισχύει σε περίπτωση που οι ίδιοι οι συμμετέχοντες διαγράψουν ή καταστρέψουν τα αρχεία τους.
 • Οι συμμετοχές στο διαγωνισμό Odysseus ΙΙ μπορούν να υποβληθούν μόνο μέσω του δικτυακού τόπου του διαγωνισμού Odysseus ΙΙ. Προτού μια ομάδα/ ένας διαγωνιζόμενος υποβάλλει μια συμμετοχή, πρέπει να εγγραφεί και να εγκριθεί από τους διοργανωτές (βλέπε και Εγγραφές).
 • Κάθε συμμετοχή πρέπει να αφορά σε ένα μόνο θέμα από αυτά που προτείνονται από τους διοργανωτές. Ωστόσο, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν το γνωστικό αντικείμενο μέσω του οποίου θα διαχειριστούν το θέμα τους: ηλεκτρονική, φυσική, χημεία, τέχνες, ντιζάιν, αρχιτεκτονική, ψυχολογία, κλπ. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναδείξουν μια όψη του επιλεγμένου θέματος.
 • Τα ηλεκτρονικά αρχεία που θα υποβληθούν για να τεκμηριώσουν κάθε εργασία μπορούν να περιλαμβάνουν: εικονογραφημένες εκθέσεις, παρουσιάσεις PowerPoint, αφίσες, βίντεο, συνδέσμους για ιστοσελίδες της εργασίας, και αρχεία ήχου. Οι αποδεκτές μορφές αρχείου είναι:
  • Έγγραφα: .doc .docx, .pdf, .txt .ps .ppt, .pptx, .pps, .ppsx
  • Εικόνες: *.png, *.jpg *.bmp, *.gif
  • Βίντεο: Όλα τα βίντεο πρέπει να αναρτώνται στο youtube ή στο vimeo και να δίνεται ο σχετικός σύνδεσμος.
  • Ηχητικά αρχεία: *.mp3
  • Αρχεία συμπίεσης: .tar .gz .zip .7z
 • Ο όρος «εικόνα» μπορεί να αφορά σε εικόνες που παράγονται με οποιοδήποτε μέσο, είτε στο χέρι (σχέδιο, ζωγραφική, μωσαϊκό, κλπ.), είτε ηλεκτρονικά (φωτογραφίες, εικόνες φτιαγμένες στον υπολογιστή με σχεδιαστικά προγράμματα, κλπ.). Οι εικόνες που δεν θα παραχθούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να σαρωθούν και να υποβληθούν σε μια από τις εγκεκριμένες μορφές.
 • Ένα πρότυπο υποβολής εργασίας θα είναι διαθέσιμο στον επίσημο δικτυακό τόπο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής το οποίο θα επιτρέπει στους διαγωνιζόμενους να συντάξουν τις συμμετοχές τους. Η χρήση αυτού του πρότυπου είναι προαιρετική.
 • Το μέγιστο όριο για το συνολικό όγκο των μη συμπιεσμένων αρχείων κάθε συμμετοχής είναι 20 ΜΒ. Οι συμμετέχοντες μπορούν να συνδυάσουν πολλά αρχεία σε ένα πακέτο προς υποβολή. Επίσης, μπορούν να συμπιέσουν τα αρχεία σε μορφή*.gzή *.zip, αρκεί ο όγκος των μη συμπιεσμένων αρχείων να μην υπερβαίνει το όριο των 20MB.
 • Κάθε εργασία δεν πρέπει να κοστίσει παραπάνω από €300 σε υλικά.
 • Οι συμμετοχές θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια σελίδα «Ευχαριστιών», όπου θα αναφέρονται όλα τα άτομα που συνέβαλλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην εργασία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φορέων που υποστήριξαν οικονομικά την εργασία. Το λογότυπο ενός χορηγού μπορεί να εμφανίζεται σε αυτή τη σελίδα ευχαριστιών. Καμία άλλη διαφήμιση χορηγού ή τοποθέτηση προϊόντος δεν επιτρέπεται στα υποβληθέντα υλικά.
 • Είναι ευθύνη των διαγωνιζόμενων να μετατρέψουν άλλες μορφές αρχείων στις αποδεκτές μορφές προς υποβολή.
 • Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό. Εάν γνωστοποιήσουν προσωπικά δεδομένα στη συμμετοχή που θα υποβάλλουν, αυτή η γνωστοποίηση γίνεται με δική τους ευθύνη.
 • Οι διοργανωτές δε φέρουν ευθύνη για το περιεχόμενο που υποβάλλουν οι διαγωνιζόμενοι.
 • Οι συμμετέχοντες συμφωνούν να μην υποβάλλουν υλικό που είναι: δυσφημιστικό, καταχρηστικό, υβριστικό, προσβλητικό ή απειλητικό προς οποιοδήποτε άλλο άτομο, μισαλλόδοξο, λεκτική έκφραση μίσους ή φυλετικά προσβλητικό, χυδαίο, άσεμνο ή καταφανώς σεξουαλικό, παράνομο (ή προτρέπει σε παράνομη δραστηριότητα).
Space.. be Inspired!
Ομάδες
 • Οι Skywalkers υποβάλλουν εικόνες, που έχουν δημιουργήσει ατομικά.
 • Οι Pioneers εργάζονται σε ομάδες των 2 και 3 μελών, με ένα δάσκαλο-αρχηγό. Οι μαθητές-μέλη μιας ομάδας μπορούν να είναι από διαφορετικά σχολεία στην ίδια χώρα, ή από διαφορετικά τμήματα/ τάξεις του ίδιου σχολείου, αρκεί να τηρείται το ηλικιακό κριτήριο. Κάθε ομάδα μπορεί, επίσης, να έχει έναν μέντορα για να τους καθοδηγήσει τεχνικά ή επιστημονικά (βλέπε και παρακάτω σχετικά με τους μέντορες).
 • Οι Explorers διαγωνίζονται ατομικά ή σε ζεύγη και δεν θα έχουν δάσκαλο-αρχηγό, αλλά μπορούν να επιλέξουν να συμβουλευτούν έναν μέντορα(βλέπε παρακάτω σχετικά με τους μέντορες).
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ομάδες, βλέπε τους κανόνες στις σελίδες Pioneers και Explorers.
Space.. be Inspired!
Δικαιώματα και προστασία ανηλίκων
 • Είναι ευθύνη του δασκάλου-αρχηγού κάθε ομάδας να παρέχει πλήρη και σωστά στοιχεία για κάθε μέλος της ομάδας, μέσω της φόρμας εγγραφής στην πλατφόρμα Odysseus ΙΙ.
 • Για να πάρει μέρος στο διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων κάτω των 18 ετών πρέπει να προσκομίσει μια υπογεγραμμένη φόρμα γονικής άδειας. Μια υπογεγραμμένη φόρμα γονικής άδειας για τη συμμετοχή και το ταξίδι στους περιφερειακούς και τον Ευρωπαϊκό τελικό πρέπει να προσκομιστεί για κάθε συμμετέχοντα κάτω των 18 ετών που πρόκειται να λάβει μέρος στους τελικούς.
 • Είναι ευθύνη του δασκάλου-αρχηγού της ομάδας να προσκομίσει στους διοργανωτές υπογεγραμμένες φόρμες γονικής άδειας για όλους τους συμμετέχοντες στην ομάδα του.
 • Όλοι οι νικητές του διαγωνισμού σε κάθε επίπεδο αξιολόγησης θα συμπεριλαμβάνονται σε ομαδικές φωτογραφίες και πρέπει να συναινέσουν, ώστε οι φωτογραφίες του προσώπου τους να δημοσιευθούν στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού Odysseus ΙΙ και σε άλλους δικτυακούς τόπους προβολής και σε έντυπα υλικά προβολής του διαγωνισμού.
Space.. be Inspired!
Δικαίωμα συμμετοχής
 • Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός για μαθητές και προπτυχιακούς φοιτητές ηλικίας από 7 έως 22 ετών. Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να εμπίπτουν στο ορισμένο εύρος ηλικιών κατά την τελευταία ημέρα υποβολής συμμετοχών για την κατηγορία «Skywalkers» (31 Μαρτίου 2017):
  • Skywalkers: 7 έως 13 ετών (μαθητές γεννηθέντες από 1 Απριλίου 2003 έως και 31 Μαρτίου 2010)
  • Pioneers: 14 έως 19 ετών (μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γεννηθέντες από 1 Απριλίου 1997 έως 31 Μαρτίου 2003)
  • Explorers: 17 έως 22 ετών (προπτυχιακοί φοιτητές πανεπιστημίου γεννηθέντες από 1 Απριλίου 1994 έως 31 Μαρτίου 2000)
 • Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν και τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής (αεροπορικά και σιδηροδρομικά εισιτήρια, διαμονή, γεύματα και ασφάλιση) για τη συμμετοχή στους περιφερειακούς ημιτελικούς και τον Ευρωπαϊκό τελικό θα καλυφθούν από τους διοργανωτές του διαγωνισμού Odysseus ΙΙ, εντός εύλογων ορίων. Δαπάνες για ταξιδιωτικά έξοδα συνοδών, τρέχοντα έξοδα, κλπ. Πρέπει να καλυφθούν από τους διαγωνιζόμενους ή τους υποστηρικτές τους. Οι συμμετέχοντες από χώρες εκτός ΕΕ που θα προκριθούν στους περιφερειακούς τελικούς θα πρέπει να καλύψουν τα ταξιδιωτικά τους έξοδα προς και από τον προορισμό των ημιτελικών.
 • Μαθητές και Φοιτητές έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό εφόσον είναι κάτοικοι μιας χώρας της ΕΕ κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους του διαγωνισμού, Επομένως: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Μαθητές και Φοιτητές από χώρες εκτός ΕΕ (π.χ. Αλβανία, Αρμενία, Λευκορωσία, Γεωργία, Ισλανδία, Ισραήλ, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, πΓΔΜ, Ρωσία, Σερβία, Ελβετία, Μονακό, Σαν Μαρίνο, Τουρκία και Ουκρανία) μπορούν επίσης να συμμετάσχουν, αλλά πρέπει να υποβάλλουν τις συμμετοχές τους σε μία από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Σημείωση: η παραπάνω λίστα δεν είναι εξαντλητική και συμμετέχοντες από άλλες χώρες μπορούν να λάβουν μέρος, αρκεί να πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις συμμετοχής.
 • Μέλη των οικογενειών των διοργανωτών δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό Odysseus ΙΙ.
Space.. be Inspired!
Γλώσσες και Περιφέρειες
 • Οι συμμετοχές στο διαγωνισμό Odysseus ΙΙ μπορούν να είναι σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, για ομάδες και συμμετέχοντες από χώρες-μέλη της ΕΕ.
 • Για το δεύτερο γύρο αξιολόγησης, οι χώρες-μέλη της ΕΕ θα μοιραστούν σε 10 περιφέρειες. Οι περιφέρειες αυτές περιλαμβάνουν κάποιες γειτονικές χώρες εκτός ΕΕ. Οι χώρες εκτός ΕΕ θα κατανεμηθούν από τους διοργανωτές σε μία από τις 10 περιφέρειες, όταν θα έχουν υποβληθεί όλες οι συμμετοχές.
 • Για την παρουσίαση των συμμετοχών τους στους περιφερειακούς τελικούς, όλες οι ομάδες από χώρες-μέλη της ΕΕ θα έχουν στη διάθεσή τους μεταφραστές/ διερμηνείς, που θα παράσχουν οι τοπικοί διοργανωτές του διαγωνισμού Odysseus ΙΙ. Θα είναι βοηθητικό, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό, κάθε ομάδα να έχει ένα δάσκαλο-αρχηγό, που να μιλάει Αγγλικά.
 • Αν η συμμετοχή προκριθεί στον τελικό γύρο αξιολόγησης, οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν μια πλήρη μετάφρασή της στα Αγγλικά για την αξιολόγηση, εφόσον η συμμετοχή υποβλήθηκε αρχικά σε άλλη γλώσσα.
 • Οι διοργανωτές του διαγωνισμού Odysseus ΙΙ δεν θα παράσχουν μεταφραστές/ διερμηνείς για ομάδες από χώρες εκτός ΕΕ. Αυτές οι ομάδες θα πρέπει να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, γραπτά ή προφορικά, στα Αγγλικά ή σε μία από τις γλώσσες των χωρών-μελών της ΕΕ που θα συμμετέχουν στους περιφερειακούς τελικούς.
Space.. be Inspired!
Εγγραφές
 • Οι εγγραφές για το διαγωνισμό Odysseus ΙΙ μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στον επίσημο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού Odysseus ΙΙ: www.odysseus-contest.eu
 • Η περίοδος εγγραφών είναι από 1 Σεπτεμβρίου 2016 έως 31 Μαρτίου 2017.
 • Με την εγγραφή τους για συμμετοχή στο διαγωνισμό Odysseus ΙΙ, όλοι οι διαγωνιζόμενοι και οι δάσκαλοι-αρχηγοί τους αποδέχονται τους κανόνες τους διαγωνισμού όπως αυτοί διατυπώνονται σε αυτό το έγγραφο και στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού Odysseus ΙΙ.
 • Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό Odysseus ΙΙ ή οι δάσκαλοι-αρχηγοί θα παράσχουν στους διοργανωτές του διαγωνισμού συγκεκριμένα στοιχεία εγγραφής, όπως ορίζεται στη φόρμα εγγραφής που είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο, όταν εγγράφουν μια ομάδα ή έναν μαθητή για συμμετοχή στον διαγωνισμό Odysseus ΙΙ.
 • Οι διοργανωτές θα εγκρίνουν όλες τις ομάδες και θα στήσουν έναν ασφαλή λογαριασμό για κάθε συμμετέχοντα Skywalker, ομάδα Pioneers και συμμετέχοντα ή ζεύγος Explorers. Μετέπειτα, κάθε μαθητής, φοιτητής ή ομάδα θα λάβει ένα μοναδικό όνομα και έναν κωδικό χρήστη για να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του/τους (δηλαδή θα υπάρχει ένας λογαριασμός για κάθε υποβληθείσα εικόνα ή εργασία).
 • Ο δάσκαλος-αρχηγός κάθε μαθητή ή ομάδας πρέπει να έχει την εξουσία να επιβεβαιώσει και να διασφαλίσει την ακρίβεια όλων των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται, και να αποδεχθεί ότι οι διοργανωτές μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα υποβαλλόμενα στοιχεία για να επιβεβαιώσουν αυτή την εξουσία. Την ίδια ευθύνη έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές που εγγράφονται μόνοι τους ως διαγωνιζόμενοι.
 • Οι διοργανωτές δύνανται να παύσουν το λογαριασμό ενός μαθητή, φοιτητή ή ομάδας και να εμποδίσουν την πρόσβαση αυτών στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού Odysseus ΙΙ εάν η εγγραφή αυτών είναι ελλιπής, εάν τα δεδομένα που παρασχέθηκαν είναι (ή οι διοργανωτές θεωρούν ότι είναι) αναληθή, ανακριβή, όχι πρόσφατα, όχι πλήρη, ή εάν οι διοργανωτές δεν μπορέσουν να επαληθεύσουν οποιαδήποτε από τα δεδομένα εγγραφής της ομάδας.
 • Οι διαγωνιζόμενοι και οι δάσκαλοι-αρχηγοί είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του λογαριασμού τους και για κάθε δραστηριότητα που διεξάγεται μέσω του λογαριασμού τους. Ο δάσκαλος-αρχηγός ομάδας οφείλει να ενημερώνει άμεσα τους διοργανωτές για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του μαθητή ή της ομάδας του, ή για οποιαδήποτε υποψία παραβίασης της ασφάλειας του λογαριασμού.
Space.. be Inspired!
Πρωτοτυπία
 • Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν πρέπει να είναι έργο των ίδιων των συμμετεχόντων, δημιουργημένο επί τούτου για το διαγωνισμό. Πριν από την υποβολή των συμμετοχών τους στον διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι δεν επιτρέπεται να τις έχουν υποβάλλει αλλού προς δημοσίευση, ή να έχουν κερδίσει ή να ήταν επιλαχόντες σε οποιονδήποτε άλλο μαθητικό διαγωνισμό με την ίδια εργασία ή δουλειά που υποβάλλουν για το διαγωνισμό Odysseus ΙΙ.
 • Οι υποβληθείσες εργασίες σε όλες τις κατηγορίες πρέπει να περιλαμβάνουν πρωτότυπα καλλιτεχνικά έργα, έρευνες, κατασκευές, μοντέλα ή πειράματα των διαγωνιζόμενων.
 • Οι συμμετέχοντες συμφωνούν να μην συμπεριλάβουν στη συμμετοχή τους υλικό που καταπατά ή/και παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι αποκλειστικά δικαιωμάτων δημιουργού (copyright) ή κατοχυρωμένου εμπορικού σήματος (trademark), ή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ή δημοσιότητας.
 • Υλικό από τρίτα πρόσωπα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με φειδώ και με σωστές παραπομπές στις πηγές.
 • Οποιουδήποτε είδους λογοκλοπή απαγορεύεται αυστηρά και θα οδηγήσει στον αποκλεισμό των συμμετεχόντων. Η πιστή αναπαραγωγή των σκέψεων ή της δουλειάς κάποιου τρίτου επιτρέπεται, αλλά πρέπει να γίνεται σχετική παραπομπή στην πηγή.
Space.. be Inspired!
Αξιολόγηση

Στην κατηγορία εικόνας «Skywalkers» όλες οι συμμετοχές θα κριθούν μέσω διαδικτυακής ψηφοφορίας από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους. Οι εργασίες των Pioneers και των Explorers θα αξιολογηθούν σε τρία στάδια: στο εθνικό, το περιφερειακό και το διεθνές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης, δείτε τους Κανόνες στις σελίδες Skywalkers, Pioneers και Explorers.

Space.. be Inspired!
Βραβεία
 • Τα βραβεία για τους νικητές και επιλαχόντες του διαγωνισμού Odysseus ΙΙ είναι μη διαπραγματεύσιμα και μη μεταβιβάσιμα. Τα βραβεία δεν μπορούν να αντικατασταθούν με χρηματικό ισοδύναμο.
 • Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να απαιτήσουν την επιστροφή ενός βραβείου εντός έξι μηνών από την απονομή του, εάν αποκαλυφθεί ότι μια ομάδα ή ένας μεμονωμένος διαγωνιζόμενος Explorer έχουν παραβεί τους κανόνες που παρατίθενται σε αυτό το έγγραφο.
Space.. be Inspired!
Δημοσίευση και Δημοσιότητα
 • Τα υποβληθέντα υλικά δεν επιστρέφονται και, ως περιουσία του «έργου Odysseus ΙΙ», μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δημοσιότητα, δημόσια έκθεση, προβολή και άλλες μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες.
 • Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής, όλες οι συμμετοχές θα είναι διαθέσιμες στο κοινό μέσω του δικτυακού τόπου του διαγωνισμού Odysseus ΙΙ.
 • Η εγγραφή μιας ομάδας δίνει στο διαγωνισμό Odysseus ΙΙ το δικαίωμα να δημοσιεύσει τα ονόματα, τις ηλικίες και την εθνικότητα των μελών των νικητήριων ομάδων στο δικτυακό τόπο του Odysseus ΙΙ.
 • Οι διοργανωτές μπορεί να ζητήσουν από μια ομάδα να αποστείλει τα φυσικά αντικείμενα που σχετίζονται με την εργασία τους στις Βρυξέλλες για μια έκθεση. Το κόστος αποστολής των αντικειμένων θα βαρύνει τους διοργανωτές.
 • Τα μέλη των νικητήριων ομάδων από τους Ευρωπαϊκούς τελικούς θα αποτελέσουν European Youth Space Ambassadors και θα συμμετέχουν σε δράσεις προβολής αμέσως μετά τον τελικό. Αυτό θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις και άρθρα για το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού Odysseus ΙΙ και για άλλες πρωτοβουλίες προβολής της ΕΕ.
Space.. be Inspired!
Αποκλεισμός και Διενέξεις
 • Συμμετοχές που υποβάλλονται καθυστερημένα, μετά τα μεσάνυχτα (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της τελευταίας ημερομηνίας υποβολής για το διαγωνισμό Odysseus ΙΙ, και συμμετοχές που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες, τους νομικούς όρους και τις οδηγίες του διαγωνισμού που παρατίθενται στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού, θα αποκλείονται, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια των διοργανωτών του διαγωνισμού.
 • Οι αποφάσεις των κριτικών επιτροπών και των κριτών είναι οριστικές και δεν θα γίνει δεκτή καμία ένσταση ή διαπραγμάτευση με τις συμμετέχουσες ομάδες, τους δασκάλους-αρχηγούς ή τους μέντορές τους.
 • Οι ομάδες που ευρίσκονται να παραβιάζουν τους κανόνες που παρατίθενται εδώ θα αποκλείονται από το διαγωνισμό Odysseus ΙΙ.
 • Η ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των ταξιδιών στους περιφερειακούς ημιτελικούς ή στον Ευρωπαϊκό τελικό μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό και σε πρόωρη επιστροφή στο σπίτι, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια των διοργανωτών του κατά περίπτωση τελικού.
Space.. be Inspired!
Δάσκαλοι-αρχηγοί και μέντορες
 • Οι δάσκαλοι-αρχηγοί ομάδων και οι διαγωνιζόμενοι μαθητές θα πρέπει να έχουν λάβει γνώση των κανόνων του διαγωνισμού, μαζί με τα ψιλά γράμματα.
 • Κάθε ομάδα «Pioneers» πρέπει να έχει ένα δάσκαλο-αρχηγό και κάθε διαγωνιζόμενος «Skywalker» πρέπει να έχει βοήθεια από ένα δάσκαλο, συγγενή ή οργανωτή δράσεων νεολαίας.
 • Οι μέντορες παρέχουν αποκλειστικά τεχνικές και επιστημονικές συμβουλές σε «Pioneers» και «Explorers» διαγωνιζόμενους και ομάδες και δεν υπάρχει όριο αριθμού συμμετοχών στις οποίες μπορούν να είναι σύμβουλοι.
 • Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σελίδα Pioneers (για τους δασκάλους – αρχηγούς) και τις ενότητες Μέντορες και Αξιολογητές.
Space.. be Inspired!
Διοργανωτές
 • Ο διαγωνισμός Odysseus ΙΙ διοργανώνεται από μια διεθνή κοινοπραξία ιδρυμάτων από 10 χώρες-μέλη της ΕΕ, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη διαχείριση της εταιρείας συμβούλων Signosis από τις Βρυξέλλες. Ένας πλήρης κατάλογος των μελών της κοινοπραξίας δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού Odysseus ΙΙ και σε άλλα κανάλια επικοινωνίας και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που έχουν επιλεγεί από τους διοργανωτές.
 • Οι διοργανωτές παρέχουν τη διαδικτυακή υποδομή μέσω της οποίας οι διαγωνιζόμενοι εγγράφονται και υποβάλλουν τις εργασίες τους προς αξιολόγηση. Η ψηφοφορία για την καλύτερη εικόνα «Skywalker» σε κάθε χώρα θα πραγματοποιηθεί επίσης μέσω του δικτυακού τόπου του διαγωνισμού Odysseus ΙΙ.
 • Οι τοπικοί διοργανωτές σε κάθε χώρα-μέλος της ΕΕ θα οργανώσουν ένα δίκτυο από μέντορες προς υποστήριξη των διαγωνιζόμενων στις κατηγορίες «Pioneers» και «Explorers».
 • Οι διοργανωτές θα ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με το φύλο και την υπηκοότητα των συμμετεχόντων, αλλά οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο για στατιστικούς σκοπούς και όχι ως κριτήρια συμμετοχής ή αξιολόγησης.
 • Επίσης, οι διοργανωτές θα δημοσιεύσουν στο δικτυακό τόπο στοιχεία για το βαθμό ποσοστό συμμετοχής στον διαγωνισμό ανά χώρα, ηλικία και φύλο.
 • Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να διαφοροποιήσουν ή να τροποποιήσουν τα βραβεία, τους κανόνες, τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού ανά πάσα στιγμή, εφόσον μπορούν να καταδείξουν εύλογη αιτία.
Space.. be Inspired!