Φαίνεται ότι έχετε απενεργοποιήσει το javascript. Παρακαλώ να ενεργοποιήσετε το javascript για αυτή την ιστοσελίδα, ώστε να λειτουργεί κανονικά.

Διάστημα... ΕΜΠΝΕΥΣΤΕΙΤΕ!
Διάστημα...
ΕΜΠΝΕΥΣΤΕΙΤΕ!

Αξιολόγηση

Στην κατηγορία εικόνας «Skywalkers» όλες οι συμμετοχές θα κριθούν μέσω διαδικτυακής ψηφοφορίας από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους. Οι εργασίες των Pioneers και των Explorers θα αξιολογηθούν σε τρία στάδια: στο εθνικό, το περιφερειακό και το διεθνές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης, δείτε τους Κανόνες στις σελίδες Skywalkers, Pioneers και Explorers.