Φαίνεται ότι έχετε απενεργοποιήσει το javascript. Παρακαλώ να ενεργοποιήσετε το javascript για αυτή την ιστοσελίδα, ώστε να λειτουργεί κανονικά.

Διάστημα... ΕΜΠΝΕΥΣΤΕΙΤΕ!
Διάστημα...
ΕΜΠΝΕΥΣΤΕΙΤΕ!

Δημοσίευση και Δημοσιότητα

  • Τα υποβληθέντα υλικά δεν επιστρέφονται και, ως περιουσία του «έργου Odysseus ΙΙ», μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δημοσιότητα, δημόσια έκθεση, προβολή και άλλες μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες.
  • Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής, όλες οι συμμετοχές θα είναι διαθέσιμες στο κοινό μέσω του δικτυακού τόπου του διαγωνισμού Odysseus ΙΙ.
  • Η εγγραφή μιας ομάδας δίνει στο διαγωνισμό Odysseus ΙΙ το δικαίωμα να δημοσιεύσει τα ονόματα, τις ηλικίες και την εθνικότητα των μελών των νικητήριων ομάδων στο δικτυακό τόπο του Odysseus ΙΙ.
  • Οι διοργανωτές μπορεί να ζητήσουν από μια ομάδα να αποστείλει τα φυσικά αντικείμενα που σχετίζονται με την εργασία τους στις Βρυξέλλες για μια έκθεση. Το κόστος αποστολής των αντικειμένων θα βαρύνει τους διοργανωτές.
  • Τα μέλη των νικητήριων ομάδων από τους Ευρωπαϊκούς τελικούς θα αποτελέσουν European Youth Space Ambassadors και θα συμμετέχουν σε δράσεις προβολής αμέσως μετά τον τελικό. Αυτό θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις και άρθρα για το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού Odysseus ΙΙ και για άλλες πρωτοβουλίες προβολής της ΕΕ.