Φαίνεται ότι έχετε απενεργοποιήσει το javascript. Παρακαλώ να ενεργοποιήσετε το javascript για αυτή την ιστοσελίδα, ώστε να λειτουργεί κανονικά.

Διάστημα... ΕΜΠΝΕΥΣΤΕΙΤΕ!
Διάστημα...
ΕΜΠΝΕΥΣΤΕΙΤΕ!

Διοργανωτές

  • Ο διαγωνισμός Odysseus ΙΙ διοργανώνεται από μια διεθνή κοινοπραξία ιδρυμάτων από 10 χώρες-μέλη της ΕΕ, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη διαχείριση της εταιρείας συμβούλων Signosis από τις Βρυξέλλες. Ένας πλήρης κατάλογος των μελών της κοινοπραξίας δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού Odysseus ΙΙ και σε άλλα κανάλια επικοινωνίας και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που έχουν επιλεγεί από τους διοργανωτές.
  • Οι διοργανωτές παρέχουν τη διαδικτυακή υποδομή μέσω της οποίας οι διαγωνιζόμενοι εγγράφονται και υποβάλλουν τις εργασίες τους προς αξιολόγηση. Η ψηφοφορία για την καλύτερη εικόνα «Skywalker» σε κάθε χώρα θα πραγματοποιηθεί επίσης μέσω του δικτυακού τόπου του διαγωνισμού Odysseus ΙΙ.
  • Οι τοπικοί διοργανωτές σε κάθε χώρα-μέλος της ΕΕ θα οργανώσουν ένα δίκτυο από μέντορες προς υποστήριξη των διαγωνιζόμενων στις κατηγορίες «Pioneers» και «Explorers».
  • Οι διοργανωτές θα ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με το φύλο και την υπηκοότητα των συμμετεχόντων, αλλά οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο για στατιστικούς σκοπούς και όχι ως κριτήρια συμμετοχής ή αξιολόγησης.
  • Επίσης, οι διοργανωτές θα δημοσιεύσουν στο δικτυακό τόπο στοιχεία για το βαθμό ποσοστό συμμετοχής στον διαγωνισμό ανά χώρα, ηλικία και φύλο.
  • Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να διαφοροποιήσουν ή να τροποποιήσουν τα βραβεία, τους κανόνες, τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού ανά πάσα στιγμή, εφόσον μπορούν να καταδείξουν εύλογη αιτία.