Φαίνεται ότι έχετε απενεργοποιήσει το javascript. Παρακαλώ να ενεργοποιήσετε το javascript για αυτή την ιστοσελίδα, ώστε να λειτουργεί κανονικά.

Διάστημα... ΕΜΠΝΕΥΣΤΕΙΤΕ!
Διάστημα...
ΕΜΠΝΕΥΣΤΕΙΤΕ!

Αξιολόγηση και Επιλογή

Στην κατηγορία Skywalkers οι συμμετοχές θα κριθούν από επιτροπή εκπαιδευτικών, καλλιτεχνών και προσωπικοτήτων που ασχολούνται με τον χώρο του διαστήματος.

Οι εικόνες που θα υποβληθούν θα κριθούν με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Ποιότητα καλλιτεχνικής σύνθεσης και σχεδιασμού (συντελεστής βαρύτητας 30%)
  Με αυτό το κριτήριο θα αξιολογηθεί η καλλιτεχνική αξία του έργου και ο βαθμός στον οποίο η εικόνα είναι αισθητικά γοητευτική.
 • Πρωτοτυπία (Συντελεστής βαρύτητας 20%)
  Με αυτό το κριτήριο θα αξιολογηθεί η καινοτομία και ο βαθμός στον οποίο το έργο αντιμετωπίζει το θέμα με πρωτότυπο τρόπο.
 • Δημιουργικότητα (Συντελεστής βαρύτητας 20%)
  Με αυτό το κριτήριο θα αξιολογηθεί ο βαθμός δημιουργικής σύλληψης, σχεδιασμού και παρουσίασης του έργου.
 • Συνολική εντύπωση και μήνυμα (Συντελεστής βαρύτητας 30%)
  Με αυτό το κριτήριο θα αξιολογηθεί η συνολική εντύπωση του έργου και ο βαθμός στον οποίο η εικόνα δίνει ένα θετικό μήνυμα για τις ανθρώπινες δραστηριότητες στο διάστημα.