Φαίνεται ότι έχετε απενεργοποιήσει το javascript. Παρακαλώ να ενεργοποιήσετε το javascript για αυτή την ιστοσελίδα, ώστε να λειτουργεί κανονικά.

Το Έργο Odysseus ΙΙ

Το έργο Διαγωνισμός Νεολαίας για το Διάστημα – Odysseus ΙΙ στοχεύει να εμπνεύσει νέους ανθρώπους από όλη την Ευρώπη και να εστιάσει το ενδιαφέρον τους στην εξερεύνηση του διαστήματος μέσω μιας σειράς από εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες συνδυάζουν επιστημονική μάθηση με πρακτικές εμπειρίες. Μέσω της διοργάνωσης ενός διασκεδαστικού εκπαιδευτικού διαγωνισμού, που θα λάβει χώρα σε πολλούς γύρους και θα εστιαστεί σε όλους τους μαθητές και φοιτητές της Ευρώπης, όπου κι αν ζουν και ανεξάρτητα από το πολιτισμικό τους υπόβαθρο και τη γλώσσα που μιλάνε, το έργο στοχεύει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη καλά εκπαιδευμένων επιστημόνων, μηχανικών και τεχνικών σε τομείς σχετικούς με τις προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ για το διάστημα.

Ο διαγωνισμός Odysseus ΙΙ στοχεύει να επεκτείνει τα επιτεύγματα του έργου «Odysseus» και να προσφέρει στην Ευρωπαϊκή νεολαία ευκαιρίες μάθησης όσον αφορά την επιστήμη και την τεχνολογία του διαστήματος. Στο πλαίσιο των δύο κύκλων του διαγωνισμού (σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2016-2017), το έργο Odysseus ΙΙ σκοπεύει να προσελκύσει το ενδιαφέρον δεκάδων χιλιάδων  μαθητών και φοιτητών από όλη την Ευρώπη και διεθνώς.

Το έργο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΙΙ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020» υπό το συμφωνητικό χρηματοδότησης αρ. 640218‏. Χρηματοδοτείται με σχεδόν δύο (2) εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ε.Ε. ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2015 και θα συνεχιστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Μια ισχυρή κοινοπραξία δεκατεσσάρων (14) εταίρων και τεσσάρων (4) υποστηρικτικών οργανισμών από έντεκα (11) Ευρωπαϊκές χώρες θα συνεργαστεί, ώστε να προσφέρει στην Ευρωπαϊκή νεολαία ευκαιρίες μάθησης όσον αφορά την επιστήμη και την τεχνολογία του διαστήματος.