Úgy tűnik, a javascript le van tiltva. Kérjük, az oldal megfelelő működése érdekében engedélyezze a javascriptet.

Jogi nyilatkozat / Adatvédelmi szabályzat

Köszönjük, hogy ellátogatott az Odysseus II verseny honlapjára.
Önnek a honlaphoz való hozzáférési jogát és a honlap felhasználásának jogát a következőkben leírt feltételekben szemlélhetjük.

Amíg nem születik más határozat, érvényben van, hogy ezen honlap tartalma, beleértve, de nem kizárólag a megjelenített szövegeket és képeket az Odysseus II Konzorcium tulajdona. Minden márkanév és terméknév, mely ezen a honlapon megjelenítésre vagy megemlítésre kerül az illetékes tulajdonosok tulajdonát képezi.

Az Odysseus II verseny honlapjának tartalmát saját felelősségére használja. A tartalmak használatával Ön egyetért és elfogadja mindazon szabályzatokat, melyek a tartalmak másolását, márkák használatát, üzemi titkokat, tulajdonjogokat és más védelmi jogokat, tilalmakat illetnek és az adott tartalomra vonatkoznak.

Ezen felhasználási feltételek fényében Önnek joga van letölteni, publikálni, lemásolni, terjeszteni, előadni, kivetíteni, továbbadni vagy más módon felhasználni az alábbi tartalmakat, amíg azok oktatási célt szolgálnak és nem reklámanyagként szolgálnak.

Ezzel beleegyezik, hogy Ön nem fogja és másoknak sem engedi, hogy publikálja, lemásolja, terjessze, továbbadja, eladja, sokszorosítsa, engedély nélkül fénymásolja, előadja, kivetítse, továbbfejlessze egy részét bármely tartalomnak vagy az egész tartalmat egy az egyben felhasználja más feltételek, szabályok és szabályzatok mellett, mint azt az Odysseus II verseny honlapján megszabtuk.

Az Odysseus II verseny honlapjára utalásokat tehet és forrásanyagként tüntetheti fel, de csupán oktatási célokra és nem reklám céljából. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy megtiltsuk bármely jogi személynek vagy egyénnek, hogy az z Odysseus II verseny honlapjára utalásokat tegyen vagy azt forrásanyagként tüntesse fel.

Az Odysseus II verseny honlapja tartalmazhat más oldalra való utalásokat (linkeket), beleértve olyan oldalakat is, melyeken az Odysseus II versenyre leadott művek megtalálhatók. Ha rákattint egy másik oldal utalására (linkjére), azzal elhagyja az Odysseus II verseny honlapját. Ezen oldalak nem állak felügyeletünk alatt, így Ön ezennel tudomásul veszi, hogy az Odysseus II Konzorcium nem felelős ezen oldalak tartalmáért és nem támogatja azokat.

Az Odysseus II verseny honlapját használatra bocsátjuk bármely garancia nélkül. A honlap használatával Ön beleegyezik abba, hogy a honlapot saját felelősségére használja, beleértve a használattal járó minden kockázatot. Ezen felül Ön beleegyezik abbak hogy nem sérti meg a Signosis Sprl. és annak hivatalnokainak, vezetőinek, igazgatóinak, alkalmazottainak és munkatársainak nevét sem becsületét egyetlen állítással sem, mely a honlap, vagy az ahhoz kapcsolódó oldalak  használatának vagy használatra való képtelenségének okán keletkezik. Egyetért azzal, hogy sem a Signosis Sprl., sem pedig az Odysseus II Konzorcium partnerei nem felelnek egyetlen kárért vagy veszteségért, melyet ténylegesen vagy állítólagosan Ön okozott azon információkban, melyek a honlapon szerepelnek. A Signosis Sprl. és annak hivatalnokai, vezetői, igazgatói, alkalmazottai és munkatársai egyetlen közvetett vagy közvetlen, esetleg következményekből adódó kár esetén sem lehetnek felelősek az Odysseus II verseny honlapján felállított szabályokkal és feltételekkel egyhangúan. Ezen felelősség alól való felmentés minden cselekményre érvényes, beleértve a szerződésszegéseket, garanciákat, sérelmeke vagy más jogi elméleteket.

A Signosis Sprl. és az Odysseus II Konzorcium partnerei nem garantálnak és kezeskednek semmilyen módon az Odysseus II verseny honlapján feltüntetett információk pontosságáról, időtállásáról, kiviteleéséről, teljességéről, alkalmasságáról és tartalmáról. Ezennel tudomásul veszi, hogy ezen típusú tartalmak és információk a honlapon pontatlanok lehetnek, hibákat tartalmazhatnak és a  Signosis Sprl. kifejezetten kizárja magát a jogilag lehető legteljesebb mértékben a felelősségrevonás alót ezen pontatlanságok és hibák kapcsán.

A jogtalanul megkísérelt feltöltés, információmódosítások véghezvitele vagy más módon károk okozása az Odysseus II verseny honlapján szigorúan tilos és a megfelelő jogi eljárások mellett büntetendő. A honap biztonságának érdekében és azért, hogy megbizonyosodjunk róla, szolgáltatásaink minden felhasználó számára elérhetőek maradnak a számítógépes rendszer olyan szoftver programokat használ, melyek megfigyelik a hálózat forgalmát, hogy felismerjék az esetleges illetéktelen behatolókat, melyek jogtalan feltöltést kísérelnek meg, információmódosításokat visznek véghez vagy más módon okozhatnának kárt az Odysseus II verseny honlapján.

Az ezen az oldalon személeltetett információ ingyenes és csupán tájékotatás céljából vehető igénybe, így felhasználása nem teremt Önt és az Odysseus II Konzorcium partnereit  üzleti vagy szakmai kapcsolatot.

A honlapon megtalálhatók utalások (linkek), melyek más oldalakra vezetnek. Ezekért az oldalakért az Odysseus II Konzorcium partnerei nem vállalnak sem felelősséget sem garanciát. Egy más oldal linkje nem az adott oldal fennhatósága és jóváhagyása alá tartozik. Az erről az oldalról vagy az ezen oldalhoz kapcsolódó oldalakról szerzett információ hasznosítása saját felelősségre és kockázatvállalással történik.

Kizárólag Ön felelős azért, hogy ezt az oldalt a szabályokkal egyetértésben használja és ezennel egyetért azzal, hogy úgy használja ezt a honlapot és az azon található információkat, hogy az ne sértse meg az oldal felhasználásának előírásait és szabályait.

Amíg nem születik más határozat, érvényben van, hogy ezen honlapra az Ön által feltöltött tartalom nem minősül bizalmas vagy szabadalmazott információnak.

Ezennel kijelenti, hogy Önnek jogában áll információkat feltölteni a honlapra és tudomásul veszi, hogy nem tölthet fel információt a honlapra, amennyiben ezzel a joggal mégsem rendelkezik. A világháló korlátlanságára és terjedelmére való tekintettel azt tanácsoljuk Önnek, hogy ne töltsön fel a honlapra bizalmas információt.

Ha bármilyen jellegű technikai gondja akad vagy kérdése lenne a honlappal kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi e-mail cím segítségével: info@signosis.eu