It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Könyvtár

Az Odysseus könyvtár célja a diákok és hallgatok számára forrás- és kiinduló anyagot biztosítani az űrtudomány és technológia terén. Ezen forrásanyag remélhetőleg egyaránt szórakoztató és oktató jellegű, sok érdekes, a témához kapcsolódó linkkel gazdagítva, mely a versenyzőnek ihletként szolgálhat. Tájékoztat, irányít, s egyúttal biztos sikerre vezeti a leadandó munkákat. A versenyzőket ezen kívül azonban arra is buzdítjuk, hogy induljanak ki saját kutatásaikból, dokumentálják azokat és gazdagítsák forrástárukat. A versenyzők számára megengedett más (online vagy könyvtári) forrásanyagok és más fizikai személyek gondolatainak idézése, amíg az utalásokban feltüntetik a forrásanyagot és nem plagiarizálnak vagy másolják le mások munkáját, melyet aztán a saját nevük alatt a versenyre beneveznek.