It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Források

Az értékelőbizottság

Minden leadott pályaművet  egy szakavatott értékelőbizottság értékel országos szinten. A bizottság szakavatott zsűrije tudomány- és technikatanárokból, hivatásos űrkutatókból, oktatókból, professzorokból, szakiskolák/gimnáziumok/egyetemek tanáraiból vagy más, az űrtudománnyal szoros összefüggésben álló oktatási intézményeket képviselő alkalmazottakból áll.

A regionális fordulókon egy önkéntesekből álló értékelőbizottság vesz részt, mely tagjai űrkutatók, mérnökök és oktatók. Az ő utazási költségeit a regionális fordulókra az Odysseus II projekt állja.

A nemzetközi fordulón szintén egy önkéntesekből álló értékelőbizottság vesz részt, mely tagjai űrkutatók, mérnökök és oktatók. A vezető tanárok, akik regisztráltak az Odysseus II versenyre nem szerepelhetnek a versenyen zsűri minőségükben is.