It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Az értékelőbizottság

Minden leadott pályaművet  egy szakavatott értékelőbizottság értékel országos szinten. A bizottság szakavatott zsűrije tudomány- és technikatanárokból, hivatásos űrkutatókból, oktatókból, professzorokból, szakiskolák/gimnáziumok/egyetemek tanáraiból vagy más, az űrtudománnyal szoros összefüggésben álló oktatási intézményeket képviselő alkalmazottakból áll.

A regionális fordulókon egy önkéntesekből álló értékelőbizottság vesz részt, mely tagjai űrkutatók, mérnökök és oktatók. Az ő utazási költségeit a regionális fordulókra az Odysseus II projekt állja.

A nemzetközi fordulón szintén egy önkéntesekből álló értékelőbizottság vesz részt, mely tagjai űrkutatók, mérnökök és oktatók. A vezető tanárok, akik regisztráltak az Odysseus II versenyre nem szerepelhetnek a versenyen zsűri minőségükben is.