It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

A szabályok

Intro

          A kiskorúak jogai és védelme

 • A tanár/vezető teljes felelősséget vállal és kötelezi magát, hogy a csapat mindegyik tagjáról teljes értékű és helyes adatokat közöl az Odysseus ΙΙ Verseny regisztrációs kérdőívében.
 • Minden tizennyolc (18) év alatti résztvevő köteles felmutatni egy, a versenyen való részvételt és a regionális és nemzetközi döntőre való utazást, valamint a döntőkön való részvételt engedélyező, aláírt szülői beleegyezést.
 • A tanár/vezető kötelessége és felelőssége minden egyes csapattag szülői beleegyezését eljuttatni a szervezőkhöz.
 • A győztesek a verseny minden fordulójában csoportképeken szerepelnek majd, így beleegyezésüket kell adniuk arcuk nyilvánosságrahozásához az Odysseus II verseny honlapján és egyéb, a versennyel kapcsolatos, nyomtatott publikációkban.
Space.. be Inspired!
A kiskorúak jogai és védelme
 • A tanár/vezető teljes felelősséget vállal és kötelezi magát, hogy a csapat mindegyik tagjáról teljes értékű és helyes adatokat közöl az Odysseus ΙΙ Verseny regisztrációs kérdőívében.
 • Minden tizennyolc (18) év alatti résztvevő köteles felmutatni egy, a versenyen való részvételt és a regionális és nemzetközi döntőre való utazást, valamint a döntőkön való részvételt engedélyező, aláírt szülői beleegyezést.
 • A tanár/vezető kötelessége és felelőssége minden egyes csapattag szülői beleegyezését eljuttatni a szervezőkhöz.
 • A győztesek a verseny minden fordulójában csoportképeken szerepelnek majd, így beleegyezésüket kell adniuk arcuk nyilvánosságrahozásához az Odysseus II verseny honlapján és egyéb, a versennyel kapcsolatos, nyomtatott publikációkban.
Space.. be Inspired!
Online leadás
 • Minden versenyzőnek vagy csapatnak egy eredeti és egyénileg készített, az űrtudománnyal kapcsolatos képet vagy munkát kell leadnia, mely szoros összefüggésben áll az egyes kategóriák megadott témáival.
 • A csapatok és egyéni versenyzők műveinek digitális formában történő leadási határideje adott korcsoporttól függően, kategóriánként változó:
 • Skywalkers: 2016. szemptember 1. – március 31.
 • Pioneers és Explorers: 2016. szemptember 1. – 2017. március 31.
 • Aleadási határidő napján éjfél után (23:59:59 CET) már nem fogadunk el pályaműveket, kivéve, ha bizonyítottan komoly technikai probléma adódott az online leadási platformon. Ha a leadás folyamata több, mint két órát venne igénybe a rendszer túlterheltsége miatt, a leadási határidő másnapján (2017. április 1-jén) a szervezőség újra megnyitja a rendszert és lehetővé teszi a leadást 08:00 és 18:00 (CET) óra között (2017. április 1.)
 • Ha a leadott mű elveszik vagy törlődik az Odysseus II verseny rendszerhibája miatt, az érintett csapatnak engedélyezzük, hogy határidőn kívül újra feltöltse munkáját. Ez azonban nem érvényes abban az esetben, ha a veszteséget maguk a versenyzők idézték elő (pl. a mű törlődött vagy meghibásodott).
 • Az Odysseus II versenyre kizárólag az Odysseus II verseny honlapján keresztül lehet regisztrálni és a műveket leadni. Mielőtt egy csapat/versenyző lead egy művet, regisztrálnia kell és a regisztrációt a szervezőségnek jóvá kell hagynia (lásd: Regisztráció).
 • Minden egyes pályaműnek saját témával kell rendelkeznie a kategóriánként megadott fő témák keretén belül. A versenyzők kiválaszthatják, mely témakör fényében vizsgálják az adott témát. Az eszköztár pár példája: elektrotechnika, fizika, kémia, művészet, dizájn, építészet, pszichológia, stb. Ezen eszközök mind felhasználhatók arra, hogy rávilágítsanak bizonyos fontos nézőpontokra a kiválasztott témán belül.
 • A feltöltött elektronikus fájlok, melyek az adott projekt dokumentációját tartalmazzák, lehetnek: illusztrációval ellátott esszék, PowerPoint prezentációk, plakátok, poszterek, videólinket, a projekttel kapcsolatos honlaplinkek vagy hanganyag (audio fájl).
 • A következő formátumok megengedettek:
  • dokumentumok; .doc .docx, .pdf, .txt  .ps  .ppt, .pptx, .pps,  .ppsx
  • Képek: *.png, *.jpg *.bmp, *.gif
  • Videók:  minden videó youtube vagy vimeo link formájában kerüljön feltöltésre a link megadásával
  • Hanganyag audio formátuma: *.mp3
  • Tömörített formátum: .tar .gz .zip .7z
 • Maga a „kép” kifejezés is tágabb értelemben értendő. Bármely eszköz és (rajz)technika segítségével készülhet (ceruzarajz, festmény, mozaik, stb.). Azon képeket, melyek nem elektronikusan és/vagy digitálisan készültek, kérjük szkennelje be és a kért formátumban töltse fel. A leadási sablon a hivatalos honlapon a versenyzők rendelkezésére áll, mely használata azonban nem kötelező.
 • A nem tömörítetten feltöltött fájl nagysága nem haladhatja meg a 20 MB nagyságot/feltöltött projekt. A versenyzők egybecsomagolhatnak és komprimálhatnak több fájt is, ezzel is megkönnyítve a munka leadásának folyamatát. A fájlokat *.gz vagy*.zip  formátummá is alakíthatják, amennyiben ezen fájl egyes elemeinek össznagysága nem haladja meg a 20MB-ot.
 • Egy adott projekt munka- és anyagköltsége nem haladhatja meg a 300 € költségkeretet.
 • A leadott munkáknak tartalmazniuk kell egy köszönetnyilvánító oldalt, melyen azon személyek és más szervek/intézmények/cégek neve szerepe, akik bármivel is (pl. anyagi támogatás) hozzájárultak a munka létrejöttéhez. A támogatók cégemblémábja megjeleníthető ezen az oldalon. Egyéb jellegű reklámozása vagy termékek bemutatása a leadott művekben nem megengedett.
 • A versenyző felelőssége munkáját a megfelelő formátumra konvertálni még a leadás előtt.
 • A versenyzők felelnek munkájuk tartalmáért. Amennyiben úgy döntenek, hogy személyes adatokat vonnak bele a munkájukba, saját felelősségükre teszik ezt.
 • A szervezők semmilyen szempontból nem felelősek a versenyzők munkáinak tartalmáért.

A versenyzők beleegyezésüket adják, hogy nem adnak le olyan munkát, amely a következőket tartalmazza: rágalmazás, ócsárlás, zaklatás, sértés, fenyegetés. A leadott mű semmiképp sem lehet bigott, gyűlöletet szító, faji szempontból sértő; vulgáris, obszcén, szexualitásra utaló; illegális (vagy illegális tevékenységet reklámozó).

Space.. be Inspired!
Csapatok
 • A Skywalkers kategória versenyzői egyénileg versenyeznek és saját készítésű képükkel nevezhetnek be.
 • A Pioneers kategória versenyzői 2 vagy 3 fős csapatokban dolgoznak és rendelkeznek egy vezető tanárral. Különböző osztályos tanulók vagy akár különböző iskolák tanulói is alkothatnak egy csapatot, ha azonos országból származnak, amíg az előírásnak megfelelő korcsoportba tartoznak. Minden csapat rendelkezhet a felkészítő tanáron kívül egy mentorral is az adott országból, aki technikailag és tudományosan támogatja a csapatot.
 • Az Explorers kategória versenyzői egyénileg vagy párban versenyeznek és nem rendelkeznek vezető tanárral. Nekik is joguk van azonban igénybe venni egy mentor segítségét.
 • Még több információért kattintson a Pioneers és Explorers kategórián belül a Szabályok oldalra.
Space.. be Inspired!
Alkalmasság
 • A versenyt 7 és 22 év közötti tanulók és hallgatók számára hirdettük meg. Ahhoz, hogy egy tanuló részt vehessen a versenyen a munka leadásásnak határidejéig (2017. március 31.)
  • Skywalkers: a 7 és 13 év közötti tanulók, akik 2003. április 1. és 2010. március 31. között születtek
  • Pioneers: a 14 és 18 év közötti tanulók (középiskolások/gimnazisták, akik 1998. április 1. és 2003. március 31. között születtek)
  • Explorers: a 17 és 22 év közötti tanulók (egytemi hallgatók, akik 1995. április 1. és 2000. március 31. között születtek)

   

 • A versenyen való részvétel ingyenes és a regionális, valamint az európai döntőn való részvétel útiköltségét (repülő- és vonatjegyek, szállás, étkeztetés és biztosítás) az Odysseus ΙΙ Verseny szervezői biztosítják, amíg ezen költségek a kötségvetés keretein belül vannak. Az egyéb útiköltséget és költőpénzt stb. a versenyzők vagy támogatóik maguk biztosítják. A nem EU-tagállamokból utazó versenyzők saját költségen utaznak a regionális elődöntőkre és vissza.
 • A diákok és hallgatók akkor vehetnek részt a versenyen, ha a verseny ideje alatt (akadémiai év) az alábbi EU-tagállamok egyikének lakosai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, az  Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugálial, Románia, Spanyolroszág, Svédország, Szlovákia, Szlovénia
 • A nem EU-tagállamokból utazó tanulóknak is joguk van részt venni a versenyen (pl. Albánia, Fehéroroszország, Grúzia, Izland, Izrael, Lichtenstein, Macedónia, Moldva, Monakó, Montenegró, Norvégia, Oroszország, Örményország, San Marino, Svájc, Szerbia, Törökország és Ukrajna), de munkájukat az EU 24 hivatalos nyelvének egyikén kell leadniuk. Megjegyzés: az alábbi országok felsorolására a teljesség igénye nélkül tekintük, s így más, nem felsorolt országok diákjai is részt vehetnek a versenyen, amennyiben megfelelnek a feltételeknek.
 •  

  A szervezők családtagjai nem jogosultak részt venni az Odysseus II versenyen.

Space.. be Inspired!
Nyelvek és régiók
 • Az EU-tagállamaiból származó versenyzők és csapatok jogában áll az EU 24 hivatalos nyelve közül bármelyiken elkészíteni és leadni a kész munkát.
 • Az EU-tagállamokat a verseny második körében 10 régióra osztjuk. Ezekbe a régiókba néhány szomszédos, nem EU-tagállam is beletartozik majd. A nem EU-tagállamok egy régiót alkotnak majd a tízből, miután a munkák leadásra kerültek.
 • A regionális középdöntő idején a munkák bemutatásakor az Odysseus II szervezősége fordítókat és tolmácsokat biztosít az EU-tagállamokból származó csapatok számára. Természetesen jól jönne, ha minden csapat rendelkezne egy angolul beszélő tanárral/vezetővel, ám ez nem kötelező.
 • Ha a munka azonban a nemzetközi döntőbe jut, a csapatnak biztosítania kell angol nyelvű változatot, azaz fordítást, ha a munka eleve nem angolul íródott és került benevezésre.
 • A nem EU-tagállamok versenyzői számára a regionális középdöntő idején a munkák bemutatásakor nem állnak rendelkezésre fordítók és tolmácsok, ezért a munkájuk bemutatásának (írásban vagy szóban) angolul vagy a regionális középdöntőben résztvevő országok hivatalos nyelvén kell történnie.
Space.. be Inspired!
Regisztráció
 • Az Odysseus II versenyre kizárólag az Odysseus II verseny honlapján keresztül lehet regisztrálni: www.odysseus-contest.eu
 • A regisztráció időtartama: 2016. szeptember 1. – 2017. március 31.
 • A regisztrációval az Odysseus II verseny honlapján minden versenyző és vezető tanár elfogadja az Odysseus II Verseny pályázati szabályzatát.
 • Az Odysseus II verseny résztvevőinek vagy vezető tanárainek ki kell tölteniük a regisztrációs adatlapot és adatokat kell megadniuk magukról vagy a benevezett diákjaikról, mely adatokkal a verseny szervezőit informálják.
 • A szervezőség jóváhagyja a csapatokat és egy biztonsági fiókot hoz létre minden egyes Skywalker versenyző, Pioneer csapat és Explorer versenyzőnek vagy versenyzőpárnak. Ezután minden tanuló vagy hallgató kap egy egyedülálló felhasználónevet és egy jelszót, mellyel hozzáférhet fiókjához (pl. minden egyes leadott pályaműhöz így tartozni fog egy fiók.)
 • Egy adott csapat vezető tanára vagy az adott hallgató fel kell legyen ruházva azzal joggal, hogy bizonyítsa és biztosítsa a közölt személyes adatok hitelességét és bele kell egyeznie, hogy ezen adatokat a szervezőséggel megosztja, így a szervezőség ellenőrizheti az adatok hitelességét. Azon hallgatókra, akik magukat regisztrálják és képviselik a verseny során, szintén a fenn leírt szabályok vonatkoznak.
 • A szervezőségnek jogában áll megszakítani vagy letiltani egy diák vagy hallgató fiókját az Odysseus II honlapján amennyiben a regisztráció hiányos, azaz, ha a közölt adatok nem hitelesek (vagy a szervezők szerint nem hitelesek), nem pontosak, nem aktuálisak, nem teljesek vagy a szervezők nem tudják megerősíteni a közölt adatok hitelességét.
 • A versenyzők és a vezető tanárok kötelessége fiókjuk biztonságos kezelése és ők felelnek minden cselekedetért, melyet az adott fiókról bejelentkező személy véghezvisz. A vezető tanárnak azonnal jelentenie kell a szervezőségnek, ha diákja fiókja illetéktelen kezekbe kerül vagy ha a fiók biztonsága megkérdőjelezhetővé válik.
Space.. be Inspired!
Eredetiség
 • Minden leadott mű az adott versenyző saját kezűleg elkészített, egyedi művének kell lennie, mely kizárólag erre a versenyre készült. Ez azt jelenti, hogy a leadás előtt ezek a művek, melyek az Odysseus II versenyen leadásra kerülnek nem lehettek publikálva, nem nyerhettek más versenyen, nem lehettek második helyezettek.
 • A leadott munka minden kategóriában csupán a versenyzők által saját kezűleg elkészített és feldolgozott művészi elemeket, adatokat, kérdőíveket, találmányokat, modelleket vagy kísérleteket tartalmazhat.
 • A versenyzők tudomásul veszik, hogy leadott munkájuk tartalma nem sérthet vagy szeghet szabályt, mely egy harmadik kívülálló személyre vonatkozik, legyen az személyi tulajdon, szerzői jog, védjegyre vonatkozó jog, személyi- vagy nyilvánossági jog.
 • Egy harmadik kívülálló személytől származó forrásanyagok felhasználhatók a verseny során, ám ez történjen körültekintően és legyen mindig egyértelműen feltüntetve.
 • A plagizálás bármely formája szigorúan tilos és a versenyzők kizárásához vezet. Más fizikai személyek gondolatainak idézése megengedett, de az utalásokban mindig fel kell tüntetni a forrásanyagot.
Space.. be Inspired!
Értékelés

A Skywalker képalkotás kategóriában minden művet egyénileg értékelnek maguk a versenyzők, online szavazással. A Pioneer és Explorer munkákat három fordulóban értékeljük: országos, regionális és nemzetközi. További információkért kattintson az egyes kategóriák szabályai oldalra: Szabályok – Skywalkers, Pioneers és Explorers.

Space.. be Inspired!
A díjak
 • Az Odysseus II verseny győzteseinek és második helyezettjeinek szánt nyeremények más nyereményre vagy készpénzre nem válthatók.
 • A szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy visszakérjenek egy adott nyereményt a kiosztástól számított fél éven belül, ha utólag kiderül, hogy a díjazottak bármelyike megsértette bármelyiket a fent említett szabályok közül.
Space.. be Inspired!
Publikálás és nyilvánosság
 • A beküldött munkákat nem juttatjuk vissza tulajdonosaiknak és mivel az Odysseus II verseny tulajdonát képezik, nyilvánosságra hozhatók, kiállíthatók és más nonprofit célra is felhasználhatók.
 • Minden leadásra kerülő munka megtekinthető lesz a határidő lejártával az Odysseus II honlapján.
 • A regisztráció után minden csapat és egyéni versenyző beleegyezik, hogy az Odysseus II versenynek jogában áll nyilvánosságra hozni a győztes csapatok tagjainak nevét, korát és nemzetiségét az Odysseus II honlapján.
 • A szervezőség igényelheti a versenyzőktől, hogy tárgyi dolgokat küldjenek Brüsszelbe egy kiállítás erejéig, melyek szoros összefüggésben állnak munkájukkal. Ez esetben a szállítás költségeit a szervezőség teljes mértékben átvállalja.
 • A nemzetközi döntő győztes csapatainak tagjai Európa Ifjúsági Világűr Nagykövetei (European Youth Space Ambassador) lesznek és különböző eseményeken vesznek majd részt, rögtön a döntő után. Ilyen eseménynek minősül például: interjúk, elbeszélések, melyek felkerülnek az Odysseus II verseny honlapjára és egyéb EU-tagállamokon átívelő kezdeményezésekben.
Space.. be Inspired!
Kizárás és fellebbezés
 • A szervezőség fenntartja magának a jogot kizárni mindazon műveket, melyeket késve adtak le, azaz a megadott leadási határidő napján éjfél (CET) után. Ezen felül azon művek is kizárásra kerülnek, melyek nem felelnek meg a verseny szabályainak, mint jogilag, mint azon útmutatók és irányelvek szerint, melyeket az Odysseus II verseny honlapján közzétettünk.
 • A zsűri döntése és értékelése végleges, így fellebbezést vagy további vita tárgyát nem képezi, sem a csapattagokkal, sem pedig a tanárokkal/vezetőkkel/mentorokkal.
 • Ha egy csapat megszeg bármely fent leírt szabályt, automatikusan kizárásra kerül az Odysseus II versenyből.
 • A döntők szervezősége fenntartja magának a jogot azon versenyzők vagy egész csapatok azonnali kizárására a versenyből, akik a középdöntőre vagy nemzetközi döntőre való utazáskor helytelen magatartást tanúsítanak. Ennek további vonzata, hogy a versenyzőt vagy csapatot még a verseny előtt hazaküldheti a szervezőség
Space.. be Inspired!
Tanárok, vezetők és mentorok
 • A csapatok vezetői/vezető tanárai és a versenyzők tisztában kell hogy legyenek a verseny szabályaival – beleértve az apróbetűs részeket is.
 • Minden ‘Pioneer’ csapatnak rendelkeznie kell egy vezető tanárral/vezetővel és minden Skywalker versenyzőt pedig egy tanár, családtag vagy ifjúsági vezető kell hogy segítsen.
 • A mentorok csupán technikai és tudományos tanácsokat adhatnak a ‘Pioneer’ és ’Explorer’ csapatok versenyzőinek. Egy mentor korlátlan számú pályamű tanácsadója lehet.
 • További részletekért kattintson a Pioneers oldalára (tanároknak) és ezen belül is a „Mentorok” és az „Értékelőbizottság” részlegre.
Space.. be Inspired!
A szervezőség
 • Az Odysseus II versenyt egy nemzetközi intézmények konzorciuma szervezi, melyet 10 EU-tagállam alkot. Az eseményt az Európai Bizottság alapította és a brüsszeli Signosis consulting company irányítja. A konzorcium tagjainak teljes listája megtalálható az Odysseus II verseny honlapján, más kommunikációs csatornákon, valamint a szervezőség által kiválasztott közösségi oldalakon.
 • A szervezőség egy online közlétesítmény hálózaton keresztül teszi lehetővé a versenyzők regisztrácóját, a művek leadását és értékelését. A Skywalker kategóriában a győztes képre való országos szavazás is az Odysseus II verseny honlapján keresztül történik.
 • Minden EU-tagállam helyi szervezősége biztosítja a mentorhálózat kiépítését országában, akikhez a ‘Pioneer’ és ‘Explorer’ kategória versenyzői majd tanácsért fordulhatnak.
 • A szervezőség a versenyzőkről szerzett adatokat (nem, nemzetiség, stb.) kizárólag statisztikai célokra fogja felhasználni. Ezen információk nem befolyásolják a versenyen való részvétel jogát vagy az értékelési feltételeket.
 • A szervezőség további információkat is közzétesz a verseny honlapján a részvételi arányokkal kapcsolatban: származási ország, kor, nem.
 • A szervezőség fenntartja magának a jogot, hogy a díjakkal, szabályokkal és a versenyen való részvétel feltételeivel kapcsolatban módosításokat vigyen véghez, amennyiben ezek bizonyítottan indokoltak.
Space.. be Inspired!