Úgy tűnik, a javascript le van tiltva. Kérjük, az oldal megfelelő működése érdekében engedélyezze a javascriptet.

Az űr ... MERÍTS IHLETET!
Az űr ...
MERÍTS IHLETET!

Online leadás

 • Minden versenyzőnek vagy csapatnak egy eredeti és egyénileg készített, az űrtudománnyal kapcsolatos képet vagy munkát kell leadnia, mely szoros összefüggésben áll az egyes kategóriák megadott témáival.
 • A csapatok és egyéni versenyzők műveinek digitális formában történő leadási határideje adott korcsoporttól függően, kategóriánként változó:
 • Skywalkers: 2016. szemptember 1. – március 31.
 • Pioneers és Explorers: 2016. szemptember 1. – 2017. március 31.
 • Aleadási határidő napján éjfél után (23:59:59 CET) már nem fogadunk el pályaműveket, kivéve, ha bizonyítottan komoly technikai probléma adódott az online leadási platformon. Ha a leadás folyamata több, mint két órát venne igénybe a rendszer túlterheltsége miatt, a leadási határidő másnapján (2017. április 1-jén) a szervezőség újra megnyitja a rendszert és lehetővé teszi a leadást 08:00 és 18:00 (CET) óra között (2017. április 1.)
 • Ha a leadott mű elveszik vagy törlődik az Odysseus II verseny rendszerhibája miatt, az érintett csapatnak engedélyezzük, hogy határidőn kívül újra feltöltse munkáját. Ez azonban nem érvényes abban az esetben, ha a veszteséget maguk a versenyzők idézték elő (pl. a mű törlődött vagy meghibásodott).
 • Az Odysseus II versenyre kizárólag az Odysseus II verseny honlapján keresztül lehet regisztrálni és a műveket leadni. Mielőtt egy csapat/versenyző lead egy művet, regisztrálnia kell és a regisztrációt a szervezőségnek jóvá kell hagynia (lásd: Regisztráció).
 • Minden egyes pályaműnek saját témával kell rendelkeznie a kategóriánként megadott fő témák keretén belül. A versenyzők kiválaszthatják, mely témakör fényében vizsgálják az adott témát. Az eszköztár pár példája: elektrotechnika, fizika, kémia, művészet, dizájn, építészet, pszichológia, stb. Ezen eszközök mind felhasználhatók arra, hogy rávilágítsanak bizonyos fontos nézőpontokra a kiválasztott témán belül.
 • A feltöltött elektronikus fájlok, melyek az adott projekt dokumentációját tartalmazzák, lehetnek: illusztrációval ellátott esszék, PowerPoint prezentációk, plakátok, poszterek, videólinket, a projekttel kapcsolatos honlaplinkek vagy hanganyag (audio fájl).
 • A következő formátumok megengedettek:
  • dokumentumok; .doc .docx, .pdf, .txt  .ps  .ppt, .pptx, .pps,  .ppsx
  • Képek: *.png, *.jpg *.bmp, *.gif
  • Videók:  minden videó youtube vagy vimeo link formájában kerüljön feltöltésre a link megadásával
  • Hanganyag audio formátuma: *.mp3
  • Tömörített formátum: .tar .gz .zip .7z
 • Maga a „kép” kifejezés is tágabb értelemben értendő. Bármely eszköz és (rajz)technika segítségével készülhet (ceruzarajz, festmény, mozaik, stb.). Azon képeket, melyek nem elektronikusan és/vagy digitálisan készültek, kérjük szkennelje be és a kért formátumban töltse fel. A leadási sablon a hivatalos honlapon a versenyzők rendelkezésére áll, mely használata azonban nem kötelező.
 • A nem tömörítetten feltöltött fájl nagysága nem haladhatja meg a 20 MB nagyságot/feltöltött projekt. A versenyzők egybecsomagolhatnak és komprimálhatnak több fájt is, ezzel is megkönnyítve a munka leadásának folyamatát. A fájlokat *.gz vagy*.zip  formátummá is alakíthatják, amennyiben ezen fájl egyes elemeinek össznagysága nem haladja meg a 20MB-ot.
 • Egy adott projekt munka- és anyagköltsége nem haladhatja meg a 300 € költségkeretet.
 • A leadott munkáknak tartalmazniuk kell egy köszönetnyilvánító oldalt, melyen azon személyek és más szervek/intézmények/cégek neve szerepe, akik bármivel is (pl. anyagi támogatás) hozzájárultak a munka létrejöttéhez. A támogatók cégemblémábja megjeleníthető ezen az oldalon. Egyéb jellegű reklámozása vagy termékek bemutatása a leadott művekben nem megengedett.
 • A versenyző felelőssége munkáját a megfelelő formátumra konvertálni még a leadás előtt.
 • A versenyzők felelnek munkájuk tartalmáért. Amennyiben úgy döntenek, hogy személyes adatokat vonnak bele a munkájukba, saját felelősségükre teszik ezt.
 • A szervezők semmilyen szempontból nem felelősek a versenyzők munkáinak tartalmáért.

A versenyzők beleegyezésüket adják, hogy nem adnak le olyan munkát, amely a következőket tartalmazza: rágalmazás, ócsárlás, zaklatás, sértés, fenyegetés. A leadott mű semmiképp sem lehet bigott, gyűlöletet szító, faji szempontból sértő; vulgáris, obszcén, szexualitásra utaló; illegális (vagy illegális tevékenységet reklámozó).