Javascript lijkt uitgeschakeld te zijn. Gelieve Javascript in te schakelen opdat deze website naar behoren zou werken.

Explorers

De Odysseus II-wedstrijd voor de Explorer-categorie werd ontwikkeld om bachelorstudenten uit de EU en over de hele wereld een kans te geven hun creativiteit en academische uitmuntendheid uit de doeken te doen door een brede waaier aan wetenschappelijke en technologische ruimte-uitdagingen aan te gaan. Klik op de links aan de rechterkant voor belangrijke bijkomende informatie.

Ben je klaar om de uitdaging aan te gaan?...
Maak deel uit van de Explorers!
Reglement
 • De wedstrijd is bedoeld voor bachelorstudenten tussen zeventien (17) en tweeëntwintig (22) jaar oud. Het gaat dus om studenten geboren op of tussen 1 april 1994 en 31 maart 2000.
 • De Explorers moeten ingeschreven zijn als bachelorstudenten die een universiteitsopleiding volgen tijdens het academiejaar 2016 – 2017.
 • De Explorers doen individueel mee of in teams van twee personen. Ze kunnen kiezen om te worden bijgestaan door een mentor voor de wetenschappelijke en technische aspecten van hun project.
 • Alle deelnemers moeten een origineel project over de ruimte indienen gebaseerd op de thema’s en uitdagingen opgegeven voor de Explorer-categorie.
 • De deelnemers uit de Explorer-categorie kunnen hun inzending digitaal indienen tussen 1 september 2016 en 31 maart 2017.
 • Alle ingediende inzendingen moeten het werk zijn van de deelnemers zelf en moeten specifiek voor deze wedstrijd worden opgesteld.
 • De projecten van de Explorers zullen in drie fasen worden geëvalueerd:
  • Nationaal, door een jury afkomstig uit het land van de deelnemers, op basis van de online inzendingen. Dit zal plaatsvinden tussen 16 januari 2016 en 26 februari 2016. De nationale winnaars zullen op 28 februari 2016 worden aangekondigd. De inzendingen afkomstig uit landen die niet tot de EU behoren, zullen door de organisatoren worden toegewezen aan één van de jury’s in overeenstemming met de taal gekozen door de deelnemers.
  • Regionaal, door een selectie van juryleden van de vorige ronde, gekozen uit alle deelnemende landen uit de regio. De beoordeling zal plaatsvinden tijdens de halve finales die in elke regio worden georganiseerd. Tijdens deze halve finales nemen alle nationale winnaars van de regio het tegen elkaar op. De deelnemers die de halve finales halen, zullen hun inzending in levende lijve voorstellen aan de juryleden. De regionale halve finales zullen plaatsvinden tussen 20 april 2017 en 30 juni 2017. De exacte data per regio zullen op de Odysseus-website worden aangekondigd.
  • Internationaal, door een panel van vooraanstaande ruimteonderzoekers, opleiders en beroemdheden uit de wetenschappelijke wereld. De winnaars van de regionale finales zullen naar Brussel of Toulouse reizen om hun project aan de juryleden voor te stellen. De internationale finale zal plaatsvinden tussen juli 2017.
 • Tijdens de beoordeling op nationaal niveau zal het aantal winnaars dat naar de volgende ronde gaat, worden bepaald door de relatieve bevolking van de deelnemende landen alsook door het aantal inzendingen per themacategorie. De organisatoren van de Odysseus II-wedstrijd zullen alle winnaars op nationaal en regionaal niveau via de officiële website aankondigen.
 • Tijdens de selectie van de beste projecten op Europees niveau wordt geen rekening gehouden met het burgerschap of de woonplaats van de finalisten. Met andere woorden, er zijn geen op voorhand vastgelegde quota’s op basis van de bevolking of het deelnamepercentage aan de wedstrijd.
 • De juryleden die de ruimteprojecten beoordelen, zullen op basis van de volgende criteria punten toekennen (de exacte percentages toegekend aan elk attribuut zullen vóór het begin van de inschrijvingsperiode worden aangekondigd op de website):
  • Academische uitmuntendheid (nauwkeurigheid, moeilijkheidsgraad)
  • Relevantie ten opzichte van het vastgelegde thema
  • Bekwaamheid om problemen op te lossen
  • Originaliteit
  • Maatschappelijke relevantie
  • Presentatie
  • Technische verdienste en praktische bekwaamheden
  • Duurzaamheid en milieubewustzijn
 • Elke deelnemer ontvangt een samenvatting van de evaluatie van zijn project door de juryleden op het ogenblik van de beoordeling. Latere verzoeken tot evaluatie zullen niet worden beantwoord.
 • De jury zal in elke fase ook een reeks speciale vermeldingen maken van teams die niet hebben gewonnen, bijvoorbeeld:
  • Meest opvallende grafische voorstelling
  • Meest originele probleem
  • Meest professionele presentatie
  • Meest artistieke inzending
  • Beste gebruik van muziek in een wetenschappelijk project
  • Meest innoverende benadering ten opzichte van het vooropgestelde thema
  • Meest milieubewuste project
  • Meest innoverende oplossing voor het probleem
  • Beste gebruik van basiskennis over de ruimte
 • Elk Explorer-team of invididuele Explorer zal een diploma ontvangen als bewijs van zijn deelname aan de Odysseus II-wedstrijd.
 • Alle winnende projecten zullen in hun geheel worden tentoongesteld in de “Hall of fame” van de Odysseus II-website. Alle deelnemers die de halve finales hebben gehaald, ontvangen een medaille en een Odysseus II-souvenir.
 • De deelname aan de wedstrijd is vrijblijvend. De reiskosten (vliegtuig- en treintickets, overnachting, dagmenu’s en verzekering) in het kader van een deelname aan een regionale of een Europese finale zullen binnen aanvaardbare grenzen door de organisatoren van de Odysseus II-wedstrijd worden gedekt.
 • Zowel tijdens de regionale finales als tijdens de internationale finale zullen de finalisten deelnemen aan een reeks ruimtegebonden activiteiten, evenementen en reizen georganiseerd en betaald door de organisatoren van de Odysseus II-wedstrijd.
 • De Explorers kunnen technisch en wetenschappelijk advies vragen aan een mentor.
Kalender
 • Begin van de inschrijvingsperiode
  1 september 2016
 • Deadline inzendingen
  31 maart 2017
 • Regionale fase
  30 april 2017 – 30 juni 2017
 • Eindfase
  juli 2017
Instructies

01

Stap één

Schrijf je in voor de Odysseus ΙΙ-wedstrijd, vul het inschrijvingsformulier in en ga akkoord met het wedstrijdreglement!

02

Stap twee

Als tweede stap moet het team een onderwerp en het soort project kiezen.

Het overkoepelende thema van de uitdaging is de ruimtetoepassingen. De ingediende projecten kunnen zich concentreren op missies als Galileo, Copernicus, Rosetta en Gaia, die worden ondersteund door de EU, het ESA en de ruimte-industrie en die de weg vrijmaken voor de verlening van diensten die doorslaggevend zijn voor het hedendaagse leven of dankzij dewelke nieuwe kennis over het Heelal wordt opgedaan. Bachelorstudenten uit alle richtingen kunnen zich inschrijven voor de Explorer-categorie. Bijgevolg kunnen de antwoorden op de opgegeven onderwerpen en voorbeelden bijdragen omvatten van studenten die een ingenieurs-, technologie- of wetenschapsopleiding volgen, maar ook van studenten uit natuurwetenschaps- en menswetenschapsopleidingen.

In het kader hiervan kunnen de deelnemers een onderwerp uit onderstaande lijst kiezen:

Galileo: elke dag voordelen voortvloeiend uit ruimtetoepassingen

Galileo is het Europese neefje van het GPS-navigatiesysteem. Het is beter, sneller en heeft een mooiere naam. Galileo zorgt voor jobs alsook andere voordelen en zal een grotere Europese onafhankelijkheid mogelijk maken. Hoe zal het ons leven beïnvloeden? In welke mate veranderen ruimteprogramma’s ons leven en van welke voordelen kunnen we nu genieten?

 • Optimalisatie van het transport
 • Reageren op crisissituaties
 • Streken toegang helpen krijgen tot kennis en informatievoorziening
 • Verbetering van de doeltreffendheid op het vlak van landbouw en viskwekerij
 • Bescherming van het milieu en strijd tegen de klimaatverandering
 • Verbetering van de binnenlandse veiligheid
 • Verbetering van de volksgezondheid
 • Observatie van de Aarde
 • Betere en snellere communicatie

Copernicus: observatie van de Aarde

In de XVIe eeuw keekNicolai Copernicus naar de hemel. Vandaag kijkt het Copernicus-project van het ESA in de tegengestelde richting, aangezien het vanuit de hemel de Aarde bestudeert. Hoe kunnen we de Aarde onderzoeken? Hoe kunnen we gegevens gebruiken die we hebben verkregen via observatie van de Aarde?

 • Het milieu beschermen en de strijd aangaan tegen de klimaatverandering
 • Reageren op crisissituaties
 • De doeltreffendheid op vlak van landbouw en viskwekerij verbeteren
 • De binnenlandse veiligheid verbeteren
 • Lichtvervuiling gezien vanuit de ruimte en vanop de Aarde

Rosetta-missie: verkenning van de ruimte

De eerste stap op de maan was een grote sprong voor de mensheid. Een andere stap in de verkenning van de ruimte werd gedaan toen Philae op een komeet landde. Wat zal de volgende grote stap zijn in de verkenning van de ruimte? Wat kunnen we in ons Heelal vinden en hoe kunnen we het verder onderzoeken?

 • Raketsystemen – dit concept is één van de meest lonende en veelbelovende systemen voor de toekomst;
 • Europais op een komeet en op Titan geland. Welke zijn de wetenschappelijke voordelen?
 • Verkenning van de asteroïden – een concept om hun natuurlijke hulpmiddelen te gebruiken;
 • Verkenning van de aardse planeten – Wat kunnen we voor de Aarde leren?
 • Bemande ruimtevluchten – jouw persoonlijke mening over perspectieven voor toekomstige missies;
 • Een concept voor een permanente en onafhankelijke maanstad

Gaia-missie: de sterren observeren

Gaia zal vijf jaar lang ons Heelal observeren. Wat zal deze telescoop vinden en hoe kunnen we hem helpen?

 • Hoe kan de Gaia-missie ons beeld veranderen van ons melkwegstelsel nabij de Zon en van onze planeet Aarde?
 • Op zoek naar een tweede Aarde – De inspanningen van Europa op het vlak van onderzoek naar exoplaneten;
 • Geef argumenten ten voordele van de zoektocht naar buitenaardse beschavingen en suggereer waarom instellingen geïnteresseerd zouden moeten zijn om dergelijke onderzoeken te voeren (in de vorm van een verhandeling).
 • Grote ruimtetelescopen – Waarom is de ruimte een goede plaats om het Heelal te bestuderen?
 • Bestudeer voorwerpen van de waarschuwingslijst van Gaia.
 • Bespreek wat het leven is, op basis van een brede waaier aan mogelijke levensvormen.

In het algemeen: leg verbanden tussen gegevens verkregen op het veld en gegevens verkregen via een satelliet

 • Meteorologische gegevens op het veld
 • Landbouwgegevens (bodemvochtigheid, ontwikkeling van de vegetatie, sanitaire toestand van de plantengroei…)
 • Voorstel van kaarten over de ontwikkeling van muggen …
 • Voorstel van kaarten over de griep of andere ziekten … en het verband met de weersomstandigheden
 • Voorstel van gegevens op het veld over het waterniveau van rivieren, de bodem …
 • Observatie van de hemel: meteorieten, wolken, stormen …

Deze lijst is niet uitputtend, andere ideeën die binnen de gekozen thema’s passen, kunnen ook worden uitgewerkt op basis van de verbeelding van de studenten.

De deelnemers moeten het soort project kiezen waaraan ze willen werken. Dit kan een experiment, een video, een prototype, een presentatie of om het even welke andere formule zijn (Beperkingen raadplegen[1]).

Bestudeer het indieningssjabloon dat door de organisatoren is voorzien. Dit is niet verplicht maar wel aangeraden. Het sjabloon kan hier worden geraadpleegd.

[1] Elk project kan worden gedocumenteerd aan de hand van de volgende elektronische bestanden: verklarende verhandelingen, PowerPoint-presentaties, posters, links naar video’s, links naar websites gewijd aan het project en audiobestanden.

De volgende bestandsformaten zijn toegelaten:

 • Documenten; .doc .docx, .pdf, .txt .ps .ppt, .pptx, .pps, .ppsx
 • Beelden: *.png, *.jpg *.bmp, *.gif
 • Video’s: Alle video’s moeten op Youtube of Vimeo worden opgeladen en een link naar de video’s moet worden gegeven.
 • Audioformaten: *.mp3
 • Compressieformaten: .tar .gz .zip .7z

De totale grootte van niet-gecomprimeerde bestanden mag per inzending maximum 20 MB bedragen.

Voor elk project mag niet meer dan € 300 aan materiaal worden uitgegeven.

03

Stap drie

Het team moet opzoekingswerk doen gericht op het thema van hun project en het ontwerp van de oplossing of de vervaardiging van het eindproduct van hun project. De deelnemers worden in deze fase aangeraden om mentors te raadplegen over de haalbaarheid en de wetenschappelijke geldigheid van hun idee.

Het is de deelnemers aangeraden om hun project te ontwikkelen overeenkomstig de vereisten van de Odysseus II-wedstrijd. Zo zijn ze er zeker van dat ze geen geplagieerd werk gebruiken en dat ze alle nodige referenties voor hun project voorzien.

04

Stap vier

De laatste stap is de indiening van het project via de Odysseus II-website. De deelnemers kunnen hun project ontwikkelen en indienen in één van de vierentwintig (24) officiële talen van de EU.

Prijzen Ga de Ruimte-uitdaging aan en win fantastische prijzen!

Grand Prize

Trip to the Guiana Space Centre (airplane ticket, hotel accommodation, meals, insurance, participation in events, visits and tours to the Space Centre and other attractions)

“European Youth Space Ambassador” diploma.

Additional Prize

Internship to ESA or to a European aero-space industry*.  Internships could be from three to six months and the students will be granted with their travel expenses, health insurance and a monthly allowance covering their subsistence costs.

*     The selected contestants should fulfill the criteria of the hosting organization for interns and trainees in order to be granted the additional prize.

Finalists’ Prize

One high quality computerized telescope for the finalist students – winners of the regional semi-finals.

Trip to the location of the International Final (traveling expenses, hotel accommodation, meals, insurance, visits and participation to events).

National winners

Trip to the location of the regional semi-finals (traveling expenses, hotel accommodation, meals, insurance, visits and participation to events).

Winners’ medallion.

All contestants will receive a certificate of participation in the Odysseus II Contest.

A cash equivalent cannot be substituted for the prizes.

Beoordeling en evaluatiecriteria

De ingediende projecten worden eerst op nationaal niveau geëvalueerd. Dit gebeurt online tussen 1 februari en 31 maart 2016. Indien projecten worden geselecteerd voor het regionale niveau, dan worden de deelnemers uitgenodigd voor de halve finale waaraan alle andere nationale winnaars uit hun regio ook deelnemen. De regionale halve finales vinden plaats tussen 15 maart en 26 april 2016. De winnaars van deze regionale halve finales komen vervolgens samen voor de internationale finale in Brussel of Toulouse om hun project voor te stellen aan een internationale jury. Deze finale zal plaatsvinden tussen 4 en 7 juli 2016.

De projecten krijgen punten toegekend op basis van de volgende criteria:

 • Academische uitmuntendheid (wegingscoëfficiënt 20%)

Een wedstrijdinzending geeft blijk van academische uitmuntendheid wanneer het goed gedocumenteerde argumenten bevat die gebruik maken van wetenschappelijke methoden die geloofwaardig en aantoonbaar zijn alsook citaties. Daarnaast moet het ook op een kritische manier gebruik maken van wetenschappelijke bronnen en leermiddelen en aantonen dat de deelnemers de relevante contexten van het onderwerp kennen en de basisconcepten en kwesties die van belang zijn voor hun project grondig beheersen.

 • Relevantie ten opzichte van het vastgelegde thema (wegingscoëfficiënt 10%)

Dit criterium beoordeelt de mate waarin het voorgestelde project relevant is voor de gekozen themacategorie en de reikwijdte van het onderwerp. In het kader hiervan moeten relevante theorieën en relevante literatuur in verband met het vooropgestelde thema op een geschikte manier worden gebruikt.

 • Bekwaamheid om problemen op te lossen (wegingscoëfficiënt 15%)

Dit criterium evalueert de denkprocessen van de deelnemers teneinde het onderwerp van hun inzending te behandelen op het vlak van de beschrijving van het probleem, de bepaling van de gegevens en de informatie die moeten worden gevonden, het plannen en het vinden van de oplossing of het gebruiken van alternatieve oplossingen en de evaluatie van de gekozen oplossingen.

 • Originaliteit (wegingscoëfficiënt 20%)

Het belangrijkste criterium om de originaliteit van de inzending te beoordelen is het feit dat het project het resultaat is van het werk en de ideeën van het team en dat het uniek, nieuw of niet-conventioneel is. Ook al is de inzending gebaseerd op het werk van iemand anders, toch zal het als origineel worden beschouwd indien het team een nieuw idee uitdenkt, het probleem op een originele manier voorstelt, een nieuwe benadering of methode hanteert of als het op een innoverende manier wordt geïmplementeerd.

 • Maatschappelijke relevantie (wegingscoëfficiënt 10%)

Voor dit criterium evalueert men hoe en in welke mate de inzending oplossingen en ideeën aanbiedt die op lange termijn rechtstreekse of onrechtstreekse maatschappelijke voordelen heeft en/of de mate waarin het verband houdt met een hedendaagse uitdaging waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd (vb. klimaatverandering, krimpende energie-, water- en voedselvoorraden).

 • Presentatie (wegingscoëfficiënt 10%)

Dit criterium bestudeert de structuur en het formaat van het overkoepelende project en of de doeleinden, de methodologie en de resultaten duidelijk worden gepresenteerd. In het kader hiervan evalueert men ook de logische organisatie en het met elkaar in verband brengen van ideeën, de duidelijkheid en het gebruik van geschikt ondersteunend materiaal en geschikte ondersteunende technologieën (foto’s, tekeningen, slides, audio, video, enz.).

 • Technische verdienste en praktische bekwaamheden (wegingscoëfficiënt 10%)

Een inzending maakt blijk van technische verdienste wanneer het een duidelijk conceptueel kader of theorie afbakent dat de achterliggende literatuur verankert en het design en de belangrijkste variabelen van het project documenteert. De beoordelaars evalueren ook de praktische bekwaamheden, met inbegrip van observatie, nauwkeurigheid, communicatie, vermogen om resultaten op te nemen en in een tabel te vertalen, gebruik van technologische instrumenten of zuivere praktische bekwaamheden zoals bouwen, solderen, houtbewerken.

 • Duurzaamheid en milieubewustzijn (wegingscoëfficiënt 5%)

Tot slot beoordeelt dit criterium de manier waarop milieukwesties werden opgenomen in de inzending, bijvoorbeeld door de duurzaamheid van het project te bestuderen en te bespreken of milieuvriendelijke materialen of methoden voor de implementatie of de presentatie van het project te gebruiken.

Bovendien zal de jury in elke fase ook een reeks speciale vermeldingen maken van projecten die niet hebben gewonnen, waaronder: meest opvallende grafische voorstelling, meest originele probleem, meest professionele presentatie, meest artistieke inzending, beste gebruik van muziek in een wetenschappelijk project of meest milieubewuste project.

Elke deelnemer of elk team van twee deelnemers ontvangt een samenvatting van de evaluatie van zijn/hun project door de juryleden op het ogenblik van de beoordeling.

Tips
 • Begrijp de wedstrijd. Lees de samenvatting en de onderdelen van de wedstrijd aandachtig.
 • Doe er alles aan om aan de specifieke evaluatiecriteria te beantwoorden. Het Wetenschappelijke comité bestaat uit professionele wetenschappers, onderzoekers en opleiders. Zij evalueren elke inzending met het oog op de specifieke evaluatiecriteria voor deze wedstrijd. De inhoud, met inbegrip van de wetenschappelijke nauwkeurigheid, zal hen in het kader van hun beslissing leiden. Probeer nauwkeurig te zijn en schrijf niets waarvan je de juistheid niet hebt kunnen nagaan. Schrijf tot slot niets dat je niet begrijpt. Probeer consequent te zijn en breid jouw project niet te veel uit. Toegespitste projecten hebben grotere slaagkansen aangezien ze meer gedetailleerd en nauwkeuriger zijn. Probeer jouw project in die mate te organiseren dat het een rationele volgorde en structuur heeft. Tracht ook een aantrekkelijke lay-out te creëren.
 • Schenk extra aandacht aan de basiselementen. De fysieke verschijning van een inzending toont vaak aan dat de student(en) grote inspanningen heeft (hebben) geleverd. Keurige, goed bewerkte en leesbare inzendingen zonder spelfouten maken de inzending sterker. Indien de inzending een verhandeling is, dan is het aangeraden om deze te laten nalezen door iemand anders dan de schrijver(s) zelf.
 • Vraag de hulp van een Mentor. Raadpleeg de Odysseus II-website om een Mentor uit jouw land te kiezen.
 • Maak vooraf een planning op. Maak een ontwerp van jouw project op waarin de grote lijnen van het projectverloop worden beschreven. Beheer jouw tijd en zorg ervoor dat je in jouw werkschema tijd voorziet om jouw inzending te herzien en te verfijnen.
 • Gebruik het sjabloon dat door de organisatoren ter beschikking is gesteld om jouw project te staven en te documenteren.
 • Kies een onderwerp dat voor jou zinvol is. Zo kan je je gemakkelijker concentreren op jouw project en er gemakkelijker tijd aan besteden.
 • Werk een onderzoeksvraag uit dat jou zal helpen te bepalen waarop jouw inzending zal antwoorden. Vraag jezelf wat het verband is tussen de kern van jouw project en het resultaat waarin je geïnteresseerd bent. Zie dit als het doel van jouw inzending of een hypothese die als een vraag wordt gesteld.
 • Maak diagrammen en stroomschema’s om de informatie over de ruimte die je moet verzamelen, meer bepaald over jouw onderwerp, te organiseren. Dit zal jou ook helpen om deze inlichtingen om te zetten in iets zinvols.
 • Lees en bestudeer de demoprojecten die op de Odysseus II-website staan en raadpleeg de Veelgestelde vragen.
 • Stel jouw vragen aan de organisatoren door het relevante contactformulier in te vullen.
 • Organiseer de instrumenten, het materiaal en de benodigdheden voor de wedstrijd.
 • Vind nuttige websites over de ruimte en bronnen met relevant materiaal voor jouw project, maar gebruik uitsluitend eervolle en betrouwbare bronnen (vb. de websites van het ESA of de NASA en websites met een .edu-suffix).
 • Neem voldoende tijd om achtergrondinformatie over jouw onderwerp te verzamelen.
 • Wees er zeker van dat elk feit dat je in jouw argumentatie gebruikt verifieerbaar is door betrouwbare bronnen alvorens ze als geldig te zien.
 • Voer een grondig onderzoek uit. Probeer wetenschappelijke concepten te leren en tracht zo gedetailleerd mogelijk te zijn.
 • Wees niet ontmoedigd indien je problemen tegenkomt tijdens de ontwikkeling van jouw project.
 • Amuseer je! Geniet van jouw ruimteavontuur!
Veelgestelde vragen

Wat is Odysseus II?

Odysseus II is een Europees project gesubsidieerd door de Europese Commissie. Het voornaamste doel van het project is om een pan-Europese wedstrijd te organiseren voor leerlingen en studenten tussen zeven (7) en tweeëntwintig (22) jaar oud met als thema de verkenning van de Ruimte en de Ruimtewetenschap. Ook al is het een pan-Europese wedstrijd, toch kunnen leerlingen en studenten uit landen die niet tot de EU behoren, ook deelnemen.

Ik wil me inschrijven voor de wedstrijd – Hoe word ik lid van Odysseus II?

Je kan je INSCHRIJVEN door jouw e-mailadres en gekozen paswoord in te voeren. Vervolgens selecteer je de categorie (Explorers) en aanvaardje het reglement van de Odysseus II-wedstrijd. Daarna moet je jouw account controleren door op de link te klikken die je automatisch via e-mail ontvangt. Tot slot moet je INLOGGEN op jouw account en jouw gegevens invoeren in het registratieformulier (indien je in een team van twee personen werkt, moet je ook de gegevens van jouw mededeelnemer invoeren).

Hoe oud moet ik zijn om deel te nemen aan de Odysseus II-wedstrijd?

De deelnemers moeten tussen zeventien (17) en tweeëntwintig (22) jaar oud zijn (met andere woorden geboren zijn op of tussen 1 april 1994 en 31 maart 2000). De studenten moeten ingeschreven zijn in het kader van een bacheloruniversiteitsopleiding tijdens het academiejaar 2016 – 2017.

In welke taal moet ik mijn inzending indienen?

Je mag jouw inzending in de volgende talen indienen: Bulgaars, Tsjechisch, Kroatisch, Deens, Nederlands, Engels, Ests, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans en Zweeds. De deelnemers uit landen buiten de Europese Unie moeten hun project indienen in één van de hierboven vermelde officiële talen van de EU.

Indien de inzending de international finale van de wedstrijd haalt, moeten de deelnemers een volledige vertaling in het Engels voorzien indien het oorspronkelijk in een andere taal werd ingediend.

Heeft u informatie over de manier waarop een inzending moet worden opgesteld?

Je mag jouw eigen onderwerp kiezen zolang het past binnen de thema’s voorgesteld in het kader van de wedstrijd (zie hiervoor ook de Instructies op de Explorer-pagina). Je kan de vorm en het ontwerp van jouw inzending zelf kiezen (tekst, PowerPoint-presentatie, video, prototype, multimedia, experiment, enz.), maar het is aangeraden een Project Worksheet in de voorziene sjabloon op te nemen waarin het achterliggende denkproces van jouw project wordt beschreven. Je mag zoveel ondersteunende bestanden indienen als je nodig acht.

Hoe dien ik een inzending in?

Je moet jouw inzending samen met haar samenvatting indienen (in de opgelegde vorm) door te klikken op de “Dien jouw inzending in”-link en de instructies te volgen.

Kan ik meer dan één inzending indienen?

Nee, elke deelnemer kan slechts één inzending indienen in het kader van de Odysseus II-wedstrijd.

Wat moet ik doen indien ik mijn paswoord voor het Odysseus II Platform vergeet?

Er is een “Paswoord vergeten”-link op de Loginpagina. Klik op deze link om een nieuw paswoord te ontvangen op het e-mailadres dat je voor het Odysseus II-account hebt opgegeven.

Wanneer moet ik mijn inzending indienen?

Je moet de inzending tussen 1 september 2016 en 31 maart 2017 om 23:59:59 MET indienen. De organisatoren van de Odysseus II-wedstrijd raden jou aan om de inzending in te dienen zodra ze afgewerkt is en niet te wachten tot aan de uiterste indieningsdatum.

Kunt u mij helpen om een inzending op het Odysseus II Platform op te laden?

Ja; je dient de instructies te volgen via de “Dien uw inzending in”-link. Indien je vragen hebt of indien je hulp nodig hebt om een inzending op te laden, gelieve het relevante contactformulier in te vullen. De organisatoren zullen je helpen ervoor te zorgen dat jouw inzending correct wordt opgeladen.

Krijg ik feedback van de beoordelaars?

Alle deelnemers ontvangen tijdens de beoordelingsprocedure een samenvatting van de evaluatie van de juryleden.

Welke evaluatiecriteria worden er gebruikt?

Voor alle details over de evaluatiecriteria, gelieve het deel Beoordeling en Evaluatiecriteria van de Explorer-pagina te raadplegen.

Hoeveel deelnemers stoten door naar de regionale en de internationale finales?

Het aantal deelnemers dat naar het volgende beoordelingsniveau gaat, wordt bepaald door de relatieve bevolking van de deelnemende landen alsook door het aantal inzendingen uit elke regio en in elke themacategorie. De organisatoren van de Odysseus II-wedstrijd zullen het aantal deelnemers uit elk land dat naar de halve finales mag, via de officiële website aankondigen. De tien beste individuele deelnemers of deelnemersparen van de regionale halve finales zullen deelnemen aan de Internationale finale.

Kan ik de andere inzendingen die in het kader van de Odysseus II-wedstrijd werden ingediend, bekijken?

Ja, alle inzendingen kunnen worden bekeken op de Galerij-pagina van de Odysseus II-website eens de uiterste indieningsdatum van de inzendingen is verstreken.

Wanneer weet ik of ik geselecteerd ben voor de regionale finale?

De nationale wedstrijdwinnaars worden op 28 februari 2016 meegedeeld.

Hoe weet ik of ik regionale halve finale heb gewonnen?

De winnaar uit elke regionale halve finale zal aan het einde van het evenement worden aangekondigd, nadat de juryleden elkaar hebben geraadpleegd. De regionale winnaars zullen op 30 april 2016 ook op de website van de Odysseus II-wedstrijd worden vermeld.

Welke prijzen kunnen worden gewonnen?

Voor alle details over de prijzen, gelieve de Prijzen-pagina te raadplegen.