It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Instructies

01

Stap één

Schrijf je in voor de Odysseus ΙΙ-wedstrijd, vul het inschrijvingsformulier in en ga akkoord met het wedstrijdreglement!

02

Stap twee

Als tweede stap moet het team een onderwerp en het soort project kiezen.

Het overkoepelende thema van de uitdaging is de ruimtetoepassingen. De ingediende projecten kunnen zich concentreren op missies als Galileo, Copernicus, Rosetta en Gaia, die worden ondersteund door de EU, het ESA en de ruimte-industrie en die de weg vrijmaken voor de verlening van diensten die doorslaggevend zijn voor het hedendaagse leven of dankzij dewelke nieuwe kennis over het Heelal wordt opgedaan. Bachelorstudenten uit alle richtingen kunnen zich inschrijven voor de Explorer-categorie. Bijgevolg kunnen de antwoorden op de opgegeven onderwerpen en voorbeelden bijdragen omvatten van studenten die een ingenieurs-, technologie- of wetenschapsopleiding volgen, maar ook van studenten uit natuurwetenschaps- en menswetenschapsopleidingen.

In het kader hiervan kunnen de deelnemers een onderwerp uit onderstaande lijst kiezen:

Galileo: elke dag voordelen voortvloeiend uit ruimtetoepassingen

Galileo is het Europese neefje van het GPS-navigatiesysteem. Het is beter, sneller en heeft een mooiere naam. Galileo zorgt voor jobs alsook andere voordelen en zal een grotere Europese onafhankelijkheid mogelijk maken. Hoe zal het ons leven beïnvloeden? In welke mate veranderen ruimteprogramma’s ons leven en van welke voordelen kunnen we nu genieten?

 • Optimalisatie van het transport
 • Reageren op crisissituaties
 • Streken toegang helpen krijgen tot kennis en informatievoorziening
 • Verbetering van de doeltreffendheid op het vlak van landbouw en viskwekerij
 • Bescherming van het milieu en strijd tegen de klimaatverandering
 • Verbetering van de binnenlandse veiligheid
 • Verbetering van de volksgezondheid
 • Observatie van de Aarde
 • Betere en snellere communicatie

Copernicus: observatie van de Aarde

In de XVIe eeuw keekNicolai Copernicus naar de hemel. Vandaag kijkt het Copernicus-project van het ESA in de tegengestelde richting, aangezien het vanuit de hemel de Aarde bestudeert. Hoe kunnen we de Aarde onderzoeken? Hoe kunnen we gegevens gebruiken die we hebben verkregen via observatie van de Aarde?

 • Het milieu beschermen en de strijd aangaan tegen de klimaatverandering
 • Reageren op crisissituaties
 • De doeltreffendheid op vlak van landbouw en viskwekerij verbeteren
 • De binnenlandse veiligheid verbeteren
 • Lichtvervuiling gezien vanuit de ruimte en vanop de Aarde

Rosetta-missie: verkenning van de ruimte

De eerste stap op de maan was een grote sprong voor de mensheid. Een andere stap in de verkenning van de ruimte werd gedaan toen Philae op een komeet landde. Wat zal de volgende grote stap zijn in de verkenning van de ruimte? Wat kunnen we in ons Heelal vinden en hoe kunnen we het verder onderzoeken?

 • Raketsystemen – dit concept is één van de meest lonende en veelbelovende systemen voor de toekomst;
 • Europais op een komeet en op Titan geland. Welke zijn de wetenschappelijke voordelen?
 • Verkenning van de asteroïden – een concept om hun natuurlijke hulpmiddelen te gebruiken;
 • Verkenning van de aardse planeten – Wat kunnen we voor de Aarde leren?
 • Bemande ruimtevluchten – jouw persoonlijke mening over perspectieven voor toekomstige missies;
 • Een concept voor een permanente en onafhankelijke maanstad

Gaia-missie: de sterren observeren

Gaia zal vijf jaar lang ons Heelal observeren. Wat zal deze telescoop vinden en hoe kunnen we hem helpen?

 • Hoe kan de Gaia-missie ons beeld veranderen van ons melkwegstelsel nabij de Zon en van onze planeet Aarde?
 • Op zoek naar een tweede Aarde – De inspanningen van Europa op het vlak van onderzoek naar exoplaneten;
 • Geef argumenten ten voordele van de zoektocht naar buitenaardse beschavingen en suggereer waarom instellingen geïnteresseerd zouden moeten zijn om dergelijke onderzoeken te voeren (in de vorm van een verhandeling).
 • Grote ruimtetelescopen – Waarom is de ruimte een goede plaats om het Heelal te bestuderen?
 • Bestudeer voorwerpen van de waarschuwingslijst van Gaia.
 • Bespreek wat het leven is, op basis van een brede waaier aan mogelijke levensvormen.

In het algemeen: leg verbanden tussen gegevens verkregen op het veld en gegevens verkregen via een satelliet

 • Meteorologische gegevens op het veld
 • Landbouwgegevens (bodemvochtigheid, ontwikkeling van de vegetatie, sanitaire toestand van de plantengroei…)
 • Voorstel van kaarten over de ontwikkeling van muggen …
 • Voorstel van kaarten over de griep of andere ziekten … en het verband met de weersomstandigheden
 • Voorstel van gegevens op het veld over het waterniveau van rivieren, de bodem …
 • Observatie van de hemel: meteorieten, wolken, stormen …

Deze lijst is niet uitputtend, andere ideeën die binnen de gekozen thema’s passen, kunnen ook worden uitgewerkt op basis van de verbeelding van de studenten.

De deelnemers moeten het soort project kiezen waaraan ze willen werken. Dit kan een experiment, een video, een prototype, een presentatie of om het even welke andere formule zijn (Beperkingen raadplegen[1]).

Bestudeer het indieningssjabloon dat door de organisatoren is voorzien. Dit is niet verplicht maar wel aangeraden. Het sjabloon kan hier worden geraadpleegd.

[1] Elk project kan worden gedocumenteerd aan de hand van de volgende elektronische bestanden: verklarende verhandelingen, PowerPoint-presentaties, posters, links naar video’s, links naar websites gewijd aan het project en audiobestanden.

De volgende bestandsformaten zijn toegelaten:

 • Documenten; .doc .docx, .pdf, .txt .ps .ppt, .pptx, .pps, .ppsx
 • Beelden: *.png, *.jpg *.bmp, *.gif
 • Video’s: Alle video’s moeten op Youtube of Vimeo worden opgeladen en een link naar de video’s moet worden gegeven.
 • Audioformaten: *.mp3
 • Compressieformaten: .tar .gz .zip .7z

De totale grootte van niet-gecomprimeerde bestanden mag per inzending maximum 20 MB bedragen.

Voor elk project mag niet meer dan € 300 aan materiaal worden uitgegeven.

03

Stap drie

Het team moet opzoekingswerk doen gericht op het thema van hun project en het ontwerp van de oplossing of de vervaardiging van het eindproduct van hun project. De deelnemers worden in deze fase aangeraden om mentors te raadplegen over de haalbaarheid en de wetenschappelijke geldigheid van hun idee.

Het is de deelnemers aangeraden om hun project te ontwikkelen overeenkomstig de vereisten van de Odysseus II-wedstrijd. Zo zijn ze er zeker van dat ze geen geplagieerd werk gebruiken en dat ze alle nodige referenties voor hun project voorzien.

04

Stap vier

De laatste stap is de indiening van het project via de Odysseus II-website. De deelnemers kunnen hun project ontwikkelen en indienen in één van de vierentwintig (24) officiële talen van de EU.