Javascript lijkt uitgeschakeld te zijn. Gelieve Javascript in te schakelen opdat deze website naar behoren zou werken.

De ruimte... JE INSPIREREN!
De ruimte...
JE INSPIREREN!

Reglement

 • De wedstrijd is bedoeld voor bachelorstudenten tussen zeventien (17) en tweeëntwintig (22) jaar oud. Het gaat dus om studenten geboren op of tussen 1 april 1994 en 31 maart 2000.
 • De Explorers moeten ingeschreven zijn als bachelorstudenten die een universiteitsopleiding volgen tijdens het academiejaar 2016 – 2017.
 • De Explorers doen individueel mee of in teams van twee personen. Ze kunnen kiezen om te worden bijgestaan door een mentor voor de wetenschappelijke en technische aspecten van hun project.
 • Alle deelnemers moeten een origineel project over de ruimte indienen gebaseerd op de thema’s en uitdagingen opgegeven voor de Explorer-categorie.
 • De deelnemers uit de Explorer-categorie kunnen hun inzending digitaal indienen tussen 1 september 2016 en 31 maart 2017.
 • Alle ingediende inzendingen moeten het werk zijn van de deelnemers zelf en moeten specifiek voor deze wedstrijd worden opgesteld.
 • De projecten van de Explorers zullen in drie fasen worden geëvalueerd:
  • Nationaal, door een jury afkomstig uit het land van de deelnemers, op basis van de online inzendingen. Dit zal plaatsvinden tussen 16 januari 2016 en 26 februari 2016. De nationale winnaars zullen op 28 februari 2016 worden aangekondigd. De inzendingen afkomstig uit landen die niet tot de EU behoren, zullen door de organisatoren worden toegewezen aan één van de jury’s in overeenstemming met de taal gekozen door de deelnemers.
  • Regionaal, door een selectie van juryleden van de vorige ronde, gekozen uit alle deelnemende landen uit de regio. De beoordeling zal plaatsvinden tijdens de halve finales die in elke regio worden georganiseerd. Tijdens deze halve finales nemen alle nationale winnaars van de regio het tegen elkaar op. De deelnemers die de halve finales halen, zullen hun inzending in levende lijve voorstellen aan de juryleden. De regionale halve finales zullen plaatsvinden tussen 20 april 2017 en 30 juni 2017. De exacte data per regio zullen op de Odysseus-website worden aangekondigd.
  • Internationaal, door een panel van vooraanstaande ruimteonderzoekers, opleiders en beroemdheden uit de wetenschappelijke wereld. De winnaars van de regionale finales zullen naar Brussel of Toulouse reizen om hun project aan de juryleden voor te stellen. De internationale finale zal plaatsvinden tussen juli 2017.
 • Tijdens de beoordeling op nationaal niveau zal het aantal winnaars dat naar de volgende ronde gaat, worden bepaald door de relatieve bevolking van de deelnemende landen alsook door het aantal inzendingen per themacategorie. De organisatoren van de Odysseus II-wedstrijd zullen alle winnaars op nationaal en regionaal niveau via de officiële website aankondigen.
 • Tijdens de selectie van de beste projecten op Europees niveau wordt geen rekening gehouden met het burgerschap of de woonplaats van de finalisten. Met andere woorden, er zijn geen op voorhand vastgelegde quota’s op basis van de bevolking of het deelnamepercentage aan de wedstrijd.
 • De juryleden die de ruimteprojecten beoordelen, zullen op basis van de volgende criteria punten toekennen (de exacte percentages toegekend aan elk attribuut zullen vóór het begin van de inschrijvingsperiode worden aangekondigd op de website):
  • Academische uitmuntendheid (nauwkeurigheid, moeilijkheidsgraad)
  • Relevantie ten opzichte van het vastgelegde thema
  • Bekwaamheid om problemen op te lossen
  • Originaliteit
  • Maatschappelijke relevantie
  • Presentatie
  • Technische verdienste en praktische bekwaamheden
  • Duurzaamheid en milieubewustzijn
 • Elke deelnemer ontvangt een samenvatting van de evaluatie van zijn project door de juryleden op het ogenblik van de beoordeling. Latere verzoeken tot evaluatie zullen niet worden beantwoord.
 • De jury zal in elke fase ook een reeks speciale vermeldingen maken van teams die niet hebben gewonnen, bijvoorbeeld:
  • Meest opvallende grafische voorstelling
  • Meest originele probleem
  • Meest professionele presentatie
  • Meest artistieke inzending
  • Beste gebruik van muziek in een wetenschappelijk project
  • Meest innoverende benadering ten opzichte van het vooropgestelde thema
  • Meest milieubewuste project
  • Meest innoverende oplossing voor het probleem
  • Beste gebruik van basiskennis over de ruimte
 • Elk Explorer-team of invididuele Explorer zal een diploma ontvangen als bewijs van zijn deelname aan de Odysseus II-wedstrijd.
 • Alle winnende projecten zullen in hun geheel worden tentoongesteld in de “Hall of fame” van de Odysseus II-website. Alle deelnemers die de halve finales hebben gehaald, ontvangen een medaille en een Odysseus II-souvenir.
 • De deelname aan de wedstrijd is vrijblijvend. De reiskosten (vliegtuig- en treintickets, overnachting, dagmenu’s en verzekering) in het kader van een deelname aan een regionale of een Europese finale zullen binnen aanvaardbare grenzen door de organisatoren van de Odysseus II-wedstrijd worden gedekt.
 • Zowel tijdens de regionale finales als tijdens de internationale finale zullen de finalisten deelnemen aan een reeks ruimtegebonden activiteiten, evenementen en reizen georganiseerd en betaald door de organisatoren van de Odysseus II-wedstrijd.
 • De Explorers kunnen technisch en wetenschappelijk advies vragen aan een mentor.