It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Tips

 • Begrijp de wedstrijd. Lees de samenvatting en de onderdelen van de wedstrijd aandachtig.
 • Doe er alles aan om aan de specifieke evaluatiecriteria te beantwoorden. Het Wetenschappelijke comité bestaat uit professionele wetenschappers, onderzoekers en opleiders. Zij evalueren elke inzending met het oog op de specifieke evaluatiecriteria voor deze wedstrijd. De inhoud, met inbegrip van de wetenschappelijke nauwkeurigheid, zal hen in het kader van hun beslissing leiden. Probeer nauwkeurig te zijn en schrijf niets waarvan je de juistheid niet hebt kunnen nagaan. Schrijf tot slot niets dat je niet begrijpt. Probeer consequent te zijn en breid jouw project niet te veel uit. Toegespitste projecten hebben grotere slaagkansen aangezien ze meer gedetailleerd en nauwkeuriger zijn. Probeer jouw project in die mate te organiseren dat het een rationele volgorde en structuur heeft. Tracht ook een aantrekkelijke lay-out te creëren.
 • Schenk extra aandacht aan de basiselementen. De fysieke verschijning van een inzending toont vaak aan dat de student(en) grote inspanningen heeft (hebben) geleverd. Keurige, goed bewerkte en leesbare inzendingen zonder spelfouten maken de inzending sterker. Indien de inzending een verhandeling is, dan is het aangeraden om deze te laten nalezen door iemand anders dan de schrijver(s) zelf.
 • Vraag de hulp van een Mentor. Raadpleeg de Odysseus II-website om een Mentor uit jouw land te kiezen.
 • Maak vooraf een planning op. Maak een ontwerp van jouw project op waarin de grote lijnen van het projectverloop worden beschreven. Beheer jouw tijd en zorg ervoor dat je in jouw werkschema tijd voorziet om jouw inzending te herzien en te verfijnen.
 • Gebruik het sjabloon dat door de organisatoren ter beschikking is gesteld om jouw project te staven en te documenteren.
 • Kies een onderwerp dat voor jou zinvol is. Zo kan je je gemakkelijker concentreren op jouw project en er gemakkelijker tijd aan besteden.
 • Werk een onderzoeksvraag uit dat jou zal helpen te bepalen waarop jouw inzending zal antwoorden. Vraag jezelf wat het verband is tussen de kern van jouw project en het resultaat waarin je geïnteresseerd bent. Zie dit als het doel van jouw inzending of een hypothese die als een vraag wordt gesteld.
 • Maak diagrammen en stroomschema’s om de informatie over de ruimte die je moet verzamelen, meer bepaald over jouw onderwerp, te organiseren. Dit zal jou ook helpen om deze inlichtingen om te zetten in iets zinvols.
 • Lees en bestudeer de demoprojecten die op de Odysseus II-website staan en raadpleeg de Veelgestelde vragen.
 • Stel jouw vragen aan de organisatoren door het relevante contactformulier in te vullen.
 • Organiseer de instrumenten, het materiaal en de benodigdheden voor de wedstrijd.
 • Vind nuttige websites over de ruimte en bronnen met relevant materiaal voor jouw project, maar gebruik uitsluitend eervolle en betrouwbare bronnen (vb. de websites van het ESA of de NASA en websites met een .edu-suffix).
 • Neem voldoende tijd om achtergrondinformatie over jouw onderwerp te verzamelen.
 • Wees er zeker van dat elk feit dat je in jouw argumentatie gebruikt verifieerbaar is door betrouwbare bronnen alvorens ze als geldig te zien.
 • Voer een grondig onderzoek uit. Probeer wetenschappelijke concepten te leren en tracht zo gedetailleerd mogelijk te zijn.
 • Wees niet ontmoedigd indien je problemen tegenkomt tijdens de ontwikkeling van jouw project.
 • Amuseer je! Geniet van jouw ruimteavontuur!