It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Het Odysseus II-project

Het Youth for Space Challenge – ODYSSEUS II heeft als doel jongeren uit heel Europa te inspireren en hen te laten deelnemen aan de verkenning van de ruimte door middel van een reeks leerzame activiteiten die wetenschappelijke kennis combineren met ervaring op het terrein. Door een leerzame wedstrijd te organiseren in het kader waarvan plezier centraal staat, wenst het project de ontwikkeling van gekwalificeerde wetenschappers, ingenieurs en technici te bevorderen in domeinen die verband houden met de prioriteiten van het ruimtebeleid van de EU. De wedstrijd bestaat uit verschillende rondes en richt zich tot alle leerlingen en studenten in Europa, ongeacht hun woonplaats, hun culturele achtergrond en de taal die ze spreken.

De Odysseus II-wedstrijd streeft ernaar verder te bouwen op de resultaten van het Odysseus-project en leermogelijkheden op het vlak van ruimtewetenschap en technologie te bieden aan Europese jongeren. De wedstrijd omvat twee cycli (schooljaar/academiejaar 2015-2016 en schooljaar/academiejaar 2016-2017). Het Odysseus II-project heeft als doel de belangstelling van tienduizenden leerlingen en studenten uit Europa en daarbuiten te wekken.

Het Odysseus-project wordt gesubsidieerd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie (subsidieovereenkomst nr. 640218). Het ontvangt een subsidie van bijna twee (2) miljoen euro van de Europese Commissie in het kader van het programma HORIZON 2020 van de EU, dat op 1 januari 2015 van start is gegaan en dat tot 31 december 2017 loopt. Een sterk consortium bestaande uit veertien (14) partners en vier (4) ondersteunende organisaties afkomstig uit elf (11) Europese landen zal samenwerken om leermogelijkheden op het vlak van ruimtewetenschap en technologie te bieden aan Europese jongeren.