Javascript lijkt uitgeschakeld te zijn. Gelieve Javascript in te schakelen opdat deze website naar behoren zou werken.

Pioneers

Leerlingen van 14 tot 19 jaar oud kunnen hun inspiratie over de ruimte uiten en zich amuseren door een project over ruimtewetenschap en –technologie uit te werken. In het kader van de Odysseus II-wedstrijd krijgen de leerlingen van de Pioneer-categorie de kans om experimentele methoden te gebruiken en kennis te maken met een volledig nieuwe wereld inzake wetenschappelijke voortreffelijkheid. Klik op de links aan de rechterkant voor belangrijke bijkomende informatie.

Ben je klaar om de uitdaging aan te gaan?...
Maak deel uit van de Pioneers!
Reglement
 • De wedstrijd is bestemd voor leerlingen uit het secundair onderwijs tussen veertien (14) en negentien (19) jaar oud. Het gaat dus om leerlingen geboren op of tussen 1 april 1997 en 31 maart 2003.
 • De “Pioneers” werken in teams van twee (2) of drie (3) en worden begeleid door een leerkracht-leider. In eenzelfde team kunnen de leerlingen uit verschillende scholen binnen eenzelfde land afkomstig zijn of uit verschillende klassen/graden binnen eenzelfde school, zolang het leeftijdscriterium wordt gerespecteerd. Elk team kan ook een mentor hebben die het team op technisch of wetenschappelijk vlak bijstaat.
 • Elk team van Pioneers moet een leerkracht-leider hebben om het team te leiden en de inschrijving en inzending van het project te ondersteunen, raad te geven tijdens het project en tijdens de reis naar de halve finale en de finale.
 • Elk team kan slechts één project indienen en elke deelnemer kan slechts in één team actief zijn.
 • De teams moeten een unieke, identificerende naam hebben die de educatieve, wetenschappelijke of maatschappelijke doelen van de wedstrijd weergeeft.
 • Alle deelnemers of teams moeten een origineel ruimtewetenschapsproject indienen dat gebaseerd is op de thema’s en uitdagingen die voor hun leeftijdscategorie werden vastgelegd.
 • De deelnemers van de Pioneer-categorie kunnen hun inzending digitaal indienen tussen 1 september 2016 en 31 maart 2017.
 • Alle ingediende inzendingen moeten het werk zijn van de deelnemers zelf en moeten specifiek voor deze wedstrijd worden opgesteld.
 • De projecten van de Pioneers zullen in drie fasen worden geëvalueerd:
  • Nationaal, door een jury afkomstig uit het land van de deelnemers, op basis van de online inzendingen. Dit zal plaatsvinden tussen 16 januari 2016 en 26 februari 2016. De nationale winnaars zullen op 28 februari 2016 worden bekendgemaakt. De inzendingen afkomstig uit landen die niet tot de EU behoren, zullen door de organisatoren worden toegewezen aan één van de jury’s in overeenstemming met de taal gekozen door de deelnemers.
  • Regionaal, door een selectie van juryleden van de vorige ronde, gekozen uit alle deelnemende landen uit de regio. De beoordeling zal plaatsvinden tijdens de halve finales die in elke regio worden georganiseerd. Tijdens deze halve finales nemen alle nationale winnaars van de regio het tegen elkaar op. De teams die de halve finales halen, zullen hun inzending in levende lijve voorstellen aan de juryleden. De regionale halve finales zullen plaatsvinden tussen 30 april 2017 en 30 juni 2017. De exacte data per regio zullen op de Odysseus-website worden aangekondigd.
  • Internationaal, door een panel van vooraanstaande ruimteonderzoekers, opleiders en beroemdheden uit de wetenschappelijke wereld. De winnaars van de regionale finales zullen naar Brussel of Toulouse reizen om hun project aan de juryleden voor te stellen. De internationale finale zal plaatsvinden tussen juli 2017.
 • Tijdens de beoordeling op nationaal niveau zal het aantal winnaars dat naar de volgende ronde gaat, worden bepaald door de relatieve bevolking van de deelnemende landen alsook door het aantal inzendingen uit elke regio en in elke themacategorie. De organisatoren van de Odysseus II-wedstrijd zullen het aantal winnaars dat naar de halve finales mag, via de officiële website aankondigen. De tien beste teams op regionaal niveau zullen deelnemen aan de Internationale finale.
 • Tijdens de selectie van de beste projecten op Europees niveau wordt geen rekening gehouden met het burgerschap of de woonplaats van de finalisten. Met andere woorden, er zijn geen op voorhand vastgelegde quota’s op basis van de bevolking of het deelnamepercentage aan de wedstrijd.
 • De juryleden die de ruimteprojecten beoordelen, zullen op basis van de volgende criteria punten toekennen:
  • Academische uitmuntendheid (nauwkeurigheid, moeilijkheidsgraad)
  • Relevantie ten opzichte van het vastgelegde thema
  • Bekwaamheid om problemen op te lossen
  • Originaliteit
  • Maatschappelijke relevantie
  • Presentatie
  • Technische verdienste en praktische bekwaamheden
  • Duurzaamheid en milieubewustzijn
 • Elk team zal een samenvatting krijgen van de evaluatie van zijn project door de juryleden op het ogenblik van de beoordeling. Latere verzoeken tot evaluatie zullen niet worden beantwoord.
 • De jury zal in elke fase ook een reeks speciale vermeldingen maken van teams die niet hebben gewonnen, bijvoorbeeld:
  • Meest opvallende grafische voorstelling
  • Meest origineel probleem
  • Meest professionele presentatie
  • Meest artistieke inzending
  • Beste gebruik van muziek in een wetenschappelijk project
  • Meest innoverende benadering ten opzichte van het vooropgestelde thema
  • Meest milieubewuste project
  • Meest innoverende oplossing voor het probleem
  • Beste gebruik van basiskennis over de ruimte
 • Elk Pioneer-team zal een diploma ontvangen als bewijs van zijn deelname aan de Odysseus II-wedstrijd. Ook de leerkracht-leiders van elk team zullen een dergelijk diploma ontvangen.
 • Alle winnende projecten zullen in hun geheel worden tentoongesteld in de “Hall of fame” van de Odysseus II-website. De leden van elk winnend team ontvangen een medaille.
 • De deelname aan de wedstrijd is vrijblijvend. De reiskosten (vliegtuig- en treintickets, overnachting, dagmenu’s en verzekering) in het kader van een deelname aan een regionale of een Europese finale zullen binnen aanvaardbare grenzen door de organisatoren van de Odysseus II-wedstrijd worden gedekt. Betaalde reizen naar de regionale en internationale finale zijn bestemd voor één leerkracht-leider en maximum drie deelnemers.
 • Zowel tijdens de regionale finale als tijdens de internationale finale zullen de finalisten deelnemen aan een reeks ruimtegebonden activiteiten, evenementen en reizen georganiseerd en betaald door de organisatoren van de Odysseus II-wedstrijd.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de leerkracht-leider van elke groep om volledige en juiste inlichtingen over te maken van elk groepslid via het inschrijvingsformulier op de website van de Odysseus II-wedstrijd.
 • Elke deelnemer die jonger is dan achttien (18) jaar moet in het bezit zijn van een ondertekend formulier “Ouderlijke toestemming” om aan de wedstrijd deel te nemen.
 • Elke deelnemer jonger dan achttien (18) jaar is verplicht een formulier “Ouderlijke toestemming” voor te leggen in het kader van de reizen naar en de deelname aan de regionale en Europese finale.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de leerkracht-leider om voor elke deelnemer aan de wedstrijd een ondertekend formulier “Ouderlijke toestemming” over te maken aan de organisatoren.
 • Elke leerkracht-leider mag maximum 4 groepen begeleiden in het kader van de wedstrijd.
Kalender
 • Begin van de inschrijvingsperiode
  1 september 2016
 • Deadline inzendingen
  31 maart 2017
 • Regionale halve finales
  30 april 2017 – 30 juni 2017
 • Eindfase
  juli 2017
Instructies

01

Stap één

Schrijf je in voor de Odysseus ΙΙ-wedstrijd, vul het inschrijvingsformulier in en ga akkoord met het wedstrijdreglement!

02

Stap twee

Als tweede stap moet het team een onderwerp en het soort project kiezen.

Elke inzending moet betrekking hebben op één enkel onderwerp. De deelnemers kunnen echter wel het domein kiezen waarmee ze het onderwerp gaan behandelen: elektronica, fysica, chemie, kunst, ontwerp, architectuur, psychologie, enz. Al deze domeinen kunnen worden gebruikt om een aspect van het gekozen onderwerp toe te lichten.

De deelnemers kunnen kiezen uit onderstaande onderwerpen:

Het Zonnestelsel en de Ruimtewetenschap

 • Raketten – Waarom en hoe vliegen raketten?
 • Verkenning van de aardse planeten – Wat kunnen we voor de Aarde leren?
 • Bemande ruimtevluchten – Hoe voelt iemand zich op verschillende duizenden kilometers van de Aarde?
 • Permanente maansteden – Hoe overleven we op de Maan?
 • Grote telescopen in de ruimte – Waarom is de ruimte een goede plaats om de hemel te bestuderen?

Europa in de ruimte

 • Ruimtemissies – Zijn ze nuttig voor de mensheid?
 • Europa is op een komeet en op Titan geland, welke zijn de wetenschappelijke voordelen?
 • Een jaar op een komeet (beschrijf wat iemand die op een komeet woont, kan verwachten in de vorm van een Science Fiction-verhaal)
 • Op zoek naar een tweede Aarde – De inspanningen van Europa wat betreft het onderzoek naar exoplaneten
 • Samenwerking tussen Europa en andere landen – Welke zijn de voordelen van gezamenlijke missies?

De mens op Mars

 • Verkenning van Mars, waarom is de rode planeet zo boeiend?
 • Vergelijk het leven gedurende één jaar op Aarde en op Mars.
 • Hoe kan men een zelfstandig ruimtestation op Mars bouwen?
 • Toekomstige steden op Mars – architectuur
 • Eenzaamheid gedurende de één jaar durende vlucht naar Mars – Psychologische aspecten

Astrobiologie – De zoektocht naar leven in het heelal

 • Wat is het leven? Wat zorgt ervoor dat een planeet bewoonbaar is?
 • Schrijf een Science Fiction-verhaal voor een vlucht naar een exoplaneet in een ruimtevaartuig dat ongeveer aan 90% van de lichtsnelheid reist.
 • Wij hebben buitenaardse wezens ontdekt – Hoe kunnen we met hen praten, in welke taal?

Deze lijst is niet uitputtend, andere ideeën die binnen de gekozen thema’s passen, kunnen ook worden uitgewerkt op basis van de verbeelding van de studenten.

Het team kiest het soort project waaraan het wilt werken. Dit kan een experiment, een video, een prototype, een presentatie of om het even welke andere formule (Beperkingen raadplege[1])

Bestudeer de indieningssjabloon dat door de organisatoren is voorzien. Dit is niet verplicht maar wel aangeraden. De sjabloon kan hier worden geraadpleegd.

[1] Elk project kan worden gedocumenteerd aan de hand van de volgende elektronische bestanden: verklarende verhandelingen, PowerPoint-presentaties, posters, links naar video’s, links naar websites gewijd aan het project en audiobestanden.

De volgende bestandsformaten zijn toegelaten:

 • Documenten; .doc .docx, .pdf, .txt .ps .ppt, .pptx, .pps, .ppsx
 • Beelden: *.png, *.jpg *.bmp, *.gif
 • Video’s: Alle video’s moeten op Youtube of Vimeo worden opgeladen en een link naar de video’s moet worden gegeven.
 • Audioformaten: *.mp3
 • Compressieformaten: .tar .gz .zip .7z 

De totale grootte van niet-gecomprimeerde bestanden mag per inzending maximum 20 MB bedragen.

Voor elk project mag niet meer dan € 300 aan materiaal worden uitgegeven.

03

Stap drie

Het team moet opzoekingswerk verrichten over het gekozen onderwerp (opzoekingen in bibliotheken en online, waarnemingen en experimenten, interviews, enz.) en de oplossing of het eindproduct van hun project ontwerpen. Ze moeten hun

leerkracht-leider raadplegen en, indien van toepassing, hun mentor, over de haalbaarheid en de wetenschappelijke geldigheid van hun idee en het werk tussen de verschillende teamleden verdelen.

Vervolgens kan het team overgaan tot de ontwikkeling van het project. Het is ten zeerste aangeraden dat de deelnemers hun project ontwikkelen overeenkomstig de vereisten van de Odysseus II-wedstrijd. Zo zijn ze er zeker van dat ze geen geplagieerd werk gebruiken en dat ze alle nodige referenties voor hun project voorzien. De teams moeten ook bewijzen op welke manier hun project innoverend en relevant is voor het gekozen onderwerp. Tot slot moeten de teams de informatie en de gegevens gebruiken die ze hebben verzameld tijdens interviews, experimenten, waarnemingen en opzoekingswerk in de bibliotheek of online.

04

Stap vier

De laatste stap is de indiening van het project op de Odysseus II-website. De deelnemers kunnen hun project ontwikkelen en indienen in één van de vierentwintig (24) officiële talen van de EU.

Prijzen Ga de Ruimte-uitdaging aan en win fantastische prijzen!

Grand Prize

Trip to the Guiana Space Centre (airplane tickets, hotel accommodation, meals, insurance, participation in events, visits and guided tours to the Space Centre and other attractions for all team members and their teacher leader)

“European Youth Space Ambassador” diploma.

Finalists’ Prize

One high quality computerized telescope for each pupil member of the finalist teams – winners of the regional semi-finals.

Trip to the location of the International Final, (traveling expenses, hotel accommodation, meals, insurance, visits and participation to events for all team members and their teacher leader).

National winners

Trip to the location of the regional semi-finals (traveling expenses, hotel accommodation, meals, insurance, visits and participation to events for all team members and their teacher leader).

Winners’ medallion.

All contestants will receive a certificate of participation in the Odysseus II Contest.

A cash equivalent cannot be substituted for the prizes.

Beoordeling en evaluatiecriteria

De ingediende projecten worden eerst op nationaal niveau geëvalueerd. Dit gebeurt online tussen 16 januari en 28 februari 2016. Indien projecten worden geselecteerd voor het regionale niveau, dan worden de deelnemers uitgenodigd voor de halve finale waaraan alle andere nationale winnaars uit hun regio ook deelnemen. Tijdens deze halve finale stellen de nationale winnaars hun project voor aan een jury. De regionale halve finales vinden plaats tussen 15 maart en 26 april 2016. De winnaars van deze regionale halve finales komen vervolgens samen in Brussel of Toulouse voor de internationale finale teneinde hun project voor te stellen aan een internationale jury. Deze finale zal plaatsvinden tussen 4 en 7 juli 2016.

 • Academische uitmuntendheid (wegingscoëfficiënt 20%)

Een wedstrijdinzending geeft blijk van academische uitmuntendheid wanneer het goed gedocumenteerde argumenten bevat die gebruik maken van wetenschappelijke methoden die geloofwaardig en aantoonbaar zijn alsook citaties. Daarnaast moet het ook op een kritische manier gebruik maken van wetenschappelijke bronnen en leermiddelen en aantonen dat de deelnemers de relevante contexten van het onderwerp kennen en de basisconcepten en kwesties die van belang zijn voor hun project grondig beheersen.

 • Relevantie ten opzichte van het vastgelegde thema (wegingscoëfficiënt 10%)

Dit criterium beoordeelt de mate waarin het voorgestelde project relevant is voor de gekozen themacategorie en de reikwijdte van het onderwerp. In het kader hiervan moeten relevante theorieën en relevante literatuur in verband met het vooropgestelde thema op een geschikte manier worden gebruikt.

 • Bekwaamheid om problemen op te lossen (wegingscoëfficiënt 15%)

Dit criterium evalueert de denkprocessen van de deelnemers teneinde het onderwerp van hun inzending te behandelen op het vlak van de beschrijving van het probleem, de bepaling van de gegevens en de informatie die moeten worden gevonden, het plannen en het vinden van de oplossing of het gebruiken van alternatieve oplossingen en de evaluatie van de gekozen oplossingen.

 • Originaliteit (wegingscoëfficiënt 20%)

Het belangrijkste criterium om de originaliteit van de inzending te beoordelen is het feit dat het project het resultaat is van het werk en de ideeën van het team en dat het uniek, nieuw of niet-conventioneel is. Ook al is de inzending gebaseerd op het werk van iemand anders, toch zal het als origineel worden beschouwd indien het team een nieuw idee uitdenkt, het probleem op een originele manier voorstelt, een nieuwe benadering of methode hanteert of als het op een innoverende manier wordt geïmplementeerd.

 • Maatschappelijke relevantie (wegingscoëfficiënt 10%)

Voor dit criterium evalueert men hoe en in welke mate de inzending oplossingen en ideeën aanbiedt die op lange termijn rechtstreekse of onrechtstreekse maatschappelijke voordelen heeft en/of de mate waarin het verband houdt met een hedendaagse uitdaging waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd (vb. klimaatverandering, krimpende energie-, water- en voedselvoorraden).

 • Presentatie (wegingscoëfficiënt 10%)

Dit criterium bestudeert de structuur en het formaat van het overkoepelende project en of de doeleinden, de methodologie en de resultaten duidelijk worden gepresenteerd. In het kader hiervan evalueert men ook de logische organisatie en het met elkaar in verband brengen van ideeën, de duidelijkheid en het gebruik van geschikt ondersteunend materiaal en geschikte ondersteunende technologieën (foto’s, tekeningen, slides, audio, video, enz.).

 • Technische verdienste en praktische bekwaamheden (wegingscoëfficiënt 10%)

Een inzending maakt blijk van technische verdienste wanneer het een duidelijk conceptueel kader of theorie afbakent dat de achterliggende literatuur verankert en het design en de belangrijkste variabelen van het project documenteert. De beoordelaars evalueren ook de praktische bekwaamheden, met inbegrip van observatie, nauwkeurigheid, communicatie, vermogen om resultaten op te nemen en in een tabel te vertalen, gebruik van technologische instrumenten of zuivere praktische bekwaamheden zoals bouwen, solderen, houtbewerken.

 • Duurzaamheid en milieubewustzijn (wegingscoëfficiënt 5%)

Tot slot beoordeelt dit criterium de manier waarop milieukwesties werden opgenomen in de inzending, bijvoorbeeld door de duurzaamheid van het project te bestuderen en te bespreken of milieuvriendelijke materialen of methoden voor de implementatie of de presentatie van het project te gebruiken.

Bovendien zal de jury in elke fase ook een reeks speciale vermeldingen maken van projecten die niet hebben gewonnen, waaronder: meest opvallende grafische voorstelling, meest originele probleem, meest professionele presentatie, meest artistieke inzending, beste gebruik van muziek in een wetenschappelijk project of meest milieubewuste project.

Elk team ontvangt een samenvatting van de evaluatie van zijn project door de juryleden op het ogenblik van de beoordeling.

Tips
 • Begrijp de wedstrijd. Lees de samenvatting en de onderdelen van de wedstrijd aandachtig.
 • Doe er alles aan om aan de specifieke evaluatiecriteria te beantwoorden. Het Wetenschappelijke comité bestaat uit professionele wetenschappers, onderzoekers en opleiders. Zij evalueren elke inzending met het oog op de specifieke evaluatiecriteria voor deze wedstrijd.
 • De inhoud, met inbegrip van wetenschappelijke nauwkeurigheid en
 • uitmuntendheid, zal hen in het kader van hun beslissing leiden. Probeer precies te zijn en schrijf niets waarvan je de nauwkeurigheid niet hebt kunnen nagaan. Schrijf tot slot niets dat je niet begrijpt. Probeer consequent te zijn en breid jouw project niet te veel uit. Toegespitste projecten hebben grotere slaagkansen aangezien ze meer gedetailleerd en nauwkeurig zijn. Probeer jouw project in die mate te organiseren dat het een rationele volgorde en structuur heeft. Tracht ook een aantrekkelijke lay-out te creëren.
 • Schenk extra aandacht aan de basiselementen. De fysieke verschijning van een inzending toont vaak aan dat de leerlingen grote inspanningen hebben geleverd. Keurige, goed bewerkte en leesbare inzendingen zonder spelfouten maken de inzending sterker. Indien jouw inzending een verhandeling is, dan is het aangeraden om deze te laten nalezen door iemand anders dan de deelnemers aan het project.
 • Maak vooraf een planning op. Maak een ontwerp van jouw project op waarin de grote lijnen van het projectverloop worden beschreven. Beheer jouw tijd en zorg ervoor dat je in jouw werkschema tijd voorziet om jouw inzending te herzien en te verfijnen.
 • Vind een leerkracht-leider. Een ruimdenkende leerkracht-leider kan je aanzienlijk helpen om het ontwerp van jouw inzending te evalueren voordat je jouw project begint te ontwikkelen of jouw experimenten, verhandeling, video’s, prototypes, enz. herziet. Deze persoon zal ook diegene zijn tot wie je jou richt indien je vragen hebt of raad wenst. Jouw leerkracht-leider kan jouw wetenschapsleerkracht zijn of een leerkracht van een andere school of lokale universiteit die ervaring heeft met het door jou gekozen onderwerp of jouw onderzoeksmethode. Vergeet echter niet dat het feitelijke werk van het project, met inbegrip van het ontwerp van het project en de analyse van de gegevens, jouw eigen werk moet zijn. Indien je het Engels niet helemaal beheerst en je jouw inzending in het Engels wenst in te dienen of wenst te laten vertalen of indien je hulp nodig hebt om boeken en andere hulpmiddelen in het Engels te gebruiken, kan je ook aan een leerkracht Engels vragen om jouw team bij te staan. In functie van de aard van jouw project kan je naast wetenschapsleerkrachten ook technologie- en kunstleerkrachten betrekken bij jouw project indien je denkt dat zij jou kunnen helpen om een succesvol project te ontwikkelen.
 • Vorm een team. De Odysseus II-wedstrijd is bedoeld voor teams van 2 of 3 leerlingen. Vind andere deelnemers om een goed team te vormen en verdeel de verantwoordelijkheden onder alle leden van jouw team.
 • Vraag de hulp van een Mentor. Raadpleeg de Odysseus II-website om een Mentor uit jouw land te kiezen.
 • Organiseer een brainstormsessie over mogelijke interessante onderwerpen met de leden van jouw team, de leerkrachten of gezinsleden en duid enkele onderwerpen aan teneinde thema’s te identificeren waarin jouw team geïnteresseerd is.
 • Gebruik het sjabloon dat door de organisatoren ter beschikking is gesteld om jouw project te staven en te documenteren.
 • Kies een onderwerp dat voor jou zinvol is. Zo kan je je gemakkelijker concentreren op jouw project en er gemakkelijker tijd aan besteden.
 • Werk een onderzoeksvraag uit dat jou zal helpen te bepalen waarop jouw inzending zal antwoorden. Vraag jezelf wat het verband is tussen het middelpunt van jouw project en het resultaat waarin je geïnteresseerd bent. Zie dit als het doel van jouw inzending of een hypothese die als een vraag wordt gesteld.
 • Maak diagrammen en stroomschema’s om de informatie over de ruimte die je moet verzamelen, meer bepaald over jouw onderwerp, te organiseren. Dit zal jou ook helpen om deze inlichtingen om te zetten in iets zinvols.
 • Stel jouw vragen aan de organisatoren door het relevante contactformulier in te vullen.
 • Organiseer de instrumenten, het materiaal en de benodigdheden voor de wedstrijd.
 • Vind nuttige websites over de ruimte en bronnen met relevant materiaal voor jouw project, maar gebruik uitsluitend eervolle en betrouwbare bronnen (vb. de websites van het ESA of de NASA en websites met een .edu-suffix). Raadpleeg de HULPMIDDELEN-pagina van de Odysseus II-website.
 • Neem voldoende tijd om achtergrondinformatie over jouw onderwerp te verzamelen.
 • Wees er zeker van dat elk feit dat je in jouw argumentatie gebruikt verifieerbaar is door betrouwbare bronnen alvorens ze als geldig te zien.
 • Voer een grondig onderzoek uit. Probeer wetenschappelijke concepten te leren en tracht zo gedetailleerd mogelijk te zijn.
 • Wees niet ontmoedigd indien je problemen tegenkomt tijdens de ontwikkeling van jouw project.
 • Amuseer je! Geniet van jouw ruimteavontuur!
Veelgestelde vragen

Wat is Odysseus II?

Odysseus II is een Europees project gesubsidieerd door de Europese Commissie. Het voornaamste doel van het project is om een pan-Europese wedstrijd te organiseren voor leerlingen en studenten tussen zeven (7) en tweeëntwintig (22) jaar oud met als thema de verkenning van de Ruimte en de Ruimtewetenschap. Ook al is het een pan-Europese wedstrijd, toch kunnen leerlingen en studenten uit landen die niet tot de EU behoren, ook deelnemen.

Ik wil mezelf (een team) inschrijven voor de wedstrijd – Hoe word ik lid van Odysseus II?

Je kan je INSCHRIJVEN door jouw e-mailadres en gekozen paswoord in de betreffende sectie van de website van de Odysseus II-wedstrijd in te voeren. Vervolgens selecteer je de Pioneer-categorie en aanvaard je het reglement van de wedstrijd. Daarna moet je jouw account controleren door op de link te klikken die je automatisch via e-mail ontvangt. Tot slot moet je INLOGGEN op jouw account en de gegevens van jouw team invoeren in het registratieformulier. Elk team moet bestaan uit twee (2) of drie (3) leden en heeft een leerkracht als leider. Merk op: elk team moet een leerkacht-leider hebben die bij de inschrijving helpt (zie de pagina “Reglement”).

Hoe oud moet ik zijn om deel te nemen aan de Odysseus II-wedstrijd?

De deelnemers moeten tussen veertien (14) en negentien (19) jaar oud zijn (leerlingen uit het secundair onderwijs), zij moeten dus geboren zijn op of tussen 1 april 2003 en 31 maart 2010.

Zijn er bijkomende vereisten waaraan ik moet voldoen om mezelf in te schrijven voor de Odysseus II-wedstrijd?

Ja, jouw ouder of wettelijke voogd moet een ondertekend formulier “Ouderlijke toestemming” overmaken aan de leerkracht-leider waardoor hij/zij jou toelaat deel te nemen aan de Odysseus II-wedstrijd en waarin het wedstrijdreglement wordt goedgekeurd. Om in aanmerking te komen om deel te nemen aan de wedstrijd moet jouw team vóór 31 maart 2017 ingeschreven zijn.

Kunt u mij helpen om een team samen te stellen?

Je kunt de blog van de Odysseus II-wedstrijd gebruiken om in contact te komen met andere mogelijke deelnemers of om jouw nood aan teamleden of specifieke bekwaamheden kenbaar te maken.

Mogen de teamleden van verschillende scholen komen?

Ja, teamleden mogen van dezelfde of van verschillende scholen uit eenzelfde land afkomstig zijn.

Mogen we nog teamleden toevoegen eens ons team ingeschreven is?

Ja; de leerkracht-leider kan deelnemers toevoegen tot 31 maart 2017, maar een team mag maximum 3 leden tellen.

Kan ik in meer dan één team zitten?

Nee; elke leerling kan slechts in één team ingeschreven zijn.

In welke taal moeten wij onze inzending indienen?

Je mag jouw inzending in de volgende talen indienen: Bulgaars, Tsjechisch, Kroatisch, Deens, Nederlands, Engels, Ests, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans en Zweeds. Teams uit landen buiten de Europese Unie moeten hun project indienen in één van de hierboven vermelde officiële talen van de EU.

Indien de inzending de international finale van de wedstrijd haalt, moet het team een volledige vertaling in het Engels voorzien indien het oorspronkelijk in een andere taal werd ingediend.

Heeft u informatie over de manier waarop een inzending moet worden opgesteld?

Je mag jouw eigen onderwerp kiezen dat in verband staat met één van de thema’s van de wedstrijd. Je kunt de vorm en het ontwerp van jouw inzending zelf kiezen (tekst, PowerPoint-presentatie, video, prototype, multimedia, experiment, enz.), maar het is aangeraden een Project Worksheet in de voorziene sjabloon op te nemen waarin het achterliggende denkproces van jouw project wordt beschreven. Je mag zoveel ondersteunende bestanden indienen als je nodig acht. Raadpleeg de Odysseus-bibliotheek voor enkele voorbeelden van samenvattingen van inzendingen en links naar relevante bronnen over de verkenning van de ruimte.

Hoe dienen wij een inzending in?

Je moet jouw inzending samen met haar samenvatting indienen (in de opgelegde vorm) door te klikken op de “Dien jouw inzending in”-link en de instructies te volgen.

Kan mijn team meer dan één inzending indienen?

Nee, elk team kan slechts één inzending indienen in het kader van de Odysseus II-wedstrijd.

Wat moet ik doen indien ik mijn paswoord voor het Odysseus II Platformvergeet?

Er is een “Paswoord vergeten”-link op de Loginpagina. Klik op deze link om een nieuw paswoord te ontvangen op het e-mailadres dat je voor het Odysseus II-account hebt opgegeven.

Wanneer moeten we onze inzending indienen?

Jullie moet de inzending tussen 1 september 2016 en 31 maart 2017 om 23:59:59 MET indienen. De organisatoren van de Odysseus II-wedstrijd raden jullie aan om de inzending in te dienen zodra ze afgewerkt is en niet te wachten tot aan de uiterste inzendingsdatum.

Kunt u ons team helpen om een inzending op het Odysseus II Platform op te laden?

Ja; je dient de instructies te volgen via de “Dien uw inzending in-link. Indien je vragen hebt of indien je hulp nodig hebt om een inzending op te laden, gelieve het contactformulier in te vullen. De organisatoren zullen jullie helpen ervoor te zorgen dat jullie inzending correct wordt opgeladen.

Krijgen we feedback van de beoordelaars?

Alle teams ontvangen een samenvatting van de evaluatie van de juryleden over hun project nadat de beoordelingsprocedure afgerond is.

Welke evaluatiecriteria worden er gebruikt?

Voor alle details over de evaluatiecriteria, gelieve het deel Beoordeling en Evaluatiecriteria van de Pioneer-pagina te raadplegen.

Hoeveel teams stoten door naar de regionale en de internationale finales?

Het aantal teams dat naar het volgende beoordelingsniveau gaat, wordt bepaald door de relatieve bevolking van de deelnemende landen alsook door het aantal inzendingen uit elke regio en in elke themacategorie. Elk land van de EU zal door minstens één team worden vertegenwoordigd in de regionale finales. De organisatoren van de Odysseus II-wedstrijd zullen het aantal winnaars dat naar de halve finales mag, via de officiële website aankondigen. De tien beste teams op regionaal niveau zullen deelnemen aan de Internationale finale.

Kan ik de andere inzendingen die in het kader van de Odysseus II-wedstrijd werden ingediend, bekijken?

Ja, alle inzendingen kunnen worden bekeken op de Galerij-pagina van de Odysseus II-website eens de uiterste indieningsdatum van de inzendingen is verstreken.

Wanneer weet ik of mijn team geselecteerd is voor de regionale finale?

De nationale winnaars worden na 28 februari 2016 meegedeeld.

Hoe weten wij of ons team de regionale finale wint?

Het winnende team uit elke regionale halve finale zal aan het einde van het evenement worden aangekondigd, nadat de juryleden elkaar hebben geraadpleegd. De finalisten zullen op 30 april 2016ook op de website van de Odysseus II-wedstrijd worden gemeld.

Welke prijzen kunnen worden gewonnen?

Voor alle details over de prijzen, gelieve de Prijzen-pagina te raadplegen.