It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Instructies

01

Stap één

Schrijf je in voor de Odysseus ΙΙ-wedstrijd, vul het inschrijvingsformulier in en ga akkoord met het wedstrijdreglement!

02

Stap twee

Als tweede stap moet het team een onderwerp en het soort project kiezen.

Elke inzending moet betrekking hebben op één enkel onderwerp. De deelnemers kunnen echter wel het domein kiezen waarmee ze het onderwerp gaan behandelen: elektronica, fysica, chemie, kunst, ontwerp, architectuur, psychologie, enz. Al deze domeinen kunnen worden gebruikt om een aspect van het gekozen onderwerp toe te lichten.

De deelnemers kunnen kiezen uit onderstaande onderwerpen:

Het Zonnestelsel en de Ruimtewetenschap

 • Raketten – Waarom en hoe vliegen raketten?
 • Verkenning van de aardse planeten – Wat kunnen we voor de Aarde leren?
 • Bemande ruimtevluchten – Hoe voelt iemand zich op verschillende duizenden kilometers van de Aarde?
 • Permanente maansteden – Hoe overleven we op de Maan?
 • Grote telescopen in de ruimte – Waarom is de ruimte een goede plaats om de hemel te bestuderen?

Europa in de ruimte

 • Ruimtemissies – Zijn ze nuttig voor de mensheid?
 • Europa is op een komeet en op Titan geland, welke zijn de wetenschappelijke voordelen?
 • Een jaar op een komeet (beschrijf wat iemand die op een komeet woont, kan verwachten in de vorm van een Science Fiction-verhaal)
 • Op zoek naar een tweede Aarde – De inspanningen van Europa wat betreft het onderzoek naar exoplaneten
 • Samenwerking tussen Europa en andere landen – Welke zijn de voordelen van gezamenlijke missies?

De mens op Mars

 • Verkenning van Mars, waarom is de rode planeet zo boeiend?
 • Vergelijk het leven gedurende één jaar op Aarde en op Mars.
 • Hoe kan men een zelfstandig ruimtestation op Mars bouwen?
 • Toekomstige steden op Mars – architectuur
 • Eenzaamheid gedurende de één jaar durende vlucht naar Mars – Psychologische aspecten

Astrobiologie – De zoektocht naar leven in het heelal

 • Wat is het leven? Wat zorgt ervoor dat een planeet bewoonbaar is?
 • Schrijf een Science Fiction-verhaal voor een vlucht naar een exoplaneet in een ruimtevaartuig dat ongeveer aan 90% van de lichtsnelheid reist.
 • Wij hebben buitenaardse wezens ontdekt – Hoe kunnen we met hen praten, in welke taal?

Deze lijst is niet uitputtend, andere ideeën die binnen de gekozen thema’s passen, kunnen ook worden uitgewerkt op basis van de verbeelding van de studenten.

Het team kiest het soort project waaraan het wilt werken. Dit kan een experiment, een video, een prototype, een presentatie of om het even welke andere formule (Beperkingen raadplege[1])

Bestudeer de indieningssjabloon dat door de organisatoren is voorzien. Dit is niet verplicht maar wel aangeraden. De sjabloon kan hier worden geraadpleegd.

[1] Elk project kan worden gedocumenteerd aan de hand van de volgende elektronische bestanden: verklarende verhandelingen, PowerPoint-presentaties, posters, links naar video’s, links naar websites gewijd aan het project en audiobestanden.

De volgende bestandsformaten zijn toegelaten:

 • Documenten; .doc .docx, .pdf, .txt .ps .ppt, .pptx, .pps, .ppsx
 • Beelden: *.png, *.jpg *.bmp, *.gif
 • Video’s: Alle video’s moeten op Youtube of Vimeo worden opgeladen en een link naar de video’s moet worden gegeven.
 • Audioformaten: *.mp3
 • Compressieformaten: .tar .gz .zip .7z 

De totale grootte van niet-gecomprimeerde bestanden mag per inzending maximum 20 MB bedragen.

Voor elk project mag niet meer dan € 300 aan materiaal worden uitgegeven.

03

Stap drie

Het team moet opzoekingswerk verrichten over het gekozen onderwerp (opzoekingen in bibliotheken en online, waarnemingen en experimenten, interviews, enz.) en de oplossing of het eindproduct van hun project ontwerpen. Ze moeten hun

leerkracht-leider raadplegen en, indien van toepassing, hun mentor, over de haalbaarheid en de wetenschappelijke geldigheid van hun idee en het werk tussen de verschillende teamleden verdelen.

Vervolgens kan het team overgaan tot de ontwikkeling van het project. Het is ten zeerste aangeraden dat de deelnemers hun project ontwikkelen overeenkomstig de vereisten van de Odysseus II-wedstrijd. Zo zijn ze er zeker van dat ze geen geplagieerd werk gebruiken en dat ze alle nodige referenties voor hun project voorzien. De teams moeten ook bewijzen op welke manier hun project innoverend en relevant is voor het gekozen onderwerp. Tot slot moeten de teams de informatie en de gegevens gebruiken die ze hebben verzameld tijdens interviews, experimenten, waarnemingen en opzoekingswerk in de bibliotheek of online.

04

Stap vier

De laatste stap is de indiening van het project op de Odysseus II-website. De deelnemers kunnen hun project ontwikkelen en indienen in één van de vierentwintig (24) officiële talen van de EU.