Javascript lijkt uitgeschakeld te zijn. Gelieve Javascript in te schakelen opdat deze website naar behoren zou werken.

De ruimte... JE INSPIREREN!
De ruimte...
JE INSPIREREN!

Reglement

 • De wedstrijd is bestemd voor leerlingen uit het secundair onderwijs tussen veertien (14) en negentien (19) jaar oud. Het gaat dus om leerlingen geboren op of tussen 1 april 1997 en 31 maart 2003.
 • De “Pioneers” werken in teams van twee (2) of drie (3) en worden begeleid door een leerkracht-leider. In eenzelfde team kunnen de leerlingen uit verschillende scholen binnen eenzelfde land afkomstig zijn of uit verschillende klassen/graden binnen eenzelfde school, zolang het leeftijdscriterium wordt gerespecteerd. Elk team kan ook een mentor hebben die het team op technisch of wetenschappelijk vlak bijstaat.
 • Elk team van Pioneers moet een leerkracht-leider hebben om het team te leiden en de inschrijving en inzending van het project te ondersteunen, raad te geven tijdens het project en tijdens de reis naar de halve finale en de finale.
 • Elk team kan slechts één project indienen en elke deelnemer kan slechts in één team actief zijn.
 • De teams moeten een unieke, identificerende naam hebben die de educatieve, wetenschappelijke of maatschappelijke doelen van de wedstrijd weergeeft.
 • Alle deelnemers of teams moeten een origineel ruimtewetenschapsproject indienen dat gebaseerd is op de thema’s en uitdagingen die voor hun leeftijdscategorie werden vastgelegd.
 • De deelnemers van de Pioneer-categorie kunnen hun inzending digitaal indienen tussen 1 september 2016 en 31 maart 2017.
 • Alle ingediende inzendingen moeten het werk zijn van de deelnemers zelf en moeten specifiek voor deze wedstrijd worden opgesteld.
 • De projecten van de Pioneers zullen in drie fasen worden geëvalueerd:
  • Nationaal, door een jury afkomstig uit het land van de deelnemers, op basis van de online inzendingen. Dit zal plaatsvinden tussen 16 januari 2016 en 26 februari 2016. De nationale winnaars zullen op 28 februari 2016 worden bekendgemaakt. De inzendingen afkomstig uit landen die niet tot de EU behoren, zullen door de organisatoren worden toegewezen aan één van de jury’s in overeenstemming met de taal gekozen door de deelnemers.
  • Regionaal, door een selectie van juryleden van de vorige ronde, gekozen uit alle deelnemende landen uit de regio. De beoordeling zal plaatsvinden tijdens de halve finales die in elke regio worden georganiseerd. Tijdens deze halve finales nemen alle nationale winnaars van de regio het tegen elkaar op. De teams die de halve finales halen, zullen hun inzending in levende lijve voorstellen aan de juryleden. De regionale halve finales zullen plaatsvinden tussen 30 april 2017 en 30 juni 2017. De exacte data per regio zullen op de Odysseus-website worden aangekondigd.
  • Internationaal, door een panel van vooraanstaande ruimteonderzoekers, opleiders en beroemdheden uit de wetenschappelijke wereld. De winnaars van de regionale finales zullen naar Brussel of Toulouse reizen om hun project aan de juryleden voor te stellen. De internationale finale zal plaatsvinden tussen juli 2017.
 • Tijdens de beoordeling op nationaal niveau zal het aantal winnaars dat naar de volgende ronde gaat, worden bepaald door de relatieve bevolking van de deelnemende landen alsook door het aantal inzendingen uit elke regio en in elke themacategorie. De organisatoren van de Odysseus II-wedstrijd zullen het aantal winnaars dat naar de halve finales mag, via de officiële website aankondigen. De tien beste teams op regionaal niveau zullen deelnemen aan de Internationale finale.
 • Tijdens de selectie van de beste projecten op Europees niveau wordt geen rekening gehouden met het burgerschap of de woonplaats van de finalisten. Met andere woorden, er zijn geen op voorhand vastgelegde quota’s op basis van de bevolking of het deelnamepercentage aan de wedstrijd.
 • De juryleden die de ruimteprojecten beoordelen, zullen op basis van de volgende criteria punten toekennen:
  • Academische uitmuntendheid (nauwkeurigheid, moeilijkheidsgraad)
  • Relevantie ten opzichte van het vastgelegde thema
  • Bekwaamheid om problemen op te lossen
  • Originaliteit
  • Maatschappelijke relevantie
  • Presentatie
  • Technische verdienste en praktische bekwaamheden
  • Duurzaamheid en milieubewustzijn
 • Elk team zal een samenvatting krijgen van de evaluatie van zijn project door de juryleden op het ogenblik van de beoordeling. Latere verzoeken tot evaluatie zullen niet worden beantwoord.
 • De jury zal in elke fase ook een reeks speciale vermeldingen maken van teams die niet hebben gewonnen, bijvoorbeeld:
  • Meest opvallende grafische voorstelling
  • Meest origineel probleem
  • Meest professionele presentatie
  • Meest artistieke inzending
  • Beste gebruik van muziek in een wetenschappelijk project
  • Meest innoverende benadering ten opzichte van het vooropgestelde thema
  • Meest milieubewuste project
  • Meest innoverende oplossing voor het probleem
  • Beste gebruik van basiskennis over de ruimte
 • Elk Pioneer-team zal een diploma ontvangen als bewijs van zijn deelname aan de Odysseus II-wedstrijd. Ook de leerkracht-leiders van elk team zullen een dergelijk diploma ontvangen.
 • Alle winnende projecten zullen in hun geheel worden tentoongesteld in de “Hall of fame” van de Odysseus II-website. De leden van elk winnend team ontvangen een medaille.
 • De deelname aan de wedstrijd is vrijblijvend. De reiskosten (vliegtuig- en treintickets, overnachting, dagmenu’s en verzekering) in het kader van een deelname aan een regionale of een Europese finale zullen binnen aanvaardbare grenzen door de organisatoren van de Odysseus II-wedstrijd worden gedekt. Betaalde reizen naar de regionale en internationale finale zijn bestemd voor één leerkracht-leider en maximum drie deelnemers.
 • Zowel tijdens de regionale finale als tijdens de internationale finale zullen de finalisten deelnemen aan een reeks ruimtegebonden activiteiten, evenementen en reizen georganiseerd en betaald door de organisatoren van de Odysseus II-wedstrijd.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de leerkracht-leider van elke groep om volledige en juiste inlichtingen over te maken van elk groepslid via het inschrijvingsformulier op de website van de Odysseus II-wedstrijd.
 • Elke deelnemer die jonger is dan achttien (18) jaar moet in het bezit zijn van een ondertekend formulier “Ouderlijke toestemming” om aan de wedstrijd deel te nemen.
 • Elke deelnemer jonger dan achttien (18) jaar is verplicht een formulier “Ouderlijke toestemming” voor te leggen in het kader van de reizen naar en de deelname aan de regionale en Europese finale.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de leerkracht-leider om voor elke deelnemer aan de wedstrijd een ondertekend formulier “Ouderlijke toestemming” over te maken aan de organisatoren.
 • Elke leerkracht-leider mag maximum 4 groepen begeleiden in het kader van de wedstrijd.