It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Tips

 • Begrijp de wedstrijd. Lees de samenvatting en de onderdelen van de wedstrijd aandachtig.
 • Doe er alles aan om aan de specifieke evaluatiecriteria te beantwoorden. Het Wetenschappelijke comité bestaat uit professionele wetenschappers, onderzoekers en opleiders. Zij evalueren elke inzending met het oog op de specifieke evaluatiecriteria voor deze wedstrijd.
 • De inhoud, met inbegrip van wetenschappelijke nauwkeurigheid en
 • uitmuntendheid, zal hen in het kader van hun beslissing leiden. Probeer precies te zijn en schrijf niets waarvan je de nauwkeurigheid niet hebt kunnen nagaan. Schrijf tot slot niets dat je niet begrijpt. Probeer consequent te zijn en breid jouw project niet te veel uit. Toegespitste projecten hebben grotere slaagkansen aangezien ze meer gedetailleerd en nauwkeurig zijn. Probeer jouw project in die mate te organiseren dat het een rationele volgorde en structuur heeft. Tracht ook een aantrekkelijke lay-out te creëren.
 • Schenk extra aandacht aan de basiselementen. De fysieke verschijning van een inzending toont vaak aan dat de leerlingen grote inspanningen hebben geleverd. Keurige, goed bewerkte en leesbare inzendingen zonder spelfouten maken de inzending sterker. Indien jouw inzending een verhandeling is, dan is het aangeraden om deze te laten nalezen door iemand anders dan de deelnemers aan het project.
 • Maak vooraf een planning op. Maak een ontwerp van jouw project op waarin de grote lijnen van het projectverloop worden beschreven. Beheer jouw tijd en zorg ervoor dat je in jouw werkschema tijd voorziet om jouw inzending te herzien en te verfijnen.
 • Vind een leerkracht-leider. Een ruimdenkende leerkracht-leider kan je aanzienlijk helpen om het ontwerp van jouw inzending te evalueren voordat je jouw project begint te ontwikkelen of jouw experimenten, verhandeling, video’s, prototypes, enz. herziet. Deze persoon zal ook diegene zijn tot wie je jou richt indien je vragen hebt of raad wenst. Jouw leerkracht-leider kan jouw wetenschapsleerkracht zijn of een leerkracht van een andere school of lokale universiteit die ervaring heeft met het door jou gekozen onderwerp of jouw onderzoeksmethode. Vergeet echter niet dat het feitelijke werk van het project, met inbegrip van het ontwerp van het project en de analyse van de gegevens, jouw eigen werk moet zijn. Indien je het Engels niet helemaal beheerst en je jouw inzending in het Engels wenst in te dienen of wenst te laten vertalen of indien je hulp nodig hebt om boeken en andere hulpmiddelen in het Engels te gebruiken, kan je ook aan een leerkracht Engels vragen om jouw team bij te staan. In functie van de aard van jouw project kan je naast wetenschapsleerkrachten ook technologie- en kunstleerkrachten betrekken bij jouw project indien je denkt dat zij jou kunnen helpen om een succesvol project te ontwikkelen.
 • Vorm een team. De Odysseus II-wedstrijd is bedoeld voor teams van 2 of 3 leerlingen. Vind andere deelnemers om een goed team te vormen en verdeel de verantwoordelijkheden onder alle leden van jouw team.
 • Vraag de hulp van een Mentor. Raadpleeg de Odysseus II-website om een Mentor uit jouw land te kiezen.
 • Organiseer een brainstormsessie over mogelijke interessante onderwerpen met de leden van jouw team, de leerkrachten of gezinsleden en duid enkele onderwerpen aan teneinde thema’s te identificeren waarin jouw team geïnteresseerd is.
 • Gebruik het sjabloon dat door de organisatoren ter beschikking is gesteld om jouw project te staven en te documenteren.
 • Kies een onderwerp dat voor jou zinvol is. Zo kan je je gemakkelijker concentreren op jouw project en er gemakkelijker tijd aan besteden.
 • Werk een onderzoeksvraag uit dat jou zal helpen te bepalen waarop jouw inzending zal antwoorden. Vraag jezelf wat het verband is tussen het middelpunt van jouw project en het resultaat waarin je geïnteresseerd bent. Zie dit als het doel van jouw inzending of een hypothese die als een vraag wordt gesteld.
 • Maak diagrammen en stroomschema’s om de informatie over de ruimte die je moet verzamelen, meer bepaald over jouw onderwerp, te organiseren. Dit zal jou ook helpen om deze inlichtingen om te zetten in iets zinvols.
 • Stel jouw vragen aan de organisatoren door het relevante contactformulier in te vullen.
 • Organiseer de instrumenten, het materiaal en de benodigdheden voor de wedstrijd.
 • Vind nuttige websites over de ruimte en bronnen met relevant materiaal voor jouw project, maar gebruik uitsluitend eervolle en betrouwbare bronnen (vb. de websites van het ESA of de NASA en websites met een .edu-suffix). Raadpleeg de HULPMIDDELEN-pagina van de Odysseus II-website.
 • Neem voldoende tijd om achtergrondinformatie over jouw onderwerp te verzamelen.
 • Wees er zeker van dat elk feit dat je in jouw argumentatie gebruikt verifieerbaar is door betrouwbare bronnen alvorens ze als geldig te zien.
 • Voer een grondig onderzoek uit. Probeer wetenschappelijke concepten te leren en tracht zo gedetailleerd mogelijk te zijn.
 • Wees niet ontmoedigd indien je problemen tegenkomt tijdens de ontwikkeling van jouw project.
 • Amuseer je! Geniet van jouw ruimteavontuur!