It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Privacybeleid

Door ons uw naam en e-mailadres te geven in het kader van de inschrijving voor de gemeenschap van de Odysseus II-wedstrijd stemt u ermee in dat deze gegevens worden verwerkt overeenkomstig de voorwaarden van onderstaand beleid en in overeenstemming met de wetgeving van toepassing in België.

Uw gegevens zullen worden gebruikt om informatie te verschaffen die uitsluitend betrekking heeft op de Odysseus II-wedstrijd en om u indien nodig te contacteren om informatie te verkrijgen die exclusief betrekking heeft op de Odysseus II-wedstrijd. Wij zullen de contactgegevens die wij verzamelen, ook gebruiken en analyseren om de diensten en de informatie die via de website van de Odysseus II-wedstrijd worden voorgesteld, aan te bieden, te ondersteunen, te verbeteren en te ontwikkelen. De bezoekers die inlichtingen meedelen, doen dit op vrijwillige basis. Indien u persoonlijke gegevens meedeelt, houdt dit in dat u ermee instemt dat het Odysseus II Consortium deze inlichtingen gebruikt voor het vooropgestelde doel en betekent dit voor ons dat u kennis heeft genomen van de bepalingen van het privacybeleid van de Odysseus II-wedstrijd.

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt onder toezicht van de beheerder van het Odysseus-platform (Signosis Sprl. Louizalaan 367, 1050, Brussel, België). De gemeenschap van de Odysseus II-wedstrijd en de websitebeheerder hebben toegang tot uw e-mailadres voor en in de mate vereist door de doeleinden uiteengelegd in onderstaande verklaring.

De websitebeheerder past geschikte veiligheidsmaatregelen toe om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen de toegang door onbevoegden en tegen onrechtmatig gebruik, onvoorzien verlies, vernietiging en beschadiging. U heeft het recht te eisen dat uw persoonlijke gegevens uit onze gegevensbank worden verwijderd door middel van een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek dat aan de beheerder moet worden gestuurd op het bovenvermelde postadres. Uw e-mailadres wordt in elk geval automatisch verwijderd wanneer u zich uitschrijft door middel van de voorziene web-interface.

De website van de Odysseus II-wedstrijd gebruikt geen “permanente cookies” of om het even welke andere permanente traceertechnologie dan ook die toelaten in het kader van veelvuldige bezoeken een specifieke bezoeker of inlichtingen over een bezoeker te identificeren. Wij gebruiken echter wel “sessiecookies” die de bezoeker identificeren voor de duur van zijn browsesessie. Sessiecookies worden van onze webservers verwijderd wanneer uw sessie wordt beëindigd.

De website van de Odysseus II-wedstrijd verzamelt wel bepaalde niet-persoonlijke inlichtingen die ons toelaten onze websitebezoekers beter te bedienen. De verzamelde gegevens omvatten bijvoorbeeld: het IP-adres (Internet Protocol) dat u gebruikt om toegang te hebben tot onze website, het IP-adres van de website van waaruit u naar onze website ging, de naam van uw domein, het soort browser en besturingssysteem dat u gebruikt, de datum en het uur waarop u onze website heeft bezocht en de bezochte pagina’s. Deze gegevens laten niet toe u persoonlijk te identificeren.

Wij zullen noch uw naam bekendmaken, noch het feit dat u ons materiaal of andere inlichtingen heeft meegedeeld tenzij:

  • wij uw toestemming hebben om uw naam te gebruiken; of
  • wij u op voorhand hebben meegedeeld dat het materiaal of andere inlichtingen die u op een welbepaald deel van deze website heeft bekendgemaakt, zal/zullen worden gepubliceerd of op een andere wijze worden gebruikt met vermelding van uw naam; of
  • wij hiertoe door de wetgeving worden verplicht.

Indien u vragen heeft over het Privacybeleid en/of de gebruiken van deze website of indien u van mening bent dat deze website zijn opgegeven informatiebeleid niet naleeft, gelieve ons te contacteren op het e-mailadres: info@odysseus-contest.eu