It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Reglement

Online indiening
 • Alle deelnemers of teams moeten een origineel ruimtewetenschapsbeeld of project indienen gebaseerd op de thema’s en uitdagingen die voor hun leeftijdscategorie werden bepaald.
 • De teams en individuele deelnemers kunnen hun inzending digitaal indienen in de periode vastgelegd voor hun leeftijdscategorie.
  • Skywalkers: van 1 september 2016 tot 31 maart 2017
  • Pioneers en Explorers: van 1 september 2016 tot 31 maart 2017.
 • Er worden geen inzendingen meer aanvaard na middernacht (23:59:59 MET) op de uiterste indieningsdatum, tenzij het online indieningsplatform een ernstig technisch probleem heeft gekend. Indien het online indieningsinstrument op de uiterste indieningsdatum onbeschikbaar is gedurende meer dan twee uur (31 maart 2017), dan zullen de organisatoren het instrument beschikbaar maken voor inzendingen tussen 8.00 u. en 18.00 u. (MET) de dag volgend op de uiterste indieningsdatum (m.a.w. 1 april 2017).
 • Indien ingediende bestanden verloren gaan of worden gewist omwille van een probleem met het online systeem van de Odysseus II-wedstrijd, dan zal het betrokken team de kans krijgen zijn inzending opnieuw in te dienen, indien nodig na de uiterste indieningsdatum. Dit zal echter niet het geval zijn indien de deelnemers zelf de bestanden hebben gewist of beschadigd.
 • De inzendingen voor de Odysseus II-wedstrijd moeten uitsluitend worden ingediend via de website van de Odysseus II-wedstrijd. Alvorens een inzending in te dienen, moet een team/deelnemer zich inschrijven en moet de inschrijving worden goedgekeurd door de organisatoren (zie ook Inschrijven).
 • Elke inzending moet betrekking hebben op één enkel onderwerp. De deelnemers kunnen echter wel het domein kiezen waarmee ze het onderwerp gaan behandelen: elektronica, fysica, chemie, kunst, ontwerp, architectuur, psychologie, enz. Al deze domeinen kunnen worden gebruikt om een aspect van het gekozen onderwerp toe te lichten.
 • Elk project kan worden gedocumenteerd aan de hand van de volgende elektronische bestanden: verklarende verhandelingen, PowerPoint-presentaties, posters, video’s, links naar websites gewijd aan het project en audiobestanden. Devolgende bestandsformaten zijn toegelaten:
  • Documenten; .doc .docx, .pdf, .txt.ps.ppt, .pptx, .pps,.ppsx
  • Beelden: *.png, *.jpg *.bmp, *.gif
  • Video’s:Alle video’s moeten op Youtube of Vimeo worden opgeladen en een link naar de video’s moet worden gegeven.
  • Audioformaten: *.mp3
  • Compressieformaten: .tar .gz .zip .7z
 • Het begrip “beeld” omvat beelden gemaakt aan de hand van om het even welk middel, of het nu manueel is (tekening, schilderij, mozaïek, enz.) of elektronisch (foto’s, tekeningen gemaakt met een ontwerpsoftware, enz.). Beelden die niet op elektronische wijze werden gecreëerd, moeten worden gescand en opgeladen in een van de goedgekeurde formaten.
 • Tijdens het indieningsproces zal er op de officiële website een sjabloon voor de indiening van een project beschikbaar zijn. Deze sjabloon laat de deelnemers toe hun inzendingen samen te stellen. Het gebruik van dit sjabloon is facultatief.
 • Niet-gecomprimeerde bestanden mogen maximum 20 MB per inzending bedragen. De deelnemers mogen voor de indiening verschillende bestanden in één dossier samenvoegen. Ze mogen ook de bestanden in *.gz- of *.zip-formaat comprimeren, zolang de niet-gecomprimeerde bestanden kleiner zijn dan 20 MB.
 • Voor elk project mag niet meer dan € 300 aan materiaal worden uitgegeven.
 • De inzendingen moeten een dankbetuigingspagina bevatten die melding maakt van iedereen die op de ene of andere manier heeft bijgedragen tot het project. Ook entiteiten die het project financieel hebben geholpen, moeten hierin worden vermeld. Deze dankbetuigingen mogen het logo van een sponsor bevatten. Geen enkele andere sponsorvermelding of productplaatsing is in het ingediende materiaal toegelaten.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om voor de indiening andere bestandsformaten te converteren in één van de geschikte bestandsformaten.
 • De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun inzending. Indien ze hierin persoonlijke gegevens publiceren, doen ze dit op eigen risico.
 • De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die de deelnemers indienen.
 • De deelnemers stemmen ermee in geen materiaal in te dienen dat lasterlijk, grof, kwellend, beledigend of dreigend is ten opzichte van iemand anders, kleingeestig, hatelijk of racistisch, vulgair, obsceen of expliciet seksueel, illegaal (of een illegale activiteit bevordert) is.
Space.. be Inspired!
Teams
 • De Skywalkers dienen beelden in die ze individueel hebben gemaakt.
 • De Pioneers werken in teams van 2 of 3, begeleid door een leerkracht-leider. In eenzelfde team kunnen de leerlingen uit verschillende scholen binnen eenzelfde land afkomstig zijn of uit verschillende klassen/graden binnen eenzelfde school, zolang het leeftijdscriterium wordt gerespecteerd. Elk team kan ook een mentor hebben die het team op technisch of wetenschappelijk vlak bijstaat (zie ook lager wat betreft de mentors).
 • De Explorers nemen individueel of per twee deel aan de wedstrijd en worden niet bijgestaan door een leerkracht-leider. Ze mogen wel advies vragen aan een mentor (zie lager wat betreft de mentors).
 • Voor bijkomende informatie over de teams, gelieve de pagina’s met de wedstrijdreglementen van de Pioneers en de Explorers te raadplegen.
Space.. be Inspired!
Rechten en bescherming van minderjarigen
 • Het is de verantwoordelijkheid van de leerkracht-leider van het team om juiste en volledige informatie over elke deelnemer te communiceren via het inschrijvingsformulier beschikbaar op de Odysseus II-website.
 • Elke deelnemer jonger dan 18 jaar moet een ondertekend formulier “Ouderlijke toestemming” indienen om te mogen deelnemen aan de wedstrijd.
 • Elke deelnemer jonger dan 18 jaar moet een formulier “Ouderlijke toestemming” voorleggen in het kader van de reizen naar en de deelname aan de regionale en Europese finales.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de leerkracht-leider om voor elke deelnemer een ondertekend formulier “Ouderlijke toestemming” over te maken aan de organisatoren.
 • Alle wedstrijdwinnaars op elk beoordelingsniveau zullen op groepsfoto’s staan en moeten toestaan dat foto’s van hen op de website van de Odysseus II-wedstrijd, op andere dienstverlenende websites en op geprint dienstverlenend materiaal in verband met de wedstrijd zullen worden gepubliceerd.
Space.. be Inspired!
Ontvankelijkheid
 • De wedstrijd is bestemd voor leerlingen en bachelorstudenten tussen 7 en 22 jaar oud. Om in aanmerking te komen, moeten de leerlingen/studenten tot de gespecificeerde leeftijdscategorie behoren op de laatste dag van de inzendingen voor de “Skywalker”-categorie (31 maart 2017):
  • Skywalkers: van 7 tot 13 jaar oud (schoolgaande leerlingen geboren op of tussen 1 april 2003 en 31 maart 2010)
  • Pioneers: van 14 tot 19 jaar oud (leerlingen uit het secundair onderwijsgeboren op of tussen 1 april 1997 en 31 maart 2003)
  • Explorers: van 17 tot 22 jaar oud (bacheloruniversiteitsstudentengeboren op of tussen 1 april 1994 en 31 maart 2000)
 • De deelname aan de wedstrijd is vrijblijvend. De reis- en verblijfskosten (vliegtuig- en treintickets, overnachting, dagmenu’s en verzekering) in het kader van een deelname aan een regionale of een Europese finale zullen binnen aanvaardbare grenzen door de organisatoren van de Odysseus II-wedstrijd worden gedekt. De deelnemers of hun sponsors nemen de uitgaven voor bijkomende reisgezellen, zakgeld, enz. voor hun rekening. Leerlingen en studenten uit landen die niet tot de EU behoren en die deelnemen aan de regionale halve finales nemen de reiskosten van en naar de halve finale voor hun rekening.
 • De leerlingen en studenten komen in aanmerking voor deze wedstrijd indien ze in één van de Lidstaten van de EU verblijven tijdens het academiejaar van de wedstrijd, met name: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Groothertogdom Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
 • Leerlingen en studenten uit landen die niet tot de Europese Unie behoren kunnen ook deelnemen (vb. Albanië, Armenië, Wit-Rusland, Georgië, IJsland, Israël, Liechtenstein, Moldavië, Montenegro, Noorwegen, voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Rusland, Servië, Zwitserland, Monaco, San Marino, Turkije en Oekraïne). Zij moeten al hun materiaal echter in één van de 24 officiële talen van de EU indienen. N.B.: De bovenstaande lijst is niet uitputtend. Leerlingen en studenten uit andere landen kunnen ook deelnemen zolang ze aan de andere voorwaarden voldoen.
 • Gezinsleden van de organisatoren kunnen niet deelnemen aan de Odysseus II-wedstrijd.
Space.. be Inspired!
Talen en Regio’s
 • Voor de teams en de deelnemers afkomstig uit landen van de EU moeten de inzendingen voor de Odysseus II-wedstrijd in één van de 24 officiële talen van de EU zijn opgesteld.
 • De Lidstaten van de EU zullen voor de tweede beoordelingsronde worden verdeeld in 10 regio’s. Deze regio’s bevatten enkele grenslanden die niet tot de EU behoren. Deze landen zullen door de organisatoren worden ondergebracht in één van de 10 regio’s eens de inzendingen werden ingediend.
 • Voor de presentatie van hun inzending tijdens de regionale halve finales kunnen alle teams van de Europese Unie een beroep doen op vertalers/tolken. Deze worden voorzien door de lokale organisatoren van de Odysseus II-wedstrijd. Het kan nuttig zijn dat elk team een Engelstalige leerkracht-leider heeft, maar dit is niet verplicht.
 • Indien de inzending de finale van de wedstrijd haalt, moeten de deelnemers wiens inzending in een andere taal dan het Engels werd ingediend, hun project volledig in het Engels laten vertalen.
 • De Odysseus II-wedstrijd voorziet geen vertalers of tolken voor teams uit landen die niet tot de Europese Unie behoren. Deze teams moeten hun werk indienen (geschreven of mondeling) in het Engels of in één van de talen van de landen uit de EU die deelnemen aan de regionale halve finale.
Space.. be Inspired!
Inschrijving
 • De inschrijvingen voor de Odysseus II-wedstrijd kunnen enkel plaatsvinden via de officiële Odysseus II-website:odysseus-contest.eu
 • De inschrijvingsperiode loopt van 1 september 2016 tot 31 maart 2017.
 • Door zich in te schrijven op de website van de Odysseus II-wedstrijd, keuren alle deelnemers en hun leerkracht-leider het wedstrijdreglement zoals opgenomen in dit document en op de website van de Odysseus II-wedstrijd goed.
 • De deelnemers aan de Odysseus II-wedstrijd, of de leerkracht-leiders, overhandigen aan de wedstrijdorganisatoren bepaalde inschrijvingsinformatie, zoals uiteengezet in het online inschrijvingsformulier, wanneer ze een team of leerling inschrijven voor de Odysseus II-wedstrijd.
 • De organisatoren keuren de teams goed en maken een beveiligd account aan voor elke Skywalker-deelnemer, elk Pioneer-team en elke Explorer-deelnemer of groep deelnemers. Vervolgens ontvangt elke leerling, elke student of elk team een unieke gebruikersnaam en een uniek paswoord om toegang te hebben tot hun account (met andere woorden, er is één enkel account per ingediend beeld of project).
 • De leerkracht-leider van elke leerling of elk team moet bevoegd zijn om alle persoonlijke gegevens die ingediend werden, te bevestigen en de juistheid ervan te verzekeren. Zij laten de organisatoren toe de meegedeelde inlichtingen te gebruiken om deze bevoegdheid te controleren. Debachelorstudenten, die zichzelf inschrijven alsdeelnemers, hebben dezelfde verantwoordelijkheid.
 • De organisatoren mogen het account van een leerling, team of student afsluiten en hun toegang tot de Odysseus II-wedstrijd blokkeren indien hun inschrijving onvolledig is, indien sommige ingediende gegevens vals, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig zijn (of indien ze denken dat dit het geval is) of indien ze geen enkele inschrijvingsgegevens van een team kunnen nakijken.
 • De deelnemers en de leerkracht-leiders zijn verantwoordelijk voor de beveiliging van hun account en voor alle activiteiten die via hun account plaatsvinden. De leerkracht-leider van een team moet de organisatoren onmiddellijk inlichten indien hij een niet toegelaten gebruik van het account van hun leerling of hun team vaststellen of indien ze vermoeden dat de beveiliging van het account werd geschonden.
Space.. be Inspired!
Originaliteit
 • Alle ingediende inzendingen moeten het werk zijn van de deelnemers zelf en moeten specifiek voor deze wedstrijd worden opgesteld. Vóór de indiening mogen de deelnemers hun inzending niet ter publicatie hebben aangeboden en mogen ze geen andere studentenwedstrijd hebben gewonnen of tweede zijn geworden met hetzelfde project of hetzelfde werk dan hetgeen voor de Odysseus II-wedstrijd werd ingediend.
 • In alle categorieën moet het ingediende werk originele illustraties, gegevens, onderzoek, fabricage, modellen of experimenten van de deelnemers zelf bevatten.
 • De deelnemers stemmen ermee in om in hun inzending geen materiaal te gebruiken dat het intellectueel eigendomsrecht van derden schendt en/of overtreedt, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten of merkenrechten, of nog het recht op privacy en publiciteit.
 • Het materiaal van derden kan op een zuinige manier worden gebruikt, met de juiste bronvermelding.
 • Plagiaat is ten zeerste verboden en zal leiden tot de diskwalificatie van de deelnemers. De mening of het werk van iemand vermenigvuldigen mag, maar dit moet van een verwijzing worden voorzien.
Space.. be Inspired!
Evaluatie

In de Skywalker-beeldcategorie zullen alle inzendingen worden beoordeeld via een online stemronde waaraan de deelnemers zelf meedoen. De Pioneer- en Explorer-projecten zullen in drie fasen worden geëvalueerd: nationaal, regionaal en internationaal. Voor bijkomende informatie over het evaluatieproces, gelieve het wedstrijdreglement op de Skywalker-, Pioneer- en Explorer-pagina’s te raadplegen.

Space.. be Inspired!
Prijzen
 • Over de prijzen van de winnaars, de nummers twee en de nummers drie van de Odysseus II-wedstrijd kan niet worden onderhandeld. Zij kunnen ook niet naar iemand anders worden overgedragen. Tot slot kunnen de prijzen niet worden ingeruild voor contant geld.
 • De organisatoren behouden zich het recht voor de teruggave van een prijs te verzoeken gedurende een periode van een half jaar na de uitreiking indien blijkt dat een team of individuele “Explorer” de regels gedetailleerd in het onderstaande document heeft geschonden.
Space.. be Inspired!
Publicatie en publiciteit
 • Het ingezonden materiaal zal niet worden teruggegeven. Het is het eigendom van het “Odysseus II-project” en kan bijgevolg worden gebruikt voor publiciteit, openbare tentoonstellingen, in het kader van dienstverlening en voor andere doeleinden zonder winstoogmerk.
 • Na verstrijken van de indieningsperiode zullen alle inzendingen toegankelijk worden gemaakt voor het publiek via de website van de Odysseus II-wedstrijd.
 • In geval van een inschrijving als een team heeft de Odysseus II-wedstrijd het recht de naam, de leeftijd en de nationaliteit van de leden van het winnende team op de Odysseus II-website te publiceren.
 • De wedstrijdorganisatoren mogen aan een team vragen om de fysieke voorwerpen die in het kader van hun inzending werden gebruikt, naar Brussel te sturen voor een tentoonstelling. De verzendingskosten van deze voorwerpen zullen worden betaald door de organisatoren.
 • De leden van de teams die de Europese finale hebben gewonnen, zullen als European Youth Space Ambassadors handelen en zullen onmiddellijk na de finale deelnemen aan dienstverlenende activiteiten. Dit omvat interviews en artikels voor de website van de Odysseus II-wedstrijd alsook andere dienstverlenende activiteiten van de EU.
Space.. be Inspired!
Diskwalificatie en geschillen
 • Laattijdige inzendingen die na middernacht (MET) op de uiterste indieningsdatum van de Odysseus II-wedstrijd worden ingediend alsook inzendingen die het wedstrijdreglement, de wettelijke bepalingen en de richtlijnen vermeld op de website van de wedstrijd niet naleven, kunnen worden gediskwalificeerd. Deze beslissing wordt uitsluitend overgelaten aan de wedstrijdorganisatoren.
 • De beslissingen van de evaluatiepanels en de juryleden zijn definitief. De deelnemende teams, hun leerkracht-leiders of hun mentors kunnen niet tegen deze beslissingen in beroep gaan. Bovendien zullen hieromtrent geen onderhandelingen worden gevoerd.
 • De teams die de bovenstaande regels niet naleven, zullen worden gediskwalificeerd.
 • Ongepast gedrag tijdens de reis naar de regionale halve finales of naar de Europese finale kunnen leiden tot diskwalificatie. De deelnemers die zich hieraan schuldig maken kunnen vroegtijdig naar huis worden gestuurd. Deze beslissing wordt overgelaten aan de organisatoren van de finale in kwestie.
Space.. be Inspired!
Leerkracht-leiders en mentors
 • De leerkracht-leiders van de deelnemende teams en de deelnemende studenten worden verondersteld het wedstrijdreglement te kennen, met inbegrip van de kleine lettertjes.
 • Elk “Pioneer”-team moet een leerkracht-leider hebben en elke Skywalker-deelnemer moet een leerkracht, gezinslid of jeugdleider hebben die hem begeleidt.
 • Mentors geven uitsluitend technisch en wetenschappelijk advies aan “Pioneer”- en “Explorer”-teams of deelnemers. Het aantal inzendingen in het kader waarvan zij advies mogen verlenen, is onbegrensd.
 • Voor meer informatie, gelieve ook de Pioneer-pagina (voor de leerkracht-leiders) en het deel Mentors en Beoordelaars te raadplegen.
Space.. be Inspired!
Organisatoren
 • De Odysseus II-wedstrijd wordt georganiseerd door een internationaal consortium van instellingen van 10 EU-landen dat wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie en beheerd door Signosis, een adviesbureau dat in Brussel gevestigd is. Op de website van de Odysseus II-wedstrijd alsook op andere communicatiekanalen en op de sociale media geselecteerd door de organisatoren staat een lijst met alle leden van het consortium.
 • De organisatoren staan in voor de webgerelateerde infrastructuur waarmee de deelnemers zich inschrijven en hun projecten ter beoordeling indienen. De stemronde voor het beste Skywalker-beeld uit elk land zal ook via de website van de Odysseus II-wedstrijd plaatsvinden.
 • De lokale organisatoren uit elk land van de EU zorgen voor een mentornetwerk waarop de deelnemers van de “Pioneer”- en de “Explorer”-categorie een beroep kunnen doen.
 • De organisatoren vragen informatie over het geslacht en de nationaliteit van de deelnemers. Deze inlichtingen zullen echter uitsluitend voor statistische doeleinden worden gebruikt en niet als deelname- of evaluatiecriteria.
 • De organisatoren zullen op de website ook informatie publiceren over het deelnamepercentage aan de wedstrijd per land, leeftijd en geslacht.
 • De organisatoren behouden zich op elk ogenblik het recht voor prijzen, reglementen, bepalingen en voorwaarden in verband met de wedstrijd te wijzigen of te verbeteren indien ze de rechtvaardigheid ervan kunnen aantonen.
Space.. be Inspired!