Javascript lijkt uitgeschakeld te zijn. Gelieve Javascript in te schakelen opdat deze website naar behoren zou werken.

De ruimte...  JE INSPIREREN!
De ruimte...
JE INSPIREREN!

Diskwalificatie en geschillen

  • Laattijdige inzendingen die na middernacht (MET) op de uiterste indieningsdatum van de Odysseus II-wedstrijd worden ingediend alsook inzendingen die het wedstrijdreglement, de wettelijke bepalingen en de richtlijnen vermeld op de website van de wedstrijd niet naleven, kunnen worden gediskwalificeerd. Deze beslissing wordt uitsluitend overgelaten aan de wedstrijdorganisatoren.
  • De beslissingen van de evaluatiepanels en de juryleden zijn definitief. De deelnemende teams, hun leerkracht-leiders of hun mentors kunnen niet tegen deze beslissingen in beroep gaan. Bovendien zullen hieromtrent geen onderhandelingen worden gevoerd.
  • De teams die de bovenstaande regels niet naleven, zullen worden gediskwalificeerd.
  • Ongepast gedrag tijdens de reis naar de regionale halve finales of naar de Europese finale kunnen leiden tot diskwalificatie. De deelnemers die zich hieraan schuldig maken kunnen vroegtijdig naar huis worden gestuurd. Deze beslissing wordt overgelaten aan de organisatoren van de finale in kwestie.