It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Evaluatie

In de Skywalker-beeldcategorie zullen alle inzendingen worden beoordeeld via een online stemronde waaraan de deelnemers zelf meedoen. De Pioneer- en Explorer-projecten zullen in drie fasen worden geëvalueerd: nationaal, regionaal en internationaal. Voor bijkomende informatie over het evaluatieproces, gelieve het wedstrijdreglement op de Skywalker-, Pioneer- en Explorer-pagina’s te raadplegen.