Javascript lijkt uitgeschakeld te zijn. Gelieve Javascript in te schakelen opdat deze website naar behoren zou werken.

De ruimte... JE INSPIREREN!
De ruimte...
JE INSPIREREN!

Online indiening

 • Alle deelnemers of teams moeten een origineel ruimtewetenschapsbeeld of project indienen gebaseerd op de thema’s en uitdagingen die voor hun leeftijdscategorie werden bepaald.
 • De teams en individuele deelnemers kunnen hun inzending digitaal indienen in de periode vastgelegd voor hun leeftijdscategorie.
  • Skywalkers: van 1 september 2016 tot 31 maart 2017
  • Pioneers en Explorers: van 1 september 2016 tot 31 maart 2017.
 • Er worden geen inzendingen meer aanvaard na middernacht (23:59:59 MET) op de uiterste indieningsdatum, tenzij het online indieningsplatform een ernstig technisch probleem heeft gekend. Indien het online indieningsinstrument op de uiterste indieningsdatum onbeschikbaar is gedurende meer dan twee uur (31 maart 2017), dan zullen de organisatoren het instrument beschikbaar maken voor inzendingen tussen 8.00 u. en 18.00 u. (MET) de dag volgend op de uiterste indieningsdatum (m.a.w. 1 april 2017).
 • Indien ingediende bestanden verloren gaan of worden gewist omwille van een probleem met het online systeem van de Odysseus II-wedstrijd, dan zal het betrokken team de kans krijgen zijn inzending opnieuw in te dienen, indien nodig na de uiterste indieningsdatum. Dit zal echter niet het geval zijn indien de deelnemers zelf de bestanden hebben gewist of beschadigd.
 • De inzendingen voor de Odysseus II-wedstrijd moeten uitsluitend worden ingediend via de website van de Odysseus II-wedstrijd. Alvorens een inzending in te dienen, moet een team/deelnemer zich inschrijven en moet de inschrijving worden goedgekeurd door de organisatoren (zie ook Inschrijven).
 • Elke inzending moet betrekking hebben op één enkel onderwerp. De deelnemers kunnen echter wel het domein kiezen waarmee ze het onderwerp gaan behandelen: elektronica, fysica, chemie, kunst, ontwerp, architectuur, psychologie, enz. Al deze domeinen kunnen worden gebruikt om een aspect van het gekozen onderwerp toe te lichten.
 • Elk project kan worden gedocumenteerd aan de hand van de volgende elektronische bestanden: verklarende verhandelingen, PowerPoint-presentaties, posters, video’s, links naar websites gewijd aan het project en audiobestanden. Devolgende bestandsformaten zijn toegelaten:
  • Documenten; .doc .docx, .pdf, .txt.ps.ppt, .pptx, .pps,.ppsx
  • Beelden: *.png, *.jpg *.bmp, *.gif
  • Video’s:Alle video’s moeten op Youtube of Vimeo worden opgeladen en een link naar de video’s moet worden gegeven.
  • Audioformaten: *.mp3
  • Compressieformaten: .tar .gz .zip .7z
 • Het begrip “beeld” omvat beelden gemaakt aan de hand van om het even welk middel, of het nu manueel is (tekening, schilderij, mozaïek, enz.) of elektronisch (foto’s, tekeningen gemaakt met een ontwerpsoftware, enz.). Beelden die niet op elektronische wijze werden gecreëerd, moeten worden gescand en opgeladen in een van de goedgekeurde formaten.
 • Tijdens het indieningsproces zal er op de officiële website een sjabloon voor de indiening van een project beschikbaar zijn. Deze sjabloon laat de deelnemers toe hun inzendingen samen te stellen. Het gebruik van dit sjabloon is facultatief.
 • Niet-gecomprimeerde bestanden mogen maximum 20 MB per inzending bedragen. De deelnemers mogen voor de indiening verschillende bestanden in één dossier samenvoegen. Ze mogen ook de bestanden in *.gz- of *.zip-formaat comprimeren, zolang de niet-gecomprimeerde bestanden kleiner zijn dan 20 MB.
 • Voor elk project mag niet meer dan € 300 aan materiaal worden uitgegeven.
 • De inzendingen moeten een dankbetuigingspagina bevatten die melding maakt van iedereen die op de ene of andere manier heeft bijgedragen tot het project. Ook entiteiten die het project financieel hebben geholpen, moeten hierin worden vermeld. Deze dankbetuigingen mogen het logo van een sponsor bevatten. Geen enkele andere sponsorvermelding of productplaatsing is in het ingediende materiaal toegelaten.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om voor de indiening andere bestandsformaten te converteren in één van de geschikte bestandsformaten.
 • De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun inzending. Indien ze hierin persoonlijke gegevens publiceren, doen ze dit op eigen risico.
 • De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die de deelnemers indienen.
 • De deelnemers stemmen ermee in geen materiaal in te dienen dat lasterlijk, grof, kwellend, beledigend of dreigend is ten opzichte van iemand anders, kleingeestig, hatelijk of racistisch, vulgair, obsceen of expliciet seksueel, illegaal (of een illegale activiteit bevordert) is.