It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Publicatie en publiciteit

  • Het ingezonden materiaal zal niet worden teruggegeven. Het is het eigendom van het “Odysseus II-project” en kan bijgevolg worden gebruikt voor publiciteit, openbare tentoonstellingen, in het kader van dienstverlening en voor andere doeleinden zonder winstoogmerk.
  • Na verstrijken van de indieningsperiode zullen alle inzendingen toegankelijk worden gemaakt voor het publiek via de website van de Odysseus II-wedstrijd.
  • In geval van een inschrijving als een team heeft de Odysseus II-wedstrijd het recht de naam, de leeftijd en de nationaliteit van de leden van het winnende team op de Odysseus II-website te publiceren.
  • De wedstrijdorganisatoren mogen aan een team vragen om de fysieke voorwerpen die in het kader van hun inzending werden gebruikt, naar Brussel te sturen voor een tentoonstelling. De verzendingskosten van deze voorwerpen zullen worden betaald door de organisatoren.
  • De leden van de teams die de Europese finale hebben gewonnen, zullen als European Youth Space Ambassadors handelen en zullen onmiddellijk na de finale deelnemen aan dienstverlenende activiteiten. Dit omvat interviews en artikels voor de website van de Odysseus II-wedstrijd alsook andere dienstverlenende activiteiten van de EU.