It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Skywalkers

De Odysseus II-wedstrijd voor Skywalkers biedt leerlingen van 7 tot 13 jaar oud de kans om na te denken over de verkenning van de ruimte door hen een beeld te laten maken dat verband houdt met de thema’s van de wedstrijd. Ben je klaar om deze uitdaging aan te gaan? Klik op de links aan de rechterkant voor belangrijke bijkomende informatie.

Ready to take the challenge?...
Join the Skywalkers!
Reglement
 • De wedstrijd is bestemd voor leerlingen van zeven (7) tot dertien (13) jaar oud. Het gaat dus om schoolgaande leerlingen geboren op of tussen 1 april 2003 en 31 maart 2010.
 • De Skywalkers dienen beelden in die ze individueel hebben gemaakt. Het begrip “beeld” omvat beelden gemaakt aan de hand van om het even welk middel, of het nu manueel is (tekening, schilderij, mozaïek, enz.) of elektronisch (foto’s, tekeningen gemaakt met ontwerpprogramma’s, enz.). Beelden die niet op elektronische wijze werden gecreëerd, moeten worden gescand en opgeladen in een van de goedgekeurde formaten.
 • De Skywalkers doen niet in groep mee, maar moeten worden geholpen door een volwassen persoon (leerkracht, gezinslid of jeugdleider) voor hun inschrijving en deelname.
 • Elke Skywalker-deelnemer kan slechts één beeld indienen in het kader van de wedstrijd.
 • Alle deelnemers moeten een origineel ruimtewetenschapsbeeld indienen gebaseerd op de thema’s en uitdagingen die voor hun leeftijdscategorie werden bepaald.
 • De deelnemers kunnen hun inzending digitaal indienen tussen 1 september 2016 en 31 maart 2017.
 • Alle ingediende inzendingen moeten het werk zijn van de deelnemers zelf en moeten specifiek voor deze wedstrijd worden opgesteld.
 • In de Skywalker-beeldcategorie zullen de deelnemers zelf alle inzendingen beoordelen in het kader van een online stemronde. In elk deelnemend land van de EU alsook in elke groep van landen die niet tot de EU behoren, zullen een winnaar en twee laureaten worden aangeduid, en dit in beide leeftijdsgroepen: zeven (7) tot tien (10) jaar oud (Junior Skywalkers) en elf (11) tot dertien (13) jaar oud (Senior Skywalkers). De leeftijdsgroepen zullen worden gevormd op basis van de leeftijd van de Skywalker-deelnemers op de laatste dag van de indieningsperiode (31 maart 2017). De Junior Skywalker-categorie heeft betrekking op schoolkinderen geboren op of tussen 1 april 2006 en 31 maart 2010. De Senior Skywalker-categorie omvat kinderen geboren op of tussen 1 april 2003 en 31 maart 2006.
 • De juryleden van de wedstrijd zullen vóór de online stemronde door Skywalker-deelnemers voor beelden uit hun eigen leeftijdsgroep, de beste beelden uit elke leeftijdsgroep en uit elk land aanduiden. De deelnemers kunnen vervolgens op deze beelden stemmen. Zo is het aantal beelden dat aan de Skywalkers wordt voorgelegd, behandelbaar.
 • De Skywalker-deelnemers kunnen enkel stemmen op de beelden in hun eigen land en leeftijdsgroep.
 • De Skywalker-beelden afkomstig uit landen die niet tot de EU behoren, zullen één enkele groep vormen in hun aangewezen streek. Deze beelden zullen worden onderzocht en het voorwerp uitmaken van de stemronde alsof ze uit één enkel land afkomstig zijn.
 • De nationale winnaars van de Skywalker-beeldwedstrijd zullen op juni 2017 worden aangekondigd.
 • De online stemronde op de nationale winnaars zal na de bekendmaking van de finalisten plaatsvinden en zal op juli 2017 worden afgesloten. De twee winnaars van de Skywalker-categorie zullen op juli 2017 tijdens de prijsuitreiking van de Odysseus II-wedstrijd worden bekendgemaakt.
 • De Skywalkers van de beeldwedstrijd zullen noch deelnemen aan regionale halve finales, noch naar de Europese finale in Brussel of Toulouse reizen, maar de nationale winnaars zullen wel worden aangekondigd en hun beeld zal worden tentoongesteld tijdens de finale in Brussel.
 • Om deel te nemen aan de wedstrijd moet elke deelnemer een formulier “Ouderlijke toestemming” ondertekend door een ouder kunnen voorleggen.
 • Elke Skywalker-deelnemer moet worden bijgestaan door een volwassen persoon (leerkracht, gezinslid of jeugdleider).
 • Elke volwassen persoon (leerkracht, ouder of voogd) kan maximum vijftig (50) beelden van vijftig (50) verschillende Skywalker-deelnemers voorleggen, maar elke deelnemer moet wel de toestemming van een ouder hebben.
Kalender
 • Begin van de inschrijvingsperiode
  1 september 2016
 • Deadline inzendingen
  31 maart 2017
 • Aankondiging van de nationale winnaars en de laureaten
  1 april 2017 – 30 juni 2017
 • Aankondiging van de eindwinnaars
  juli 2017
Instructies

Leerlingen geboren op of tussen 1 april 2003 en 31 maart 2010 worden gevraagd om individueel een “beeld” te maken dat verband houdt met één van de volgende thema’s:

01

het Zonnestelsel en de Ruimtewetenschap

(vb. hoe de Aarde er vanaf de oppervlakte van de Maan en die van Venus uit ziet);

02

Europa in de ruimte

(vb. op een komeet wandelen);

03

de mens op Mars

(vb. Phobos, een satelliet van Mars, die op Mars neerstort);

04

astrobiologie – De zoektocht naar leven in het heelal

(vb. maak een tekening van een beschaving die een zeer hoge technologische standaard heeft ontwikkeld).

* Deze lijst is niet uitputtend, andere ideeën die binnen de gekozen thema’s passen, kunnen ook worden uitgewerkt op basis van de verbeelding van de leerlingen.

Het begrip “beeld” omvat beelden gemaakt aan de hand van om het even welk middel, of het nu manueelis (tekening, schilderij, mozaïek, enz.) of elektronisch (foto’s, tekeningen gemaakt met een ontwerpsoftware, enz.). Beelden die niet op elektronische wijze werden gecreëerd, moeten worden gescand en opgeladen in een van de goedgekeurde formaten.

Hun inzending moet online via de Odysseus II-website worden voorgelegd door een volwassen persoon (een leerkracht, gezinslid of jeugdleider).

Prijzen Take the Space Challenge & Win Awesome Prizes!

Grand Prize

An iPad tablet and space related e-books and applications

“European Youth Space Ambassador” diploma

National winners

A Dobsonian-style small telescope

Winners’ medallion

A cash equivalent cannot be substituted for the prizes.

Beoordeling en selectie

In deSkywalker-categorie worden alle inzendingen beoordeeld in het kader van een onlinestemronde door de deelnemers zelf. Alle deelnemers zullen voor hun lievelingsbeeld kunnen stemmen, maar kunnen niet voor hun eigen beeld stemmen. In elk land zullen een winnaar en twee laureaten worden aangeduid in beide leeftijdsgroepen: zeven tot tien jaar oud (Junior Skywalkers) en elf tot dertien jaar oud (Senior Skywalkers). Tijdens de eindronde zullen de beelden van de nationale winnaars, de nummers twee en de nummers drie opnieuw worden beoordeeld door de finalisten in het kader van een online stemronde. De meest populaire beelden uit elke groep winnen de Hoofdprijzen uit de Skywalker-categorie.

Veelgestelde vragen

Wat is Odysseus II?

Odysseus II is een Europees project gesubsidieerd door de Europese Commissie. Het voornaamste doel van het project is om een pan-Europese wedstrijd te organiseren voor leerlingen en studenten tussen zeven (7) en tweeëntwintig (22) jaar oud met als thema de verkenning van de Ruimte en de Ruimtewetenschap. Ook al is het een pan-Europese wedstrijd, toch kunnen leerlingen en studenten uit landen die niet tot de EU behoren, ook deelnemen.

Ik wil een leerling inschrijven voor de wedstrijd – Hoe word ik lid van Odysseus II?

Jekunt een LEERLING inschrijven door jouw e-mailadres en gekozen paswoord in de betreffende sectie van de website van de Odysseus II-wedstrijd in te voeren. Na deze te hebben ingevuld, selecteer je de Skywalker-categorie en aanvaard je het reglement van de Odysseus II-wedstrijd. Je dient vervolgens jouw account te controleren door op de link te klikken die je automatisch via e-mail ontvangt. Vervolgens moet je INLOGGEN en jouw gegevens alsook die van de leerling invullen in het getoonde formulier.

Zijn er bijkomende vereisten waaraan ik moet voldoen om een leerling in te schrijven voor de Odysseus II-wedstrijd?

Ja, een ouder of de wettelijke voogd moet een formulier “Ouderlijke toestemming” ondertekenen en indienen waarin de leerling wordt toegelaten om deel te nemen aan de Odysseus II-wedstrijd en waarin het wedstrijdreglement wordt goedgekeurd. Om in aanmerking te komen om als leerling deel te nemen aan de wedstrijd moet de inschrijving vóór 31 maart 2017 plaatsvinden.

Hoe oud moet de leerling zijn om deel te nemen aan de Odysseus II-wedstrijd?

Deelnemers van de Skywalker-categorie moeten geboren zijn op of tussen 1 april 2003 en 31 maart 2010.

Hoe dien ik een inzending in?

Je moet ingeschreven zijn. Vervolgens moet je je inloggen om de inzendingop te laden door te klikken op de “Dien jouw inzending in”-link.

Kan ik meer dan één inzending indienen?

Nee, je kunt slechts één inzending per deelnemer indienen. Je kunt echter maximum vijftig (50) beelden van vijftig (50) verschillende Skywalkers indienen, zolang elke deelnemer de toestemming van een ouder heeft. Dit is perfect voor leerkrachten met grote klassen.

Wat moet ik doen indien ik mijn paswoord van het Odysseus II Platformvergeet?

Er is een “Paswoord vergeten”-link op de Loginpagina. Klik op deze link om een nieuw paswoord te ontvangen op het e-mailadres dat je voor het Odysseus II-account hebt opgegeven.

Wanneer moet ik de inzending indienen?

Je moet de inzending tussen 1 september 2016 en 31 maart 2017 om 23:59:59MET indienen. De organisatoren van Odysseus II raden jou aan om jouw inzending in te dienen zodra ze afgewerkt is en niet te wachten tot aan de uiterste inzendingsdatum.

Kunt u mij helpen om een inzending op het Odysseus II Platform op te laden?

Ja; je dient de instructies te volgen die op de Dien uw inzending in-link staan. Indien je vragen hebt of hulp nodig hebt om een inzending op te laden, gelieve het contactformulier in te vullen en in te dienen zodat de organisatoren jou kunnen helpen ervoor te zorgen dat jouw inzending correct wordt opgeladen.

Kan ik de andere inzendingen die in het kader van de Odysseus II-wedstrijd werden ingediend, bekijken?

Ja, alle inzendingen kunnen worden bekeken op de Galerij-pagina van de Odysseus II-website eens de uiterste indieningsdatum van de inzendingen is verstreken.

Hoe verloopt de stemronde voor de deelnemers?

Elke deelnemer krijgt de kans om voor zijn lievelingsbeeld te stemmen via het Odysseus II-platform. Ze kunnen echter niet voor hun eigen inzending stemmen. Elke deelnemer kan één stem uitbrengen. De deelnemers mogen enkel voor de beelden uit hun eigen land en leeftijdsgroep stemmen.

Hoe wordt ik op de hoogte gebracht van het feit dat een inzending die ik heb ingediend, zal winnen.

De winnaars worden op de Odysseus II-website aangekondigd.

Welke prijzen kunnen worden gewonnen?

De winnaars van de Junior Skywalkers- en de Senior Skywalker-categorieën, die tijdens de internationale finale worden aangeduid, ontvangen beiden een iPad Air 2 met e-boeken en applicaties over de ruimte alsook een “European Youth Space Ambassador”-diploma dat rechtstreeks naar hun woonplaats of school wordt gestuurd. Voor meer details over de prijzen, gelieve het Prijzen-gedeelte van de Skywalker-pagina te raadplegen.