Javascript lijkt uitgeschakeld te zijn. Gelieve Javascript in te schakelen opdat deze website naar behoren zou werken.

De ruimte... JE INSPIREREN!
De ruimte...
JE INSPIREREN!

Reglement

 • De wedstrijd is bestemd voor leerlingen van zeven (7) tot dertien (13) jaar oud. Het gaat dus om schoolgaande leerlingen geboren op of tussen 1 april 2003 en 31 maart 2010.
 • De Skywalkers dienen beelden in die ze individueel hebben gemaakt. Het begrip “beeld” omvat beelden gemaakt aan de hand van om het even welk middel, of het nu manueel is (tekening, schilderij, mozaïek, enz.) of elektronisch (foto’s, tekeningen gemaakt met ontwerpprogramma’s, enz.). Beelden die niet op elektronische wijze werden gecreëerd, moeten worden gescand en opgeladen in een van de goedgekeurde formaten.
 • De Skywalkers doen niet in groep mee, maar moeten worden geholpen door een volwassen persoon (leerkracht, gezinslid of jeugdleider) voor hun inschrijving en deelname.
 • Elke Skywalker-deelnemer kan slechts één beeld indienen in het kader van de wedstrijd.
 • Alle deelnemers moeten een origineel ruimtewetenschapsbeeld indienen gebaseerd op de thema’s en uitdagingen die voor hun leeftijdscategorie werden bepaald.
 • De deelnemers kunnen hun inzending digitaal indienen tussen 1 september 2016 en 31 maart 2017.
 • Alle ingediende inzendingen moeten het werk zijn van de deelnemers zelf en moeten specifiek voor deze wedstrijd worden opgesteld.
 • In de Skywalker-beeldcategorie zullen de deelnemers zelf alle inzendingen beoordelen in het kader van een online stemronde. In elk deelnemend land van de EU alsook in elke groep van landen die niet tot de EU behoren, zullen een winnaar en twee laureaten worden aangeduid, en dit in beide leeftijdsgroepen: zeven (7) tot tien (10) jaar oud (Junior Skywalkers) en elf (11) tot dertien (13) jaar oud (Senior Skywalkers). De leeftijdsgroepen zullen worden gevormd op basis van de leeftijd van de Skywalker-deelnemers op de laatste dag van de indieningsperiode (31 maart 2017). De Junior Skywalker-categorie heeft betrekking op schoolkinderen geboren op of tussen 1 april 2006 en 31 maart 2010. De Senior Skywalker-categorie omvat kinderen geboren op of tussen 1 april 2003 en 31 maart 2006.
 • De juryleden van de wedstrijd zullen vóór de online stemronde door Skywalker-deelnemers voor beelden uit hun eigen leeftijdsgroep, de beste beelden uit elke leeftijdsgroep en uit elk land aanduiden. De deelnemers kunnen vervolgens op deze beelden stemmen. Zo is het aantal beelden dat aan de Skywalkers wordt voorgelegd, behandelbaar.
 • De Skywalker-deelnemers kunnen enkel stemmen op de beelden in hun eigen land en leeftijdsgroep.
 • De Skywalker-beelden afkomstig uit landen die niet tot de EU behoren, zullen één enkele groep vormen in hun aangewezen streek. Deze beelden zullen worden onderzocht en het voorwerp uitmaken van de stemronde alsof ze uit één enkel land afkomstig zijn.
 • De nationale winnaars van de Skywalker-beeldwedstrijd zullen op juni 2017 worden aangekondigd.
 • De online stemronde op de nationale winnaars zal na de bekendmaking van de finalisten plaatsvinden en zal op juli 2017 worden afgesloten. De twee winnaars van de Skywalker-categorie zullen op juli 2017 tijdens de prijsuitreiking van de Odysseus II-wedstrijd worden bekendgemaakt.
 • De Skywalkers van de beeldwedstrijd zullen noch deelnemen aan regionale halve finales, noch naar de Europese finale in Brussel of Toulouse reizen, maar de nationale winnaars zullen wel worden aangekondigd en hun beeld zal worden tentoongesteld tijdens de finale in Brussel.
 • Om deel te nemen aan de wedstrijd moet elke deelnemer een formulier “Ouderlijke toestemming” ondertekend door een ouder kunnen voorleggen.
 • Elke Skywalker-deelnemer moet worden bijgestaan door een volwassen persoon (leerkracht, gezinslid of jeugdleider).
 • Elke volwassen persoon (leerkracht, ouder of voogd) kan maximum vijftig (50) beelden van vijftig (50) verschillende Skywalker-deelnemers voorleggen, maar elke deelnemer moet wel de toestemming van een ouder hebben.