Wygląda na to, że masz wyłączony javascript. Włącz javascript by ta strona funkcjonowała poprawnie.

Explorers

Studentów z UE i całego świata zachęcamy do wykazania się swą kreatywnością i wiedzą akademicką i przygotowania projektu związanego z badaniami kosmicznymi i skupiającego się na rzeczywistych potrzebach i praktycznym wykorzystaniu technologii kosmicznych.

Podejmiesz wyzwanie?...
Dołącz do Explorers!
Regulamin
 • Konkurs jest otwarty dla wszystkich studentów, w wieku od siedemnastu do dwudziestu dwóch lat, to znaczy urodzonych pomiędzy 1 kwietnia 1994 a 31 marca 2000.
 • Explorers rywalizują samodzielnie lub w parach i nie mogą mieć nauczyciela/lidera, jakkolwiek mogą korzystać z rad mentorów sprawach technicznych swojego projektu.
 • Wszyscy uczestnicy muszą złożyć oryginalny projekt naukowy w ramach zadanych kategorii i wyzwań wyszczególnionych dla ich kategorii wiekowych.
 • Uczestnicy mogą składać projekty pomiędzy datami wyszczególnionymi dla danej kategorii wiekowej. Dla Explorers jest to okres od 1 września 2016 do 31 marca 2017.
 • Wszystkie złożone prace muszą być stworzone samodzielnie przez uczestników i realizowane specjalnie dla projektu Odysseus II.
 • Projekty w kategorii Explorers będą oceniane w trzech etapach.
  • Narodowym, przez grupę sędziów z kraju uczestników w kwietniu 2017. Prace złożone przez uczestników spoza Unii Europejskiej będą przydzielone przez organizatorów do komisji narodowych wybranych na podstawie języka, w którym została złożona praca.
  • Regionalnym, przez wybranych sędziów z poprzedniego etapu, reprezentujących wszystkie kraje w regionie. Ocena będzie wystawiana w trakcie półfinałów odbywających się w każdym z regionów, na które będą zaproszeni wszyscy zwycięzcy z rund narodowych danego regionu. Regionalne półfinały odbędą się między 20 Kwietnia a 30 czerwca 2017. Dokładne daty będą podane przez organizatorów na portalu Odysseus.
  • Międzynarodowym, przez panel wybitnych naukowców związanych z badaniami przestrzeni kosmicznej, pedagogów i osobistości naukowe. Zwycięzcy finałów regionalnych spotkają się w lipcu 2017 na międzynarodowych finałach w Tuluzie by przedstawić swoją pracę gronu sędziów.
 • Liczba zwycięzców przechodzących do etapu międzynarodowego będzie zależeć od liczby zgłoszeń w danym kraju i jego populacji w porównaniu z innymi krajami w regionie. Po zakończeniu przyjmowania prac, organizatorzy Odysseus II ogłoszą na oficjalnej stronie konkursu ilu zwycięzców będzie w każdym kraju w danym etapie.
 • W trakcie wyboru najlepszego projektu na poziomie europejskim, zwycięstwo będzie przyznawane niezależnie od obywatelstwa czy też miejsca zamieszkania finalistów. Na przykład, nie ma ograniczeń ze względu na wielkość populacji czy też liczbę zgłoszonych prac.
 • Sędziowie będą brali pod uwagę następujące kryteria
  • akademicka doskonałość,
  • związek z tematem,
  • sposób rozwiązania problemów,
  • oryginalność,
  • znaczenie społeczne,
  • sposób prezentacji,
  • wartość techniczna zastosowanych rozwiązań,
  • umiejętności praktyczne,
  • zrównoważony rozwój i ekologia,
 • Kompletna lista kryteriów oceniania i ich wkład do oceny zostaną podane na oficjalnej stronie Odysseus II.
 • Każdy z uczestników otrzyma podsumowanie oceny sędziowskiej w momencie dokonania tej oceny. Ocena sędziowska jest ostateczna i wszelkie prośby o dodatkową/ponowną ocenę nie będą brane pod uwagę.
 • Sędziowie są osobami posiadającymi doświadczenie w szerokim zakresie zagadnień dotyczących badań kosmicznych, lub edukacji. Nie będą oni pobierać żadnego wynagrodzenia za swą pracę. Koszty ich podróży na półfinały i finały będą pokryte przez projekt Odysseus II.
 • Sędziowie będą przyznawać specjalne wyróżnienia dla niezwycięskich drużyn, na przykład w kategoriach:
  • najlepsza oprawa graficzna,
  • najbardziej oryginalny problem,
  • najbardziej profesjonalna prezentacja,
  • najbardziej artystyczny projekt,
  • najlepsze wykorzystanie muzyki w projekcie,
  • najbardziej innowacyjne podejście do wybranej tematyki,
  • najbardziej proekologiczny projekt,
  • najbardziej innowacyjne rozwiązanie problemu,
  • najlepsze wykorzystanie podstaw wiedzy o kosmosie,
 • Każdy uczestnik w kategorii Explorers otrzyma dyplom zaświadczający o jego uczestnictwie w projekcie Odysseus II.
 • Wszystkie zwycięskie projekty będą umieszczone w całości na stronie Odysseus II, co więcej każdy członek zwycięskiej drużyny zostanie uhonorowany medalem.
 • Podróż na regionalne i międzynarodowe finały dla zwycięskich drużyn lub osób indywidualnych w kategorii Explorers będą pokryte przez organizatorów.
 • Zarówno w trakcie regionalnych jak i międzynarodowych finałów, uczestnicy będą brać udział w licznych aktywnościach o tematyce kosmicznej, wydarzeniach i wycieczkach, które będą organizowane i opłacone przez organizatorów konkursu Odysseus II.
 • Uczestnicy w kategorii Explorers w przeciwieństwie do dwóch pozostałych kategorii wiekowych, nie pracują pod opieką nauczyciela-lidera. Jednakże mogą prosić mentorów o techniczne i naukowe wsparcie.
 • Mentorami są specjaliści posiadający wiedzę i umiejętności związane z badaniami kosmicznymi i pracują lub pracowali albo w branży kosmicznej albo, jako naukowcy, inżynierowie, nauczyciele, popularyzatorzy nauki. Mentorzy zarejestrowani w witrynie Odysseus II będą zawodowcami znanymi organizatorom projektu Odysseus II i będę komunikować się z uczestnikami konkursu drogą e-mailową.
 • Mentorzy zapewniają wyłącznie naukowe i techniczne wsparcie dla uczestników w kategorii Explorers. Jeden mentor może wspierać dowolną liczbę projektów.
Kalendarz
 • Składanie prac
  1 września 2016 – 31 marca 2017
 • Ocenianie projektów na szczeblu narodowym
  kwietnia 2017
 • Finały regionalne/ półfinały
  30 kwietnia 2017 – 30 czerwca 2017
 • Finał międzynarodowy
  lipiec 2017
Instrukcja

01

Krok pierwszy, rejestracja

Zarejestruj się za pomocą portalu projektu Odysseus II, wypełnij formularz rejestracyjny i zaakceptuj regulamin projektu.

02

Krok drugi, wybór tematu

Wybierz kategorię tematyczną projektu.

Tematem przewodnim konkursu jest badanie i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej – zgłoszone projekty powinni skupić się na europejskich projektach kosmicznych i na korzyściach płynących z eksploracji kosmosu. Ze względu na interdyscyplinarność badań kosmicznych zachęcamy wszystkich studentów, nie tylko tych związanych z naukami ścisłymi czy technicznymi, lecz również naukami społecznymi czy humanistycznymi do rozwijania postawionych problemów z punktu widzenia dziedzin, którymi się zajmują.

W ramach tych zagadnień uczestnicy powinni wybrać jedną z pięciu poniższych kategorii tematycznych.

Galileo: Codzienne korzyści płynące z wykorzystania przestrzeni kosmicznej

Galileo to europejski kuzyn systemu pozycjonowania GPS. Stworzy nowe miejsca pracy i zwiększy niezależność Europy. Jak on wpłynie na nasze życie? Jak programy kosmiczne zmieniają nasze życie i jakie z nich czerpiemy korzyści? Przykładowe tematy prac:

 • Optymalizacja kosztów transportu.
 • Reagowanie na sytuacje kryzysowe.
 • Regionalne wsparcie dostępu do wiedzy i serwisów informacyjnych.
 • Wzrost wydajności rolnictwa i rybołówstwa.
 • Ochrona środowiska i sposoby przeciwdziałania nienaturalnym zmianom klimatu.
 • Lepsza i szybsza komunikacja.

Copernicus: Obserwacje Ziemi

W XVI wieku Mikołaj Kopernik obserwował niebo – teraz satelity europejskiego projektu Copernicus obserwują Ziemię. W jaki sposób możemy obserwować naszą planetę? Jak możemy wykorzystać dane uzyskane z obserwacji Ziemi z pokładów satelitów? Przykładowe tematy prac:

 • Badanie wydajności rolnictwa przez zmierzenie stanu wegetacji roślin (np NDVI).
 • Zmiany zasięgu wybranych lodowców. Analiza archiwalnych zdjęć.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez obserwacje granic w paśmie radiowym.
 • Zanieczyszczenie światłem widziane z Ziemi i z kosmosu. Porównanie danych.

Misja Rosetta: Eksploracja kosmosu

Mówi się powszechnie, że pierwszy krok człowieka na Księżycu był wielkim krokiem dla ludzkości. Kolejny krok wykonał Philae lądując na komecie. Jakie będą następne istotne kroki w podboju kosmosu? Gdzie jeszcze możemy/warto dotrzeć we Wszechświecie? Jak możemy badać Wszechświat w przyszłości? Przykładowe tematy prac:

 • Systemy rakietowe – koncepcje najlepiej zapowiadających się systemów na przyszłość.
 • Europejskie misje lądowały na komecie i Tytanie – naukowe korzyści z badań in situ.
 • Eksploracja planetoid – wykorzystanie pozaziemskich surowców naturalnych.
 • Eksploracja planet pozasłonecznych – informacje o nich w kontekście naszej Ziemi.
 • Załogowe loty kosmiczne – perspektywy na kolejne misje.
 • Projekt stałego i samowystarczalnego miasta księżycowego.

Misja Gaia: Obserwacje Gwiazd

Przez pięć lat Gaia będzie obserwowała Wszechświat. Co tam znajdzie i jak my możemy wykorzystać dane, które dostarczy na Ziemię? Przykładowe tematy prac:

 • Wpływ misji Gaia na zmianę postrzegania naszej Galaktyki, okolic Słońca i naszej macierzystej planety.
 • Poszukiwanie drugiej Ziemi – europejski wkład w odkrywanie planet pozasłonecznych.
 • Poszukiwanie obcych cywilizacji. Przyczyny, dla których instytucje powinny lub nie powinny być zainteresowane prowadzeniem takich badań (np. w formie eseju).
 • Duże teleskopy kosmiczne – przestrzeń kosmiczna, jako idealne miejscem do obserwowania Wszechświata.
 • Obserwacja obiektów z listy alertów z misji Gaia – zbieranie danych o obiekcie (fotometria, spektrometria, astrometria), analiza danych oraz porównanie z innymi obserwacjami danego obiektu.
 • Analiza czym jest życie na podstawie różnorodnych, możliwych jego form.

Ustalanie związków między danymi satelitarnymi a danymi terenowymi

Przykładowe tematy prac:

 • Dane meteorologiczne z Ziemi i kosmosu.
 • Dane rolnicze (wilgotność gleby z danych radarowych, rozwój wegetacji ze wskaźników roślinnych, stan sanitarny roślin ze wskaźników roślinnych, …)
 • Projekt map rozwoju populacji moskitów…
 • Projekt mapy powodzi lub innej klęski żywiołowej … i połączenie z danymi meteo.
 • Projekt na podstawie danych o rzekach: poziom wody, zasolenie, itp.
 • Obserwacje nieba: meteoryty, chmury, burze, trąby powietrzne, itp.

Powyższa lista nie wyczerpuje możliwych tematów i każde inne rozwinięcie idei w ramach wybranej kategorii będzie zaakceptowane, ograniczeniem jest tutaj tylko wyobraźnia uczestników.

Uczestnicy powinni wybrać formę projektu, może to być eksperyment, film wideo, prototyp, prezentacja, albo inny typ zgodny z regulaminem (zobacz ograniczenia[1])

Zajrzyj do szablonu zgłoszeniowego, który nie jest obowiązkowy, ale zalecany; może służyć też jako wskazówka. Można go znaleźć tutaj.

[1] Pliki elektroniczne, które można dołączyć do projektów mogą być w formie wypracowań, prezentacji w PowerPoincie, plakatów, filmów, linków do stron przygotowanych w ramach projektu oraz plików audio.

Dozwolone formaty plików to:

 • dla dokumentów: *.doc, *.docx, *.pdf, *.txt,  *.ps,  *.ppt, *.pptx, *.pps,  *.ppsx
 • dla zdjęć: *.png, *.jpg, *.bmp, *.gif
 • dla filmów: wszystkie filmy muszą być umieszczone na portalu youtube lub vimeo oraz należy podać adres do nich.
 • dla plików audio: *.mp3, *.wav, *.aiff, *.au, *.m4a
 • dla formatów kompresji: *.tar *.gz *.zip *.7z *.zipx

Całkowity rozmiar wszystkich nieskompresowanych plików zgłaszanej pracy nie może przekraczać 20 MB. Ograniczenie to nie dotyczy filmów.

Koszt materiałów do wykonania projektu nie może przekroczyć 300 €.

03

Krok trzeci, realizacja projektu

Po wyborze tematu i typu projektu uczestnicy mogą przejść od fazy badawczej i zaprojektować rozwiązanie albo ostateczny produkt ich pracy. W tej fazie uczestnicy mogą konsultować się z mentorami na temat wykonalności i wartości naukowej ich pomysłów.

Następnie uczestnicy mogą rozpocząć realizację projektu. Radzi się uczestnikom by rozwijali swój projekt w zgodzie z wymaganiami projektu Odysseus II, gdyż stosowanie się do tych wymogów ustrzeże przed popełnieniem plagiatu. Dlatego przy wykorzystaniu jakichkolwiek materiałów należy w swojej pracy umieścić wszystkie niezbędne referencje do wykorzystywanych źródeł.

04

Krok czwarty, wysłanie pracy

Ostatnim etapem jest wysłanie pracy. Po możliwych konsultacjach i poprawkach, uczestnicy mogą złożyć projekt na stronie Odysseus II. Projekt można składać w jednym z 24 oficjalnych języków UE, czyli również w języku polskim.

Nagrody Weź udział w konkursie i wygraj niesamowite nagrody!

Nagroda Główna

Wyjazd do Guiana Space Centre(bilet lotniczy, pobyt w hotelu, wyżywienie, ubezpieczenie, udział w wydarzeniach, wycieczka po centrum kosmiczny i inne)

Dyplom: “European Youth Space Ambassador” .

Nagrody dodatkowe

Staże w ESA lub przemyśle Lotniczo – Kosmicznym. Staże mogą trwać od 3 do 6 miesięcy i student otrzyma: zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie zdrowotne i stypendium na pokrycie kosztów pobytu.

*     Wybrany student musi również spełniać inne kryteria wymagane na danym stanowisku.

Nagrody dla finalistów

Wysokiej klasy skomputeryzowany teleskop dla zwycięzców Półfinałów.

Wyjazd na finały (Organizatorzy pokrywają koszty podróży, pobytu w hotelu, posiłki, ubezpieczenie oraz uczestnictwo w ciekawych wydarzeniach)

Zwycięzcy etapu krajowego

Wyjazd na półfinały (Organizatorzy pokrywają koszty podróży, pobytu w hotelu, posiłki, ubezpieczenie oraz uczestnictwo w ciekawych wydarzeniach)

Medal

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat poświadczający ich udział w konkursie.

Nagrody nie mogą zostań zamienione na pieniądze.

Kryteria Oceny

Na początku, wszystkie przysłane projekty będą oceniane na szczeblu krajowym. Obędzie się to online w kwietniu 2017. Jeżeli projekty zostaną zakwalifikowane do etapu regionalnego, wówczas uczestnicy zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w półfinałach wraz z innymi krajowymi zwycięzcami w ich regionie. W półfinałach, zwycięzcy krajowi przedstawią swoje projekty sędziom. Regionalne półfinały odbędą się pomiędzy 30 kwietnia 2017 a 30 czerwca 2017. Zwycięzcy finałów regionalnych spotkają się w Tuluzie na finałach międzynarodowych w celu przedstawienia swoich projektów międzynarodowemu gronu sędziowskiemu. Finał będzie miał miejsce w lipcu 2017.

Projektom będą przyznawane punkty na podstawie następujących kryteriów:

 • Poziom trudności i poprawność merytoryczna (wkład do oceny całkowitej: 20%)

W tej kategorii oceniany jest poziom przedstawionej wiedzy oraz zrozumienia zagadnień związanych z wybranym tematem. Sprawdzana jest również:

 1. poprawność użytych argumentów,
 2. wiarygodność i weryfikowalność wykorzystanych metod,
 3. krytyczne podejście do danych i informacji,
 4. cytowanie źródeł.
 • Związek z tematem (wkład do oceny całkowitej: 10%)

W tym kryterium będzie oceniany związek złożonej pracy z wybranym tematem i wybraną kategorią tematyczną. Zostanie również ocenione na ile dobór materiałów i literatury odpowiada wybranemu tematowi.

 • Sposób podejścia do problem (wkład do oceny całkowitej: 15%)

To kryterium pozwoli ocenić, w jaki sposób uczestnicy osiągnęli cel swojej pracy:

 1. czy przejrzyście zdefiniowali i opisali problem,
 2. czy zgromadzili odpowiednie dane i informacje,
 3. czy dobrze zaplanowali rozwiązanie i czy je zrealizowali,
 4. czy zastosowali alternatywne oraz skuteczne sposoby podejścia do problemu oraz czy w sposób niezależny sprawdzili wiarygodność otrzymanych wyników.
 • Oryginalność (wkład do oceny całkowitej : 20%)

Przy wystawieniu oceny w tej kategorii, kluczowe znaczenie będzie miało to na ile złożona praca jest efektem pracy własnej autorów i czy przedstawione idee są unikatowe, nowatorskie, niekonwencjonalne. W przypadku, gdy złożony projekt będzie opierał się na pracy osoby trzeciej to również będzie traktowany, jako oryginalny, pod warunkiem, że zespół doda do niego nową ideę, przedstawi problem w oryginalny sposób, oraz podejdzie do niego w sposób innowacyjny.

 • Znaczenie społeczne (wkład do oceny całkowitej 10%)

W tym punkcie zostanie ocenione, w jaki sposób i jak mocno zaproponowane rozwiązania i pomysły będą oddziaływały (w dłuższym czasie, w sposób pośredni lub bezpośredni) na społeczeństwo i jakie korzyści mu przyniosą. Pod uwagę będzie także brane dostrzeżenie związku złożonej pracy z problemami dzisiejszego świata (np. zmiany klimatu, wyczerpujące się bogactwa naturalne itp).

 • Sposób prezentacji (wkład do oceny całkowitej 10%)

W sposobie prezentacji bierze się pod uwagę czy struktura i format pracy tworzą spójną całość oraz czy cele, metodologia i wyniki są ukazane w klarowny sposób. Oceniana jest również spójność logiczna pracy, czyli czy praca jest zlepkiem przypadkowo zebranych myśli czy też wysnute w niej wnioski wynikają z jasno przedstawionych przesłanek. Do tego kryterium zalicza się również sposób wykorzystania pomocniczych materiałów (fotografii, rysunków, slajdów, plików audio/video, itd…)

 • Wartość techniczne zastosowanych rozwiązań i umiejętności praktyczne(wkład do oceny całkowitej 10%)

Ocenie zostaną poddane, jakość techniczna pomysłów przedstawionych w złożonej pracy, oraz umiejętności praktyczne takie jak: prowadzenie obserwacji, dokładność, umiejętność gromadzenia i opisywania wyników, wykorzystanie narzędzi technicznych, lutowanie, stolarka itp.

 • Zrównoważony rozwój i ekologia (wkład do oceny końcowej 5%)

To kryterium pozwoli ocenić, w jaki sposób aspekty ekologiczne zostały uwzględnione w projekcie. Na przykład, czy wykorzystane, w trakcie realizacji i prezentacji projektu, materiały i metody są przyjazne środowisku.

Co więcej, na każdym etapie konkursu, sędziowie będę przyznawać liczne wyróżnienia dla niezwycięskich zespołów. Wyróżnienia będą dotyczyły: najbardziej atrakcyjnej grafiki, najbardziej oryginalnego problemu, najbardziej profesjonalnej prezentacji, najbardziej artystycznego przekazu, najlepszego dopasowania muzyki do naukowego projektu, najlepszego wykorzystania podstaw wiedzy o kosmosie, najbardziej prośrodowiskowego projektu.

Każdy z zespołów lub każdy z uczestników otrzyma podsumowanie ocen sędziów dotyczących ich projektu niezwłocznie po dokonaniu tej oceny.

Jak napisać dobry projekt
 • Zrozum, na czym polega konkurs Odysseus II. Przeczytaj bardzo uważnie informacje o konkursie i wszystkich jego elementach.
 • Wybierz temat (z podanych propozycji albo sformułuj własny w ramach podanych kategorii tematycznych), który Cię interesuje i jest ważny dla Ciebie. To sprawi, że łatwiej będzie Ci się skupić i poświęcać czas na pracę nad projektem.
 • Skoncentruj się na sposobie podejścia do projektu i uwzględnieniu poszczególnych kryteriów oceniania. Jury składające się z profesjonalnych naukowców, badaczy, popularyzatorów nauki, będzie wystawiało ocenę właśnie na podstawie kryteriów oceniania. Postaraj się by Twój projekt był konkretny i nie pisz czegoś, co wcześniej nie zostało przez Ciebie sprawdzone, i co jeszcze ważniejsze, nie pisz czegoś, czego nie rozumiesz. Postaraj się by styl pisania był zwięzły, i zadbaj by rozmiar projektu był adekwatny do jego treści. Zwięzłe projekty mają większe szanse na sukces, gdyż są precyzyjniejsze i bardziej konkretne. Zorganizuj swój projekt tak by miał jasną konstrukcję i logiczny porządek. Zadbaj również o atrakcyjną szatę graficzną.
 • Pracuj nad podstawami. Wygląd projektu jest często dowodem ogromnego wysiłku studentów. Schludne, dobrze opracowane, czytelne projekty bez błędów ortograficznych, gramatycznych i tzw. ,,literówek” pozwolą skuteczniej rywalizować w konkursie. Jeżeli Twój projekt będzie esejem, doradzamy, aby został dodatkowo sprawdzony przez kogoś spoza grona współautorów.
 • Korzystaj ze wsparcia mentorów. Zajrzyj na portal projektu OdysseusII by znaleźć mentora ze swego kraju.
 • Stwórz ramy projektu, podkreśl główne cele działania. Zarządzaj swoim czasem tak by Twój harmonogram pracy zawierał czas na sprawdzanie i poprawę Twojego projektu.
 • Użyj szablonu udostępnionego przez organizatorów by dobrze udokumentować swój projekt.
 • Postaw pytania, które ułatwią Ci zdefiniowanie celu Twojego projektu. Zapytaj siebie, o związek między tym, na czym się skupia projekt a oczekiwanym przez Ciebie rezultatem końcowym. Myśl o głównym celu projektu lub hipotezie wyrażonej w formie pytania.
 • Przygotuj diagramy lub schematy, by powiązać z sobą właśnie zebrane przez Ciebie informacje o przestrzeni kosmicznej, a w szczególności te dotyczące Twojego projektu. Pomoże Ci to zamienić zwykły zbiór informacji na coś konkretnego i sensownego.
 • Diagramy i wykresy są bardzo przydatnym narzędziem do analizy danych. Zastosowanie ich do zdobytych danych pozwoli Ci je lepiej zrozumieć i wyciągnąć z nich interesujące wnioski.
 • Przeczytaj i przeanalizuj przykładowe projekty ze strony Odysseus II i zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami (FAQ).
 • Jeżeli coś jest niejasne zadaj pytanie organizatorom. Skontaktować się z nimi możesz poprzez formularz kontaktowy.
 • Przygotuj narzędzia, materiały i zasoby do konkursu.
 • Wyszukaj pomocne strony internetowe związane z przestrzenią kosmiczną i inne źródła istotnych materiałów związanych z Twoim projektem. Korzystaj wyłącznie z zaufanych źródeł (np. strona ESA czy też NASA, czy strony z przyrostkiem „.edu”)
 • Poświęć dużo czasu na zbieranie informacji o swoim temacie.
 • Upewnij się, że wszystkie fakty wykorzystane w Twojej argumentacji są weryfikowalne przez zaufane źródła zanim uznasz je za ważne.
 • Głęboko wniknij w istotę zagadnienia, którym się zajmujesz. Staraj się poznać teorie naukowe i być tak precyzyjnym jak to tylko jest możliwe.
 • Nie poddawaj się, jeżeli natrafisz na jakieś problemy w trakcie realizacji własnego projektu.
 • Udanej zabawy! Ciesz się swoją kosmiczną przygodą!
Często zadawane pytania - FAQ

Co to jest Odysseus II?

Odysseus II jest projektem europejskim, współfinansowanym przez Komisję Europejską. Jego głównym celem jest zorganizowanie i przeprowadzenie ogólnoeuropejskiego konkursu kosmicznego dla uczniów i studentów pomiędzy siódmym a dwudziestym drugim rokiem życia. Tematyka konkursu związana jest z odkrywaniem kosmosu i jego wykorzystaniem.

Chciałbym się zarejestrować, w jaki sposób mogę dołączyć do projektu Odysseus II?

Możesz zarejestrować się poprzez podanie adresu email i wybranie hasła w odpowiedniej sekcji portalu projektu Odysseus II. Po wprowadzeniu adresu email i hasła należy wybrać kategorię Explorers i zaakceptować regulamin projektu Odysseus II. Musisz również zweryfikować swoje konto poprzez kliknięcie linku wysłanego z portalu Odysseus II na podany adres. Następnie możesz się zalogować i uzupełnić informacje o sobie oraz ewentualnie o osobie, z którą jesteś w zespole. Uwaga: rejestracja rozpocznie się 1 września 2016r.

Ile lat muszę mieć by móc wziąć udział w Konkursie Odysseus II w kategorii Explorer?

Uczestnicy nie mogą mieć mniej niż siedem lat i nie więcej niż dwadzieścia dwa lata (urodzeni pomiędzy 1 kwietnia 1994  a 31 marca 2000) i powinni być studentami (bez tytułu naukowego) w roku akademickim 2016/2017.

W jakim języku mogę składać swój projekt?

Możesz składać swoją pracę w dowolnym z poniższych języków: angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim. Zespoły z krajów spoza Unii Europejskiej powinni składać projekty w jednym z powyższych języków. W przypadku zakwalifikowania się do finałów międzynarodowych należy zapewnić pełne tłumaczenie projektu na język angielski we własnym zakresie.

Czy macie jakieś informacje o tym jak stworzyć projekt?

Masz swobodę w wyborze tematu związanego z podanymi wcześniej kategoriami tematycznymi konkursu. Możesz wybrać dowolną formę projektu (tekst, prezentacja w power point, wideo, prototyp, multimedia, eksperyment, itp.), zaleca się jednak załączenie arkusza projektu, według udostępnionego szablonu, który będzie opisywać idee związane z Twoim/Waszym projektem. Możesz dołączyć tak dużo dodatkowych plików ile uznasz za stosowne, pod warunkiem, że ich całkowity rozmiar nie przekroczy 20MB. Ograniczenie 20MB nie dotyczy plików wideo.

W jaki sposób składamy projekt?

Na stronie konkursowej należy złożyć opis projektu. Odpowiedni formularz jest dostępny po zalogowaniu się.

Czy mój zespół może złożyć więcej niż jeden projekt?

Nie. Każdy zespół może złożyć tylko jeden projekt do konkursu Odysseus II.

Co zrobić jeżeli zapomnę hasła do platformy konkursu Odysseus II?

Na stronie logowania znajduje się link „Zmiana Hasła”. Po jego naciśnięciu organizatorzy wyślą nowe hasło na adres mailowy związany z danym kontem projektu w konkursie Odysseus II.

Do kiedy możemy składać projekty?

Musisz złożyć swój projekt przed północą (CET) 31 marca 2017 roku. Organizatorzy projektu Odysseus II zalecają jednak składanie projektu od razu po ukończeniu nad nim pracy. W razie potrzeby pliki będzie można zmieniać do końca marca.

Czy możecie pomóc mi/nam z przesłaniem mojego/naszego projektu na platformę Odysseus II.

Tak; na początku należy zajrzeć do instrukcji zawartej w linku „Złóż projekt”. Jeżeli nadal pomoc przy złożeniu projektu będzie niezbędna, albo pojawią nie nieprzewidziane kłopoty z tym związane, należy skontaktować się z organizatorami poprzez formularz kontaktowy i my wówczas pomożemy Ci odpowiednio złożyć projekt.

Czy otrzymamy informację zwrotną od oceniających nasze prace?

Każdy zespół otrzyma podsumowanie oceny sędziowskiej ich projektu.

Jakie są kryteria oceny?

Po szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oceniania, zajrzyj do sekcji „Kryteria oceniania” w sekcji Explorers.

Ile zespołów dostanie się do finałów regionalnych i finałów ogólnoeuropejskich?

Liczba zespołów przechodzących do kolejnego etapu oceniania będzie zależeć od populacji ludności i liczby zgłoszonych projektów w danym kraju. Każdy z krajów członkowskich UE będzie reprezentowany na finałach regionalny przynajmniej przez jeden zespół. Dokładne liczby zespołów z danego kraju zostaną ogłoszone przez organizatorów na oficjalniej stronie po zakończeniu etapu zbierania projektów. Do finałów ogólnoeuropejskich z danego regionu dostanie się jedna drużyna.

Czy mogę zobaczyć inne projekty złożone w platformie Odysseus II?

Tak, wszystkie projekty będą opublikowane na stronie Odysseus II po zakończeniu etapu ich składania.

Kiedy się dowiem czy mój zespół zakwalifikował się do finału regionalnego?

Zwycięzcy etapu narodowego zostaną ogłoszeni na początku maja 2017 r.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zwycięstwie w finałach regionalnych?

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na koniec poszczególnych finałów regionalnych po zakończeniu konsultacji sędziowskich. Lista zwycięzców będzie podana również na portalu projektu Odysseus II.

Jakie są nagrody?

Informacje dotyczące nagród znajdziesz na stronie Nagrody.