Wygląda na to, że masz wyłączony javascript. Włącz javascript by ta strona funkcjonowała poprawnie.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Instrukcja

01

Krok pierwszy, rejestracja

Zarejestruj się za pomocą portalu projektu Odysseus II, wypełnij formularz rejestracyjny i zaakceptuj regulamin projektu.

02

Krok drugi, wybór tematu

Wybierz kategorię tematyczną projektu.

Tematem przewodnim konkursu jest badanie i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej – zgłoszone projekty powinni skupić się na europejskich projektach kosmicznych i na korzyściach płynących z eksploracji kosmosu. Ze względu na interdyscyplinarność badań kosmicznych zachęcamy wszystkich studentów, nie tylko tych związanych z naukami ścisłymi czy technicznymi, lecz również naukami społecznymi czy humanistycznymi do rozwijania postawionych problemów z punktu widzenia dziedzin, którymi się zajmują.

W ramach tych zagadnień uczestnicy powinni wybrać jedną z pięciu poniższych kategorii tematycznych.

Galileo: Codzienne korzyści płynące z wykorzystania przestrzeni kosmicznej

Galileo to europejski kuzyn systemu pozycjonowania GPS. Stworzy nowe miejsca pracy i zwiększy niezależność Europy. Jak on wpłynie na nasze życie? Jak programy kosmiczne zmieniają nasze życie i jakie z nich czerpiemy korzyści? Przykładowe tematy prac:

 • Optymalizacja kosztów transportu.
 • Reagowanie na sytuacje kryzysowe.
 • Regionalne wsparcie dostępu do wiedzy i serwisów informacyjnych.
 • Wzrost wydajności rolnictwa i rybołówstwa.
 • Ochrona środowiska i sposoby przeciwdziałania nienaturalnym zmianom klimatu.
 • Lepsza i szybsza komunikacja.

Copernicus: Obserwacje Ziemi

W XVI wieku Mikołaj Kopernik obserwował niebo – teraz satelity europejskiego projektu Copernicus obserwują Ziemię. W jaki sposób możemy obserwować naszą planetę? Jak możemy wykorzystać dane uzyskane z obserwacji Ziemi z pokładów satelitów? Przykładowe tematy prac:

 • Badanie wydajności rolnictwa przez zmierzenie stanu wegetacji roślin (np NDVI).
 • Zmiany zasięgu wybranych lodowców. Analiza archiwalnych zdjęć.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez obserwacje granic w paśmie radiowym.
 • Zanieczyszczenie światłem widziane z Ziemi i z kosmosu. Porównanie danych.

Misja Rosetta: Eksploracja kosmosu

Mówi się powszechnie, że pierwszy krok człowieka na Księżycu był wielkim krokiem dla ludzkości. Kolejny krok wykonał Philae lądując na komecie. Jakie będą następne istotne kroki w podboju kosmosu? Gdzie jeszcze możemy/warto dotrzeć we Wszechświecie? Jak możemy badać Wszechświat w przyszłości? Przykładowe tematy prac:

 • Systemy rakietowe – koncepcje najlepiej zapowiadających się systemów na przyszłość.
 • Europejskie misje lądowały na komecie i Tytanie – naukowe korzyści z badań in situ.
 • Eksploracja planetoid – wykorzystanie pozaziemskich surowców naturalnych.
 • Eksploracja planet pozasłonecznych – informacje o nich w kontekście naszej Ziemi.
 • Załogowe loty kosmiczne – perspektywy na kolejne misje.
 • Projekt stałego i samowystarczalnego miasta księżycowego.

Misja Gaia: Obserwacje Gwiazd

Przez pięć lat Gaia będzie obserwowała Wszechświat. Co tam znajdzie i jak my możemy wykorzystać dane, które dostarczy na Ziemię? Przykładowe tematy prac:

 • Wpływ misji Gaia na zmianę postrzegania naszej Galaktyki, okolic Słońca i naszej macierzystej planety.
 • Poszukiwanie drugiej Ziemi – europejski wkład w odkrywanie planet pozasłonecznych.
 • Poszukiwanie obcych cywilizacji. Przyczyny, dla których instytucje powinny lub nie powinny być zainteresowane prowadzeniem takich badań (np. w formie eseju).
 • Duże teleskopy kosmiczne – przestrzeń kosmiczna, jako idealne miejscem do obserwowania Wszechświata.
 • Obserwacja obiektów z listy alertów z misji Gaia – zbieranie danych o obiekcie (fotometria, spektrometria, astrometria), analiza danych oraz porównanie z innymi obserwacjami danego obiektu.
 • Analiza czym jest życie na podstawie różnorodnych, możliwych jego form.

Ustalanie związków między danymi satelitarnymi a danymi terenowymi

Przykładowe tematy prac:

 • Dane meteorologiczne z Ziemi i kosmosu.
 • Dane rolnicze (wilgotność gleby z danych radarowych, rozwój wegetacji ze wskaźników roślinnych, stan sanitarny roślin ze wskaźników roślinnych, …)
 • Projekt map rozwoju populacji moskitów…
 • Projekt mapy powodzi lub innej klęski żywiołowej … i połączenie z danymi meteo.
 • Projekt na podstawie danych o rzekach: poziom wody, zasolenie, itp.
 • Obserwacje nieba: meteoryty, chmury, burze, trąby powietrzne, itp.

Powyższa lista nie wyczerpuje możliwych tematów i każde inne rozwinięcie idei w ramach wybranej kategorii będzie zaakceptowane, ograniczeniem jest tutaj tylko wyobraźnia uczestników.

Uczestnicy powinni wybrać formę projektu, może to być eksperyment, film wideo, prototyp, prezentacja, albo inny typ zgodny z regulaminem (zobacz ograniczenia[1])

Zajrzyj do szablonu zgłoszeniowego, który nie jest obowiązkowy, ale zalecany; może służyć też jako wskazówka. Można go znaleźć tutaj.

[1] Pliki elektroniczne, które można dołączyć do projektów mogą być w formie wypracowań, prezentacji w PowerPoincie, plakatów, filmów, linków do stron przygotowanych w ramach projektu oraz plików audio.

Dozwolone formaty plików to:

 • dla dokumentów: *.doc, *.docx, *.pdf, *.txt,  *.ps,  *.ppt, *.pptx, *.pps,  *.ppsx
 • dla zdjęć: *.png, *.jpg, *.bmp, *.gif
 • dla filmów: wszystkie filmy muszą być umieszczone na portalu youtube lub vimeo oraz należy podać adres do nich.
 • dla plików audio: *.mp3, *.wav, *.aiff, *.au, *.m4a
 • dla formatów kompresji: *.tar *.gz *.zip *.7z *.zipx

Całkowity rozmiar wszystkich nieskompresowanych plików zgłaszanej pracy nie może przekraczać 20 MB. Ograniczenie to nie dotyczy filmów.

Koszt materiałów do wykonania projektu nie może przekroczyć 300 €.

03

Krok trzeci, realizacja projektu

Po wyborze tematu i typu projektu uczestnicy mogą przejść od fazy badawczej i zaprojektować rozwiązanie albo ostateczny produkt ich pracy. W tej fazie uczestnicy mogą konsultować się z mentorami na temat wykonalności i wartości naukowej ich pomysłów.

Następnie uczestnicy mogą rozpocząć realizację projektu. Radzi się uczestnikom by rozwijali swój projekt w zgodzie z wymaganiami projektu Odysseus II, gdyż stosowanie się do tych wymogów ustrzeże przed popełnieniem plagiatu. Dlatego przy wykorzystaniu jakichkolwiek materiałów należy w swojej pracy umieścić wszystkie niezbędne referencje do wykorzystywanych źródeł.

04

Krok czwarty, wysłanie pracy

Ostatnim etapem jest wysłanie pracy. Po możliwych konsultacjach i poprawkach, uczestnicy mogą złożyć projekt na stronie Odysseus II. Projekt można składać w jednym z 24 oficjalnych języków UE, czyli również w języku polskim.