It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Nagrody

Nagroda Główna

Wyjazd do Guiana Space Centre(bilet lotniczy, pobyt w hotelu, wyżywienie, ubezpieczenie, udział w wydarzeniach, wycieczka po centrum kosmiczny i inne)

Dyplom: “European Youth Space Ambassador” .

Nagrody dodatkowe

Staże w ESA lub przemyśle Lotniczo – Kosmicznym. Staże mogą trwać od 3 do 6 miesięcy i student otrzyma: zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie zdrowotne i stypendium na pokrycie kosztów pobytu.

*     Wybrany student musi również spełniać inne kryteria wymagane na danym stanowisku.

Nagrody dla finalistów

Wysokiej klasy skomputeryzowany teleskop dla zwycięzców Półfinałów.

Wyjazd na finały (Organizatorzy pokrywają koszty podróży, pobytu w hotelu, posiłki, ubezpieczenie oraz uczestnictwo w ciekawych wydarzeniach)

Zwycięzcy etapu krajowego

Wyjazd na półfinały (Organizatorzy pokrywają koszty podróży, pobytu w hotelu, posiłki, ubezpieczenie oraz uczestnictwo w ciekawych wydarzeniach)

Medal

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat poświadczający ich udział w konkursie.

Nagrody nie mogą zostań zamienione na pieniądze.