Wygląda na to, że masz wyłączony javascript. Włącz javascript by ta strona funkcjonowała poprawnie.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Regulamin

 • Konkurs jest otwarty dla wszystkich studentów, w wieku od siedemnastu do dwudziestu dwóch lat, to znaczy urodzonych pomiędzy 1 kwietnia 1994 a 31 marca 2000.
 • Explorers rywalizują samodzielnie lub w parach i nie mogą mieć nauczyciela/lidera, jakkolwiek mogą korzystać z rad mentorów sprawach technicznych swojego projektu.
 • Wszyscy uczestnicy muszą złożyć oryginalny projekt naukowy w ramach zadanych kategorii i wyzwań wyszczególnionych dla ich kategorii wiekowych.
 • Uczestnicy mogą składać projekty pomiędzy datami wyszczególnionymi dla danej kategorii wiekowej. Dla Explorers jest to okres od 1 września 2016 do 31 marca 2017.
 • Wszystkie złożone prace muszą być stworzone samodzielnie przez uczestników i realizowane specjalnie dla projektu Odysseus II.
 • Projekty w kategorii Explorers będą oceniane w trzech etapach.
  • Narodowym, przez grupę sędziów z kraju uczestników w kwietniu 2017. Prace złożone przez uczestników spoza Unii Europejskiej będą przydzielone przez organizatorów do komisji narodowych wybranych na podstawie języka, w którym została złożona praca.
  • Regionalnym, przez wybranych sędziów z poprzedniego etapu, reprezentujących wszystkie kraje w regionie. Ocena będzie wystawiana w trakcie półfinałów odbywających się w każdym z regionów, na które będą zaproszeni wszyscy zwycięzcy z rund narodowych danego regionu. Regionalne półfinały odbędą się między 20 Kwietnia a 30 czerwca 2017. Dokładne daty będą podane przez organizatorów na portalu Odysseus.
  • Międzynarodowym, przez panel wybitnych naukowców związanych z badaniami przestrzeni kosmicznej, pedagogów i osobistości naukowe. Zwycięzcy finałów regionalnych spotkają się w lipcu 2017 na międzynarodowych finałach w Tuluzie by przedstawić swoją pracę gronu sędziów.
 • Liczba zwycięzców przechodzących do etapu międzynarodowego będzie zależeć od liczby zgłoszeń w danym kraju i jego populacji w porównaniu z innymi krajami w regionie. Po zakończeniu przyjmowania prac, organizatorzy Odysseus II ogłoszą na oficjalnej stronie konkursu ilu zwycięzców będzie w każdym kraju w danym etapie.
 • W trakcie wyboru najlepszego projektu na poziomie europejskim, zwycięstwo będzie przyznawane niezależnie od obywatelstwa czy też miejsca zamieszkania finalistów. Na przykład, nie ma ograniczeń ze względu na wielkość populacji czy też liczbę zgłoszonych prac.
 • Sędziowie będą brali pod uwagę następujące kryteria
  • akademicka doskonałość,
  • związek z tematem,
  • sposób rozwiązania problemów,
  • oryginalność,
  • znaczenie społeczne,
  • sposób prezentacji,
  • wartość techniczna zastosowanych rozwiązań,
  • umiejętności praktyczne,
  • zrównoważony rozwój i ekologia,
 • Kompletna lista kryteriów oceniania i ich wkład do oceny zostaną podane na oficjalnej stronie Odysseus II.
 • Każdy z uczestników otrzyma podsumowanie oceny sędziowskiej w momencie dokonania tej oceny. Ocena sędziowska jest ostateczna i wszelkie prośby o dodatkową/ponowną ocenę nie będą brane pod uwagę.
 • Sędziowie są osobami posiadającymi doświadczenie w szerokim zakresie zagadnień dotyczących badań kosmicznych, lub edukacji. Nie będą oni pobierać żadnego wynagrodzenia za swą pracę. Koszty ich podróży na półfinały i finały będą pokryte przez projekt Odysseus II.
 • Sędziowie będą przyznawać specjalne wyróżnienia dla niezwycięskich drużyn, na przykład w kategoriach:
  • najlepsza oprawa graficzna,
  • najbardziej oryginalny problem,
  • najbardziej profesjonalna prezentacja,
  • najbardziej artystyczny projekt,
  • najlepsze wykorzystanie muzyki w projekcie,
  • najbardziej innowacyjne podejście do wybranej tematyki,
  • najbardziej proekologiczny projekt,
  • najbardziej innowacyjne rozwiązanie problemu,
  • najlepsze wykorzystanie podstaw wiedzy o kosmosie,
 • Każdy uczestnik w kategorii Explorers otrzyma dyplom zaświadczający o jego uczestnictwie w projekcie Odysseus II.
 • Wszystkie zwycięskie projekty będą umieszczone w całości na stronie Odysseus II, co więcej każdy członek zwycięskiej drużyny zostanie uhonorowany medalem.
 • Podróż na regionalne i międzynarodowe finały dla zwycięskich drużyn lub osób indywidualnych w kategorii Explorers będą pokryte przez organizatorów.
 • Zarówno w trakcie regionalnych jak i międzynarodowych finałów, uczestnicy będą brać udział w licznych aktywnościach o tematyce kosmicznej, wydarzeniach i wycieczkach, które będą organizowane i opłacone przez organizatorów konkursu Odysseus II.
 • Uczestnicy w kategorii Explorers w przeciwieństwie do dwóch pozostałych kategorii wiekowych, nie pracują pod opieką nauczyciela-lidera. Jednakże mogą prosić mentorów o techniczne i naukowe wsparcie.
 • Mentorami są specjaliści posiadający wiedzę i umiejętności związane z badaniami kosmicznymi i pracują lub pracowali albo w branży kosmicznej albo, jako naukowcy, inżynierowie, nauczyciele, popularyzatorzy nauki. Mentorzy zarejestrowani w witrynie Odysseus II będą zawodowcami znanymi organizatorom projektu Odysseus II i będę komunikować się z uczestnikami konkursu drogą e-mailową.
 • Mentorzy zapewniają wyłącznie naukowe i techniczne wsparcie dla uczestników w kategorii Explorers. Jeden mentor może wspierać dowolną liczbę projektów.