It seems you have disabled javascript. Please enable javascript for this site to function properly.

Space.. BE INSPIRED!
Space..
BE INSPIRED!

Osoby oceniające projekty konkursowe

 

Wszystkie projekty konkursowe będą oceniane przez właściwy narodowy panel składający się z doświadczonych osób. W szczególności, każdy narodowy panel oceniający składa się z nauczycieli naukścisłych, z ekspertów w dziedzinie badań przestrzeni kosmicznej oraz z prowadzących zajęcia w szkołach średnich, na uniwersytetach/politechnikach lub z osób związanych z innymi programami edukacyjnymi w dziedzinie nauk ścisłych.

Sędziami będą osoby posiadające doświadczenie w zakresie badań kosmicznych, technik kosmicznych i edukacji w zakresie nauk przyrodniczych. Będą działać na zasadzie wolontariatu – nie będą pobierać żadnego wynagrodzenia za swą pracę, koszty ich uczestnictwa w półfinałach i finałach zostaną pokryte przez projekt Odysseus II.

Międzynarodowy komitet naukowy składa się również z ekspertów w dziedzinie badań kosmosu i profesjonalistów w obszarze nauk ścisłych. Nauczyciele/liderzy zespołów zarejestrowanych w konkursie Odysseus II nie mogą zasiadać w składach oceniających.